Gå till startsidan
Visa viktig juridisk information
fre 18 september 2020, vecka 38
Sök ICD-10 och Åtgärdskoder

Kommentera innehållet på sidan ICD-10 på Internetmedicin.se.  Tipsa en kollega om ICD-10 på Internetmedicin.se
Sök iSystematisk Alfabetisk Primärvård Åtgärder Kirurgi
Diagnos  eller 
Kod
01. Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)
02. Tumörer (C00-D48)
03. Sjukdomar i blod och blodbildande organ samt vissa rubbningar i immunsystemet (D50-D89)
04. Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomar (E00-E90)
05. Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar (F00-F99)
06. Sjukdomar i nervsystemet (G00-G99)
07. Sjukdomar i ögat och närliggande organ (H00-H59)
08. Sjukdomar i örat och mastoidutskottet (H60-H95)
09. Cirkulationsorganens sjukdomar (I00-I99)
10. Andningsorganens sjukdomar (J00-J99)
11. Matsmältningsorganens sjukdomar (K00-K93)
12. Hudens och underhudens sjukdomar (L00-L99)
13. Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven (M00-M99)
14. Sjukdomar i urin- och könsorganen (N00-N99)
15. Graviditet, förlossning och barnsängstid (O00-O99)
16. Vissa perinatala tillstånd (P00-P96)
17. Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00-Q99)
+Medfödda missbildningar av nervsystemet (Q00-Q07)
+Medfödda missbildningar av öga, öra, ansikte och hals (Q10-Q18)
+Medfödda missbildningar av cirkulationsorganen (Q20-Q28)
+Medfödda missbildningar av andningsorganen (Q30-Q34)
+Kluven läpp och gom (Q35-Q37)
+Andra medfödda missbildningar av matsmältningsorganen (Q38-Q45)
+Medfödda missbildningar av könsorganen (Q50-Q56)
+Medfödda missbildningar av urinorganen (Q60-Q64)
+Medfödda missbildningar och deformiteter av muskler och skelett (Q65-Q79)
-Andra medfödda missbildningar (Q80-Q89)
+Medfödd iktyos (Q80)
+Epidermolysis bullosa (Q81)
+Andra medfödda missbildningar av huden (Q82)
+Medfödda missbildningar av bröstkörtel (Q83)
+Andra medfödda missbildningar av täckvävnad (Q84)
+Fakomatoser som ej klassificeras annorstädes (Q85)
+Medfödda missbildningssyndrom orsakade av kända yttre orsaker som ej klassificeras annorstädes (Q86)
-Andra specificerade medfödda missbildningssyndrom som engagerar multipla organsystem (Q87)
- Q87.0:Medfödda missbildningssyndrom som främst påverkar ansiktets utseende
- Q87.0A:Akrocefalopolysyndaktyli
- Q87.0B:Akrocefalosyndaktyli [Apert]
- Q87.0C:Cyklopi
- Q87.0D:Goldenhars syndrom
- Q87.0E:Robins syndrom
- Q87.0G:Orofacialdigitalt syndrom I
- Q87.0J:Dyscephalia mandibulo-oculofacialis
- Q87.0K:Familjär mandibuloakral dysplasi
- Q87.0L:Tricho-dento-osseous syndrome (TDO-I, TDO-II, TDO-III)
- Q87.0M:Tricho-odonto-onychial dysplasia
- Q87.0N:Oculo-dento-digital dysplasia
- Q87.0W:Andra medfödda missbildningssyndrom som främst påverkar ansiktets utseende
- Q87.1:Medfödda missbildningssyndrom som främst är förenade med kortväxthet
- Q87.1A:Aarskogs syndrom
- Q87.1B:Cockaynes syndrom
- Q87.1C:de Langes syndrom
- Q87.1D:Dubowitz syndrom
- Q87.1E:Noonans syndrom
- Q87.1F:Prader-Willis syndrom
- Q87.1G:Russell-Silvers syndrom
- Q87.1J:Seckels syndrom
- Q87.1K:Sjögren-Larssons syndrom
- Q87.1W:Andra medfödda missbildningssyndrom som främst är förenade med kortväxthet
- Q87.2:Medfödda missbildningssyndrom som främst engagerar extremiteter
- Q87.2B:Klippel-Trénaunay-Webers syndrom
- Q87.2C:Nail patella syndrome
- Q87.2D:Rubinstein-Taybis syndrom
- Q87.2W:Andra medfödda missbildningssyndrom som främst engagerar extremiteter
- Q87.3:Medfödda missbildningssyndrom som omfattar tidig överdriven tillväxt
- Q87.4:Marfans syndrom
- Q87.5:Andra specificerade medfödda missbildningssyndrom med andra skelettförändringar
- Q87.8:Andra specificerade medfödda missbildningssyndrom som ej klassificeras annorstädes
- Q87.8A:Alports syndrom
- Q87.8B:Laurence-Moon-Biedls syndrom
- Q87.8C:Ushers syndrom
- Q87.8D:Zellwegers syndrom
- Q87.8W:Andra specificerade medfödda missbildningssyndrom som ej klassificeras annorstädes
+Andra medfödda missbildningar som ej klassificeras annorstädes (Q89)
+Kromosomavvikelser som ej klassificeras annorstädes (Q90-Q99)
18. Symtom, sjukdomstecken och onormala kliniska fynd och laboratoriefynd som ej klassificeras annorstädes (R00-R99)
19. Skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker (S00-T98)
22. Koder för särskilda ändamål (U00-U99)
20. Yttre orsaker till sjukdom och död (V01-Y98)
21. Faktorer av betydelse för hälsotillståndet och för kontakter med hälso- och sjukvården (Z00-Z99)


Informationen är baserad på Socialstyrelsens klassifikationer: ICD-10-SE (Systematisk förteckning), ICD-10 (alfabetisk förteckning), KSH97-P (Primärvård), KVÅ (Åtgärdskoder) och KKÅ (kirurgi).

Annonsören har inte något inflytande på innehållet i Internetmedicin.se