Gå till startsidan
Visa viktig juridisk information
tis 22 september 2020, vecka 39
Sök ICD-10 och Åtgärdskoder

Kommentera innehållet på sidan ICD-10 på Internetmedicin.se.  Tipsa en kollega om ICD-10 på Internetmedicin.se
Sök iSystematisk Alfabetisk Primärvård Åtgärder Kirurgi
Diagnos  eller 
Kod
01. Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)
02. Tumörer (C00-D48)
03. Sjukdomar i blod och blodbildande organ samt vissa rubbningar i immunsystemet (D50-D89)
04. Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomar (E00-E90)
05. Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar (F00-F99)
06. Sjukdomar i nervsystemet (G00-G99)
07. Sjukdomar i ögat och närliggande organ (H00-H59)
08. Sjukdomar i örat och mastoidutskottet (H60-H95)
09. Cirkulationsorganens sjukdomar (I00-I99)
10. Andningsorganens sjukdomar (J00-J99)
11. Matsmältningsorganens sjukdomar (K00-K93)
12. Hudens och underhudens sjukdomar (L00-L99)
13. Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven (M00-M99)
14. Sjukdomar i urin- och könsorganen (N00-N99)
15. Graviditet, förlossning och barnsängstid (O00-O99)
16. Vissa perinatala tillstånd (P00-P96)
17. Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00-Q99)
+Medfödda missbildningar av nervsystemet (Q00-Q07)
+Medfödda missbildningar av öga, öra, ansikte och hals (Q10-Q18)
+Medfödda missbildningar av cirkulationsorganen (Q20-Q28)
+Medfödda missbildningar av andningsorganen (Q30-Q34)
+Kluven läpp och gom (Q35-Q37)
+Andra medfödda missbildningar av matsmältningsorganen (Q38-Q45)
+Medfödda missbildningar av könsorganen (Q50-Q56)
+Medfödda missbildningar av urinorganen (Q60-Q64)
-Medfödda missbildningar och deformiteter av muskler och skelett (Q65-Q79)
+Medfödda höftdeformiteter (Q65)
+Medfödda missbildningar av fötterna (Q66)
+Medfödda muskuloskeletala deformiteter av skalle, ansikte, kotpelare och bröstkorg (Q67)
+Andra medfödda deformiteter av muskler och skelett (Q68)
+Övertaliga fingrar och tår (Q69)
+Sammanväxning av fingrar och tår (Q70)
+Reduktionsmissbildningar av övre extremitet (Q71)
-Reduktionsmissbildningar av nedre extremitet (Q72)
- Q72.0:Medfödd komplett avsaknad av nedre extremitet
- Q72.1:Medfödd avsaknad av lår och underben med förekomst av fot
- Q72.2:Medfödd avsaknad av både underben och fot
- Q72.3:Medfödd avsaknad av fot och tå
- Q72.4:Längsgående reduktionsmissbildning av femur
- Q72.5:Längsgående reduktionsmissbildning av tibia
- Q72.6:Längsgående reduktionsmissbildning av fibula
- Q72.7:Kluven fot
- Q72.8:Andra specificerade reduktionsmissbildningar av nedre extremitet
- Q72.9:Reduktionsmissbildning av nedre extremitet, ospecificerad
+Reduktionsmissbildningar av icke specificerad extremitet (Q73)
+Andra medfödda missbildningar av extremiteterna (Q74)
+Andra medfödda missbildningar av skallens och ansiktets ben (Q75)
+Medfödda missbildningar av kotpelaren och bröstkorgens ben (Q76)
+Osteokondrodysplasi med bristande tillväxt av rörben och kotpelare (Q77)
+Andra osteokondrodysplasier (Q78)
+Medfödd missbildning av muskler och skelett som ej klassificeras annorstädes (Q79)
+Andra medfödda missbildningar (Q80-Q89)
+Kromosomavvikelser som ej klassificeras annorstädes (Q90-Q99)
18. Symtom, sjukdomstecken och onormala kliniska fynd och laboratoriefynd som ej klassificeras annorstädes (R00-R99)
19. Skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker (S00-T98)
22. Koder för särskilda ändamål (U00-U99)
20. Yttre orsaker till sjukdom och död (V01-Y98)
21. Faktorer av betydelse för hälsotillståndet och för kontakter med hälso- och sjukvården (Z00-Z99)


Informationen är baserad på Socialstyrelsens klassifikationer: ICD-10-SE (Systematisk förteckning), ICD-10 (alfabetisk förteckning), KSH97-P (Primärvård), KVÅ (Åtgärdskoder) och KKÅ (kirurgi).

Annonsören har inte något inflytande på innehållet i Internetmedicin.se