Gå till startsidan
Visa viktig juridisk information
fre 30 juli 2021, vecka 30
Sök ICD-10 och Åtgärdskoder

Kommentera innehållet på sidan ICD-10 på Internetmedicin.se.  Tipsa en kollega om ICD-10 på Internetmedicin.se
Sök iSystematisk Alfabetisk Primärvård Åtgärder Kirurgi
Diagnos  eller 
Kod
01. Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)
02. Tumörer (C00-D48)
03. Sjukdomar i blod och blodbildande organ samt vissa rubbningar i immunsystemet (D50-D89)
04. Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomar (E00-E90)
05. Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar (F00-F99)
06. Sjukdomar i nervsystemet (G00-G99)
07. Sjukdomar i ögat och närliggande organ (H00-H59)
08. Sjukdomar i örat och mastoidutskottet (H60-H95)
09. Cirkulationsorganens sjukdomar (I00-I99)
10. Andningsorganens sjukdomar (J00-J99)
11. Matsmältningsorganens sjukdomar (K00-K93)
12. Hudens och underhudens sjukdomar (L00-L99)
13. Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven (M00-M99)
14. Sjukdomar i urin- och könsorganen (N00-N99)
15. Graviditet, förlossning och barnsängstid (O00-O99)
+Graviditet som avslutas med abort (O00-O08)
+Ödem, proteinuri (äggvita i urinen) och hypertoni under graviditet, förlossning och barnsängstid (O10-O16)
+Andra sjukdomar hos den blivande modern i huvudsak sammanhängande med graviditeten (O20-O29)
-Vård under graviditet på grund av problem relaterade till fostret och amnionhålan samt befarade förlossningsproblem (O30-O48)
+Flerbördsgraviditet (O30)
+Komplikationer specifika för flerbördsgraviditet (O31)
+Vård av blivande moder på grund av känt eller misstänkt onormalt fosterläge (O32)
+Vård av blivande moder på grund av känt eller misstänkt missförhållande mellan bäcken- och fosterstorlek (O33)
+Vård av blivande moder på grund av känd eller misstänkt abnormitet i bäckenorganen (O34)
+Vård av blivande moder på grund av känd eller misstänkt abnormitet eller skada hos fostret (O35)
+Vård av blivande moder på grund av andra kända eller misstänkta problem hos fostret (O36)
+Onormalt stor mängd fostervatten (O40)
+Andra problem hänförbara till fostervattnet och hinnorna (O41)
+För tidig hinnbristning (O42)
+Onormala tillstånd i moderkakan (O43)
-Föreliggande moderkaka (O44)
- O44.0:Placenta praevia utan blödning
- O44.1:Placenta praevia med blödning
+För tidig avlossning av moderkakan (O45)
+Blödning före förlossningen som ej klassificeras annorstädes (O46)
+Förvärkar och hotande förtidsbörd (O47)
+Överburenhet (O48)
+Komplikationer vid värkarbete och förlossning (O60-O75)
+Förlossning (O80-O84)
+Komplikationer huvudsakligen sammanhängande med barnsängstiden (O85-O92)
+Andra obstetriska tillstånd som ej klassificeras annorstädes (O94-O99) (O94-O99)
16. Vissa perinatala tillstånd (P00-P96)
17. Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00-Q99)
18. Symtom, sjukdomstecken och onormala kliniska fynd och laboratoriefynd som ej klassificeras annorstädes (R00-R99)
19. Skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker (S00-T98)
22. Koder för särskilda ändamål (U00-U99)
20. Yttre orsaker till sjukdom och död (V01-Y98)
21. Faktorer av betydelse för hälsotillståndet och för kontakter med hälso- och sjukvården (Z00-Z99)


Informationen är baserad på Socialstyrelsens klassifikationer: ICD-10-SE (Systematisk förteckning), ICD-10 (alfabetisk förteckning), KSH97-P (Primärvård), KVÅ (Åtgärdskoder) och KKÅ (kirurgi).

Annonsören har inte något inflytande på innehållet i Internetmedicin.se