Gå till startsidan
Visa viktig juridisk information
tor 9 juli 2020, vecka 28
Sök ICD-10 och Åtgärdskoder

Kommentera innehållet på sidan ICD-10 på Internetmedicin.se.  Tipsa en kollega om ICD-10 på Internetmedicin.se
Sök iSystematisk Alfabetisk Primärvård Åtgärder Kirurgi
Diagnos  eller 
Kod
01. Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)
02. Tumörer (C00-D48)
03. Sjukdomar i blod och blodbildande organ samt vissa rubbningar i immunsystemet (D50-D89)
04. Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomar (E00-E90)
05. Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar (F00-F99)
06. Sjukdomar i nervsystemet (G00-G99)
07. Sjukdomar i ögat och närliggande organ (H00-H59)
08. Sjukdomar i örat och mastoidutskottet (H60-H95)
09. Cirkulationsorganens sjukdomar (I00-I99)
10. Andningsorganens sjukdomar (J00-J99)
11. Matsmältningsorganens sjukdomar (K00-K93)
12. Hudens och underhudens sjukdomar (L00-L99)
13. Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven (M00-M99)
14. Sjukdomar i urin- och könsorganen (N00-N99)
15. Graviditet, förlossning och barnsängstid (O00-O99)
-Graviditet som avslutas med abort (O00-O08)
+Utomkvedshavandeskap (O00)
+Druvbörd (O01)
+Annat onormalt utfall av befruktningen (O02)
+Spontanabort (O03)
+Legal abort (O04)
+Annan abort (O05)
-Icke specificerad abort (O06)
- O06.0:Icke specificerad abort, inkomplett, komplicerat med infektion i könsorgan och bäcken
- O06.1:Icke specificerad abort, inkomplett, komplicerat med utdragen eller ymnig blödning
- O06.2:Icke specificerad abort, inkomplett komplicerad med embolism
- O06.3:Icke specificerad abort, inkomplett, med andra och icke specificerade komplikationer
- O06.4:Icke specificerad abort, inkomplett utan komplikation
- O06.5:Icke specificerad abort,komplett eller icke specificerad, komplicerat med infektion i könsorgan och bäcken
- O06.6:Icke specificerad abort,komplett eller icke specificerad, komplicerat med utdragen eller ymnig blödning
- O06.7:Icke specificerad abort,komplett eller icke specificerad, komplicerad med embolism
- O06.8:Icke specificerad abort,komplett eller icke specificerad, med andra och icke specificerade komplikationer
- O06.9:Icke specificerad abort,komplett eller icke specificerad utan komplikation
+Misslyckat försök till abort (O07)
+Komplikationer efter abort, utomkvedshavandeskap och druvbörd (O08)
+Ödem, proteinuri (äggvita i urinen) och hypertoni under graviditet, förlossning och barnsängstid (O10-O16)
+Andra sjukdomar hos den blivande modern i huvudsak sammanhängande med graviditeten (O20-O29)
+Vård under graviditet på grund av problem relaterade till fostret och amnionhålan samt befarade förlossningsproblem (O30-O48)
+Komplikationer vid värkarbete och förlossning (O60-O75)
+Förlossning (O80-O84)
+Komplikationer huvudsakligen sammanhängande med barnsängstiden (O85-O92)
+Andra obstetriska tillstånd som ej klassificeras annorstädes (O94-O99) (O94-O99)
16. Vissa perinatala tillstånd (P00-P96)
17. Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00-Q99)
18. Symtom, sjukdomstecken och onormala kliniska fynd och laboratoriefynd som ej klassificeras annorstädes (R00-R99)
19. Skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker (S00-T98)
22. Koder för särskilda ändamål (U00-U99)
20. Yttre orsaker till sjukdom och död (V01-Y98)
21. Faktorer av betydelse för hälsotillståndet och för kontakter med hälso- och sjukvården (Z00-Z99)


Informationen är baserad på Socialstyrelsens klassifikationer: ICD-10-SE (Systematisk förteckning), ICD-10 (alfabetisk förteckning), KSH97-P (Primärvård), KVÅ (Åtgärdskoder) och KKÅ (kirurgi).

Annonsören har inte något inflytande på innehållet i Internetmedicin.se