Gå till startsidan
Visa viktig juridisk information
tor 9 juli 2020, vecka 28
Sök ICD-10 och Åtgärdskoder

Kommentera innehållet på sidan ICD-10 på Internetmedicin.se.  Tipsa en kollega om ICD-10 på Internetmedicin.se
Sök iSystematisk Alfabetisk Primärvård Åtgärder Kirurgi
Diagnos  eller 
Kod
01. Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)
02. Tumörer (C00-D48)
03. Sjukdomar i blod och blodbildande organ samt vissa rubbningar i immunsystemet (D50-D89)
04. Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomar (E00-E90)
05. Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar (F00-F99)
06. Sjukdomar i nervsystemet (G00-G99)
07. Sjukdomar i ögat och närliggande organ (H00-H59)
08. Sjukdomar i örat och mastoidutskottet (H60-H95)
09. Cirkulationsorganens sjukdomar (I00-I99)
10. Andningsorganens sjukdomar (J00-J99)
11. Matsmältningsorganens sjukdomar (K00-K93)
12. Hudens och underhudens sjukdomar (L00-L99)
13. Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven (M00-M99)
14. Sjukdomar i urin- och könsorganen (N00-N99)
15. Graviditet, förlossning och barnsängstid (O00-O99)
+Graviditet som avslutas med abort (O00-O08)
+Ödem, proteinuri (äggvita i urinen) och hypertoni under graviditet, förlossning och barnsängstid (O10-O16)
+Andra sjukdomar hos den blivande modern i huvudsak sammanhängande med graviditeten (O20-O29)
+Vård under graviditet på grund av problem relaterade till fostret och amnionhålan samt befarade förlossningsproblem (O30-O48)
+Komplikationer vid värkarbete och förlossning (O60-O75)
+Förlossning (O80-O84)
+Komplikationer huvudsakligen sammanhängande med barnsängstiden (O85-O92)
-Andra obstetriska tillstånd som ej klassificeras annorstädes (O94-O99) (O94-O99)
+Sena besvär av komplikation till graviditet, förlossning och barnsängstid (O94)
+Obstetrisk död av icke specificerad orsak (O95)
+Död av obstetrisk orsak som inträffar mer än 42 dagar men mindre än ett år efter förlossningen (O96)
+Död av följdtillstånd efter obstetriska orsaker (O97)
-Infektionssjukdomar och parasitsjukdomar hos modern som klassificeras annorstädes men som komplicerar graviditet, förlossning och barnsängstid (O98)
- O98.0:Tuberkulos hos modern som komplicerar graviditet, förlossning och barnsängstid
- O98.1:Syfilis hos modern som komplicerar graviditet, förlossning och barnsängstid
- O98.2:Gonorré hos modern som komplicerar graviditet, förlossning och barnsängstid
- O98.3:Andra, främst sexuellt överförda, infektioner hos modern som komplicerar graviditet, förlossning och barnsängstid
- O98.4:Virushepatit hos modern som komplicerar graviditet, förlossning och barnsängstid
- O98.4A:Hepatit A hos modern, som komplikation till graviditet, förlossning och barnsängstid
- O98.4B:Hepatit B hos modern, som komplikation till graviditet, förlossning och barnsängstid
- O98.4C:Hepatit C hos modern, som komplikation till graviditet, förlossning och barnsängstid
- O98.4W:Annan specificerad hepatit hos modern, som komplikation till graviditet, förlossning och barnsängstid
- O98.4X:Hepatit UNS hos modern, som komplikation till graviditet, förlossning och barnsängstid
- O98.5:Andra virussjukdomar hos modern som komplicerar graviditet, förlossning och barnsängstid
- O98.6:Protozosjukdomar hos modern som komplicerar graviditet, förlossning och barnsängstid
- O98.7:Sjukdom orsakad av humant immunbristvirus [HIV] som komplicerar graviditet, förlossning och barnsängstid
- O98.8:Andra specificerade infektionssjukdomar och parasitsjukdomar hos modern som komplicerar graviditet, förlossning och barnsängstid
- O98.8A:Grupp B streptokock-syndrom hos modern, som komplikation till graviditet, förlossning och barnsängstid
- O98.8W:Andra specificerade infektions- och parasitsjukdomar hos modern, som komplikation till graviditet, förlossning och barnsängstid
- O98.9:Ej specificerad infektionssjukdom och parasitsjukdom hos modern som komplicerar graviditet, förlossning och barnsängstid
+Andra sjukdomar hos modern som klassificeras annorstädes men som komplicerar graviditet, förlossning och barnsängstid (O99)
16. Vissa perinatala tillstånd (P00-P96)
17. Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00-Q99)
18. Symtom, sjukdomstecken och onormala kliniska fynd och laboratoriefynd som ej klassificeras annorstädes (R00-R99)
19. Skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker (S00-T98)
22. Koder för särskilda ändamål (U00-U99)
20. Yttre orsaker till sjukdom och död (V01-Y98)
21. Faktorer av betydelse för hälsotillståndet och för kontakter med hälso- och sjukvården (Z00-Z99)


Informationen är baserad på Socialstyrelsens klassifikationer: ICD-10-SE (Systematisk förteckning), ICD-10 (alfabetisk förteckning), KSH97-P (Primärvård), KVÅ (Åtgärdskoder) och KKÅ (kirurgi).

Annonsören har inte något inflytande på innehållet i Internetmedicin.se