Gå till startsidan
Visa viktig juridisk information
fre 18 september 2020, vecka 38
Sök ICD-10 och Åtgärdskoder

Kommentera innehållet på sidan ICD-10 på Internetmedicin.se.  Tipsa en kollega om ICD-10 på Internetmedicin.se
Sök iSystematisk Alfabetisk Primärvård Åtgärder Kirurgi
Diagnos  eller 
Kod
01. Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)
02. Tumörer (C00-D48)
03. Sjukdomar i blod och blodbildande organ samt vissa rubbningar i immunsystemet (D50-D89)
04. Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomar (E00-E90)
05. Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar (F00-F99)
06. Sjukdomar i nervsystemet (G00-G99)
07. Sjukdomar i ögat och närliggande organ (H00-H59)
08. Sjukdomar i örat och mastoidutskottet (H60-H95)
09. Cirkulationsorganens sjukdomar (I00-I99)
10. Andningsorganens sjukdomar (J00-J99)
11. Matsmältningsorganens sjukdomar (K00-K93)
12. Hudens och underhudens sjukdomar (L00-L99)
13. Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven (M00-M99)
14. Sjukdomar i urin- och könsorganen (N00-N99)
15. Graviditet, förlossning och barnsängstid (O00-O99)
16. Vissa perinatala tillstånd (P00-P96)
17. Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00-Q99)
+Medfödda missbildningar av nervsystemet (Q00-Q07)
+Medfödda missbildningar av öga, öra, ansikte och hals (Q10-Q18)
+Medfödda missbildningar av cirkulationsorganen (Q20-Q28)
+Medfödda missbildningar av andningsorganen (Q30-Q34)
+Kluven läpp och gom (Q35-Q37)
+Andra medfödda missbildningar av matsmältningsorganen (Q38-Q45)
+Medfödda missbildningar av könsorganen (Q50-Q56)
+Medfödda missbildningar av urinorganen (Q60-Q64)
+Medfödda missbildningar och deformiteter av muskler och skelett (Q65-Q79)
-Andra medfödda missbildningar (Q80-Q89)
+Medfödd iktyos (Q80)
+Epidermolysis bullosa (Q81)
+Andra medfödda missbildningar av huden (Q82)
+Medfödda missbildningar av bröstkörtel (Q83)
-Andra medfödda missbildningar av täckvävnad (Q84)
- Q84.0:Medfödd alopeci
- Q84.1:Medfödda morfologiska hårmissbildningar som ej klassificeras annorstädes
- Q84.1A:Monilethrix
- Q84.1B:Pili annulati
- Q84.1C:Pili torti
- Q84.1D:Trichostasis spinulosa (congenita)
- Q84.1E:Woolly hair nevus
- Q84.1W:Andra morfologiska hårmissbildningar som ej klassificeras annorstädes
- Q84.2:Andra medfödda hårmissbildningar
- Q84.2A:Kvarvarande lanugohår
- Q84.2B:Medfödd hypertrikos
- Q84.2C:Ulerythema ophryogenes
- Q84.2W:Andra medfödda hårmissbildningar
- Q84.3:Anonyki
- Q84.4:Medfödd leukonyki
- Q84.5:Förstorade och hypertrofiska naglar
- Q84.6:Andra medfödda missbildningar av naglar
- Q84.6A:Medfödd klubbnagel
- Q84.6B:Medfödd koilonyki
- Q84.6C:Medfödd nagelskörhet
- Q84.6D:Medfödd onychorrhexis
- Q84.6E:Medfödd onykodysplasi av pekfingernaglar [Iso-Kikuchi]
- Q84.6F:Nagelatrofi (medfödd)
- Q84.6G:Onychoheterotopia congenita
- Q84.6H:Platyonychia (congenita)
- Q84.6J:Polyunguia
- Q84.6W:Andra medfödda missbildningar av naglar
- Q84.8:Andra specificerade medfödda missbildningar av täckvävnad
- Q84.8A:Aplasia cutis congenita
- Q84.8B:Fokal dermal hypoplasi
- Q84.8C:Bitemporala ärr med onormala ögonfransar
- Q84.8D:Familjär fokal facial dermal dysplasi
- Q84.8W:Andra specificerade medfödda missbildningar av täckvävnad
- Q84.9:Medfödd missbildning av täckvävnad, ospecificerad
+Fakomatoser som ej klassificeras annorstädes (Q85)
+Medfödda missbildningssyndrom orsakade av kända yttre orsaker som ej klassificeras annorstädes (Q86)
+Andra specificerade medfödda missbildningssyndrom som engagerar multipla organsystem (Q87)
+Andra medfödda missbildningar som ej klassificeras annorstädes (Q89)
+Kromosomavvikelser som ej klassificeras annorstädes (Q90-Q99)
18. Symtom, sjukdomstecken och onormala kliniska fynd och laboratoriefynd som ej klassificeras annorstädes (R00-R99)
19. Skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker (S00-T98)
22. Koder för särskilda ändamål (U00-U99)
20. Yttre orsaker till sjukdom och död (V01-Y98)
21. Faktorer av betydelse för hälsotillståndet och för kontakter med hälso- och sjukvården (Z00-Z99)


Informationen är baserad på Socialstyrelsens klassifikationer: ICD-10-SE (Systematisk förteckning), ICD-10 (alfabetisk förteckning), KSH97-P (Primärvård), KVÅ (Åtgärdskoder) och KKÅ (kirurgi).

Annonsören har inte något inflytande på innehållet i Internetmedicin.se