Gå till startsidan
Visa viktig juridisk information
tis 20 oktober 2020, vecka 43
Sök ICD-10 och Åtgärdskoder

Kommentera innehållet på sidan ICD-10 på Internetmedicin.se.  Tipsa en kollega om ICD-10 på Internetmedicin.se
Sök iSystematisk Alfabetisk Primärvård Åtgärder Kirurgi
Diagnos  eller 
Kod
01. Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)
02. Tumörer (C00-D48)
03. Sjukdomar i blod och blodbildande organ samt vissa rubbningar i immunsystemet (D50-D89)
04. Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomar (E00-E90)
05. Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar (F00-F99)
06. Sjukdomar i nervsystemet (G00-G99)
07. Sjukdomar i ögat och närliggande organ (H00-H59)
08. Sjukdomar i örat och mastoidutskottet (H60-H95)
09. Cirkulationsorganens sjukdomar (I00-I99)
10. Andningsorganens sjukdomar (J00-J99)
11. Matsmältningsorganens sjukdomar (K00-K93)
12. Hudens och underhudens sjukdomar (L00-L99)
13. Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven (M00-M99)
14. Sjukdomar i urin- och könsorganen (N00-N99)
15. Graviditet, förlossning och barnsängstid (O00-O99)
16. Vissa perinatala tillstånd (P00-P96)
+Foster och nyfödd som påverkats av tillstånd hos modern och av komplikationer vid graviditet, värkarbete och förlossning (P00-P04)
+Sjukdomar som har samband med graviditetslängd och fostertillväxt (P05-P08)
+Förlossningsskador (P10-P15)
-Sjukdomar i andningsorgan och cirkulationsorgan specifika för den perinatala perioden (P20-P29)
+Intrauterin hypoxi (syrebrist före förlossningen) (P20)
+Syrebrist vid förlossningen (P21)
+Respiratorisk distress (andningssvårigheter) hos nyfödd (P22)
+Medfödd pneumoni (lunginflammation) (P23)
-Aspirationssyndrom i nyföddhetsperioden (P24)
- P24.0:Mekoniumaspiration hos nyfödd
- P24.1:Aspiration av fostervatten och slem hos nyfödd
- P24.2:Aspiration av blod hos nyfödd
- P24.3:Aspiration av mjölk och uppkräkt maginnehåll hos nyfödd
- P24.8:Andra specificerade aspirationssyndrom hos nyfödd
- P24.9:Aspirationssyndrom hos nyfödd, ospecificerat
+Interstitiellt emfysem och besläktade tillstånd i den perinatala perioden (P25)
+Lungblödning under den perinatala perioden (P26)
+Kronisk sjukdom i andningsorganen under den perinatala perioden (P27)
+Andra andningsrubbningar under den perinatala perioden (P28)
+Sjukdomar i cirkulationsorganen under den perinatala perioden (P29)
+Infektioner specifika för den perinatala perioden (P35-P39)
+Blödningssjukdomar och blodsjukdomar hos foster och nyfödd (P50-P61)
+Övergående endokrina rubbningar och ämnesomsättningsrubbningar specifika för foster och nyfödd (P70-P74)
+Sjukdomar i matsmältningsorganen hos foster och nyfödd (P75-P78)
+Tillstånd som engagerar hud och temperaturreglering hos foster och nyfödd (P80-P83)
+Andra sjukdomar och rubbningar under den perinatala perioden (P90-P96)
17. Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00-Q99)
18. Symtom, sjukdomstecken och onormala kliniska fynd och laboratoriefynd som ej klassificeras annorstädes (R00-R99)
19. Skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker (S00-T98)
22. Koder för särskilda ändamål (U00-U99)
20. Yttre orsaker till sjukdom och död (V01-Y98)
21. Faktorer av betydelse för hälsotillståndet och för kontakter med hälso- och sjukvården (Z00-Z99)


Informationen är baserad på Socialstyrelsens klassifikationer: ICD-10-SE (Systematisk förteckning), ICD-10 (alfabetisk förteckning), KSH97-P (Primärvård), KVÅ (Åtgärdskoder) och KKÅ (kirurgi).

Annonsören har inte något inflytande på innehållet i Internetmedicin.se