Gå till startsidan
Visa viktig juridisk information
fre 30 juli 2021, vecka 30
Sök ICD-10 och Åtgärdskoder

Kommentera innehållet på sidan ICD-10 på Internetmedicin.se.  Tipsa en kollega om ICD-10 på Internetmedicin.se
Sök iSystematisk Alfabetisk Primärvård Åtgärder Kirurgi
Diagnos  eller 
Kod
01. Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)
02. Tumörer (C00-D48)
03. Sjukdomar i blod och blodbildande organ samt vissa rubbningar i immunsystemet (D50-D89)
04. Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomar (E00-E90)
05. Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar (F00-F99)
06. Sjukdomar i nervsystemet (G00-G99)
07. Sjukdomar i ögat och närliggande organ (H00-H59)
08. Sjukdomar i örat och mastoidutskottet (H60-H95)
09. Cirkulationsorganens sjukdomar (I00-I99)
10. Andningsorganens sjukdomar (J00-J99)
11. Matsmältningsorganens sjukdomar (K00-K93)
12. Hudens och underhudens sjukdomar (L00-L99)
13. Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven (M00-M99)
14. Sjukdomar i urin- och könsorganen (N00-N99)
+Glomerulussjukdomar (N00-N08)
+Tubulo-interstitiella njursjukdomar (N10-N16)
+Njursvikt (N17-N19)
+Sten i urinvägarna (N20-N23)
+Andra sjukdomar i njure och urinledare (N25-N29)
+Andra sjukdomar i urinorganen (N30-N39)
+Sjukdomar i de manliga könsorganen (N40-N51)
+Sjukdomar i bröstkörtel (N60-N64)
+Inflammatoriska sjukdomar i de kvinnliga bäckenorganen (N70-N77)
-Icke inflammatoriska sjukdomar i de kvinnliga könsorganen (N80-N98)
+Endometrios (felbelägen livmoderslemhinna) (N80)
+Framfall av livmodern och slidan (N81)
+Fistlar som engagerar de kvinnliga könsorganen (N82)
+Icke inflammatoriska sjukdomar i äggstockar, äggledare och breda ligament (N83)
-Polyp i de kvinnliga könsorganen (N84)
- N84.0:Polyp i corpus uteri
- N84.1:Polyp i cervix uteri
- N84.2:Polyp i vagina
- N84.3:Polyp i vulva
- N84.8:Polyp i andra specificerade delar av de kvinnliga könsorganen
- N84.9:Polyp i de kvinnliga könsorganen, ospecificerad
+Andra icke inflammatoriska sjukdomar i livmodern, utom livmoderhalsen (N85)
+Erosion och ektropi i cervix uteri (livmoderhalsen) (N86)
+Dysplasi i cervix uteri (livmoderhalsen) (N87)
+Andra icke inflammatoriska sjukdomar i cervix uteri (livmoderhalsen) (N88)
+Andra icke inflammatoriska sjukdomar i vagina (N89)
+Andra icke inflammatoriska sjukdomar i vulva och perineum (mellangården) (N90)
+Utebliven, sparsam och gles menstruation (N91)
+Riklig, frekvent och oregelbunden menstruation (N92)
+Annan onormal blödning från livmodern och slidan (N93)
+Smärtor och andra symtom som har samband med de kvinnliga könsorganen och menstruationscykeln (N94)
+Sjukliga tillstånd i samband med klimakteriet (N95)
+Kvinna med habituella aborter (upprepade missfall) (N96)
+Kvinnlig infertilitet (ofruktsamhet) (N97)
+Komplikationer i samband med assisterad befruktning (N98)
+Andra sjukliga tillstånd i urin- och könsorganen (N99-N99)
15. Graviditet, förlossning och barnsängstid (O00-O99)
16. Vissa perinatala tillstånd (P00-P96)
17. Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00-Q99)
18. Symtom, sjukdomstecken och onormala kliniska fynd och laboratoriefynd som ej klassificeras annorstädes (R00-R99)
19. Skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker (S00-T98)
22. Koder för särskilda ändamål (U00-U99)
20. Yttre orsaker till sjukdom och död (V01-Y98)
21. Faktorer av betydelse för hälsotillståndet och för kontakter med hälso- och sjukvården (Z00-Z99)


Informationen är baserad på Socialstyrelsens klassifikationer: ICD-10-SE (Systematisk förteckning), ICD-10 (alfabetisk förteckning), KSH97-P (Primärvård), KVÅ (Åtgärdskoder) och KKÅ (kirurgi).

Annonsören har inte något inflytande på innehållet i Internetmedicin.se