Gå till startsidan
Visa viktig juridisk information
sön 20 oktober 2019, vecka 42
Sök ICD-10 och Åtgärdskoder

Kommentera innehållet på sidan ICD-10 på Internetmedicin.se.  Tipsa en kollega om ICD-10 på Internetmedicin.se
Sök iSystematisk Alfabetisk Primärvård Åtgärder Kirurgi
Diagnos  eller 
Kod
01. Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)
02. Tumörer (C00-D48)
03. Sjukdomar i blod och blodbildande organ samt vissa rubbningar i immunsystemet (D50-D89)
04. Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomar (E00-E90)
05. Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar (F00-F99)
06. Sjukdomar i nervsystemet (G00-G99)
07. Sjukdomar i ögat och närliggande organ (H00-H59)
08. Sjukdomar i örat och mastoidutskottet (H60-H95)
09. Cirkulationsorganens sjukdomar (I00-I99)
+Akut reumatisk feber (I00-I02)
+Kroniska reumatiska hjärtsjukdomar (I05-I09)
+Hypertonisjukdomar (högt blodtryck och därmed sammanhängande sjukdomar) (I10-I15)
-Ischemiska hjärtsjukdomar (sjukdomar orsakade av otillräcklig blodtillförsel till hjärtmuskeln) (I20-I25)
+Anginösa bröstsmärtor (kärlkramp i bröstet) (I20)
+Akut hjärtinfarkt (I21)
+Reinfarkt (återinsjuknande i akut hjärtinfarkt) (I22)
-Vissa komplikationer till akut hjärtinfarkt (I23)
- I23.0:Hemoperikardium som komplikation till akut hjärtinfarkt
- I23.1:Förmaksseptumdefekt som komplikation till akut hjärtinfarkt
- I23.2:Kammarseptumdefekt som komplikation till akut hjärtinfarkt
- I23.3:Ruptur av hjärtväggen utan hemoperikardium som komplikation till akut hjärtinfarkt
- I23.4:Ruptur av chordae tendineae som komplikation till akut hjärtinfarkt
- I23.5:Ruptur av papillarmuskel som komplikation till akut hjärtinfarkt
- I23.6:Trombos i förmak, hjärtöra eller kammare som komplikation till akut hjärtinfarkt
- I23.8:Andra specificerade komplikationer till akut hjärtinfarkt
+Andra akuta ischemiska hjärtsjukdomar (I24)
+Kronisk ischemisk hjärtsjukdom (I25)
+Sjukdomstillstånd inom lungcirkulationen (I26-I28)
+Andra former av hjärtsjukdom (I30-I52)
+Sjukdomar i hjärnans kärl (I60-I69)
+Sjukdomar i artärer, arterioler (småartärer) och kapillärer (I70-I79)
+Sjukdomar i vener, lymfkärl och lymfkörtlar som ej klassificeras annorstädes (I80-I89)
+Andra och icke specificerade sjukdomar i cirkulationsorganen (I95-I99)
10. Andningsorganens sjukdomar (J00-J99)
11. Matsmältningsorganens sjukdomar (K00-K93)
12. Hudens och underhudens sjukdomar (L00-L99)
13. Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven (M00-M99)
14. Sjukdomar i urin- och könsorganen (N00-N99)
15. Graviditet, förlossning och barnsängstid (O00-O99)
16. Vissa perinatala tillstånd (P00-P96)
17. Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00-Q99)
18. Symtom, sjukdomstecken och onormala kliniska fynd och laboratoriefynd som ej klassificeras annorstädes (R00-R99)
19. Skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker (S00-T98)
22. Koder för särskilda ändamål (U00-U99)
20. Yttre orsaker till sjukdom och död (V01-Y98)
21. Faktorer av betydelse för hälsotillståndet och för kontakter med hälso- och sjukvården (Z00-Z99)


Informationen är baserad på Socialstyrelsens klassifikationer: ICD-10-SE (Systematisk förteckning), ICD-10 (alfabetisk förteckning), KSH97-P (Primärvård), KVÅ (Åtgärdskoder) och KKÅ (kirurgi).

Annonsören har inte något inflytande på innehållet i Internetmedicin.se
 
 
Annonsören har inte något inflytande på innehållet i Internetmedicin.se