Gå till startsidan
Visa viktig juridisk information
lör 31 oktober 2020, vecka 44
Sök ICD-10 och Åtgärdskoder

Kommentera innehållet på sidan ICD-10 på Internetmedicin.se.  Tipsa en kollega om ICD-10 på Internetmedicin.se
Sök iSystematisk Alfabetisk Primärvård Åtgärder Kirurgi
Diagnos  eller 
Kod
01. Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)
02. Tumörer (C00-D48)
03. Sjukdomar i blod och blodbildande organ samt vissa rubbningar i immunsystemet (D50-D89)
04. Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomar (E00-E90)
05. Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar (F00-F99)
06. Sjukdomar i nervsystemet (G00-G99)
07. Sjukdomar i ögat och närliggande organ (H00-H59)
08. Sjukdomar i örat och mastoidutskottet (H60-H95)
09. Cirkulationsorganens sjukdomar (I00-I99)
10. Andningsorganens sjukdomar (J00-J99)
11. Matsmältningsorganens sjukdomar (K00-K93)
12. Hudens och underhudens sjukdomar (L00-L99)
13. Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven (M00-M99)
+Infektiösa ledsjukdomar (M00-M03)
+Inflammatoriska polyartriter (M05-M14)
+Artros (M15-M19)
+Andra ledsjukdomar (M20-M25)
+Inflammatoriska systemsjukdomar (M30-M36)
+Deformerande ryggsjukdomar (M40-M43)
+Spondylopatier (M45-M49)
+Andra ryggsjukdomar (M50-M54)
+Muskelsjukdomar (M60-M63)
+Sjukdomar i ledhinnor och senor (M65-M68)
+Andra sjukdomar i mjukvävnader (M70-M79)
-Rubbningar i bentäthet och benstruktur (M80-M85)
-Osteoporos med patologiska frakturer (M80)
- M80.0:Osteoporos efter menopausen med patologisk fraktur
- M80.0A:Åldersosteoporos efter menopausen med fraktur i halsryggen
- M80.0B:Åldersosteoporos efter menopausen med fraktur i axelled/överarm
- M80.0C:Åldersosteoporos efter menopausen med fraktur i armbåge/underarm
- M80.0E:Åldersosteoporos efter menopausen med fraktur i bäckenet
- M80.0F:Åldersosteoporos efter menopausen med fraktur i höftled/lårben
- M80.0G:Åldersosteoporos efter menopausen med fraktur i knäled/underben
- M80.0H:Åldersosteoporos efter menopausen med fraktur i fotled/fot
- M80.0J:Åldersosteoporos efter menopausen med fraktur i torakalryggen
- M80.0K:Åldersosteoporos efter menopausen med fraktur i ländryggen
- M80.1:Osteoporos efter ooforektomi med patologisk fraktur
- M80.2:Osteoporos på grund av inaktivitet med patologisk fraktur
- M80.3:Postoperativ osteoporos orsakad av malabsorption med patologisk fraktur
- M80.4:Läkemedelsutlöst osteoporos med patologisk fraktur
- M80.5:Idiopatisk osteoporos med patologisk fraktur
- M80.8:Annan specificerad osteoporos med patologisk fraktur
- M80.9:Icke specificerad osteoporos med patologisk fraktur
+Osteoporos utan patologisk fraktur (M81)
+Osteoporos vid sjukdomar som klassificeras annorstädes (M82)
+Osteomalaci hos vuxen (M83)
+Kontinuitetsavbrott i benvävnad (M84)
+Andra rubbningar i bentäthet och benstruktur (M85)
+Andra sjukdomar i benvävnad (M86-M90)
+Sjukdomar i broskvävnad (M91-M94)
+Andra sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven (M95-M99)
14. Sjukdomar i urin- och könsorganen (N00-N99)
15. Graviditet, förlossning och barnsängstid (O00-O99)
16. Vissa perinatala tillstånd (P00-P96)
17. Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00-Q99)
18. Symtom, sjukdomstecken och onormala kliniska fynd och laboratoriefynd som ej klassificeras annorstädes (R00-R99)
19. Skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker (S00-T98)
22. Koder för särskilda ändamål (U00-U99)
20. Yttre orsaker till sjukdom och död (V01-Y98)
21. Faktorer av betydelse för hälsotillståndet och för kontakter med hälso- och sjukvården (Z00-Z99)


Informationen är baserad på Socialstyrelsens klassifikationer: ICD-10-SE (Systematisk förteckning), ICD-10 (alfabetisk förteckning), KSH97-P (Primärvård), KVÅ (Åtgärdskoder) och KKÅ (kirurgi).

Annonsören har inte något inflytande på innehållet i Internetmedicin.se