Gå till startsidan
Visa viktig juridisk information
tis 20 oktober 2020, vecka 43
Sök ICD-10 och Åtgärdskoder

Kommentera innehållet på sidan ICD-10 på Internetmedicin.se.  Tipsa en kollega om ICD-10 på Internetmedicin.se
Sök iSystematisk Alfabetisk Primärvård Åtgärder Kirurgi
Diagnos  eller 
Kod
01. Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)
02. Tumörer (C00-D48)
03. Sjukdomar i blod och blodbildande organ samt vissa rubbningar i immunsystemet (D50-D89)
04. Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomar (E00-E90)
05. Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar (F00-F99)
06. Sjukdomar i nervsystemet (G00-G99)
07. Sjukdomar i ögat och närliggande organ (H00-H59)
+Sjukdomar i ögonlock, tårapparat och ögonhåla (H00-H06)
+Sjukdomar i bindehinnan (H10-H13)
+Sjukdomar i senhinnan, hornhinnan, regnbågshinnan och ciliarkroppen (H15-H22)
+Sjukdomar i linsen (H25-H28)
-Sjukdomar i åderhinnan och näthinnan (H30-H36)
+Inflammation i åderhinnan och näthinnan (H30)
+Andra förändringar i åderhinnan (H31)
+Förändringar i både åderhinnan och näthinnan vid sjukdomar som klassificeras annorstädes (H32)
+Näthinneavlossning och näthinnehål (H33)
+Ocklusion av retinala blodkärl (H34)
-Andra sjukliga förändringar i näthinnan (H35)
- H35.0:Bakgrundsretinopati och retinala vaskulära förändringar
- H35.1:Prematuritetsretinopati
- H35.1A:Prematuritetsretinopati; demarkationslinje mellan vaskulariserad och ej vaskulariserad retina
- H35.1B:Prematuritetsretinopati; lätt upphöjd vall (ridge), ej vidgade eller slingriga kärl i centrum
- H35.1C:Prematuritetsretinopati; ridge med slingriga och vidgade kärl i centrum
- H35.1D:Prematuritetsretinopati; ridge med extraretinala fibrovaskulära förändringar, ej vidgade eller slingriga kärl i centrum
- H35.1E:Prematuritetsretinopati; ridge med extraretinala fibrovaskulära förändringar samt vidgade och slingriga kärl i centrum
- H35.1F:Prematuritetsretinopati; subtotal retinalavlossning
- H35.1G:Prematuritetsretinopati; total retinalavlossning Retrolental fibroplasi
- H35.1L:Prematuritetsretinopati (ROP), grad 1-2
- H35.1M:Prematuritetsretinopati (ROP), grad 3-5, ej behandlad
- H35.1N:Prematuritetsretinopati (ROP), grad 3-5, behandlad
- H35.1X:Prematuritetsretinopati, ospecificerad form
- H35.2:Annan proliferativ retinopati
- H35.3:Degeneration i bakre polen
- H35.3A:Åldersrelaterad makuladegeneration (AMD), torr (atrofisk) form
- H35.3B:Åldersrelaterad makuladegeneration (AMD), våt (exsudativ) form
- H35.3C:Åldersrelaterad makuladegeneration (AMD), ospecificerad
- H35.3D:Angioid streaks (of macula)
- H35.3E:Vitreomakulärt traktionssyndrom (VMT)
- H35.3F:Epiretinalt membran (puckering of macula)
- H35.3G:Makulahål och makulapseudohål
- H35.3H:Cystiskt makulaödem (CME)
- H35.3J:Toxisk makulopati
- H35.3W:Annan degeneration i bakre polen
- H35.3X:Degeneration i bakre polen, ospecificerad
- H35.4:Perifer retinal degeneration
- H35.5:Hereditär retinaldystrofi
- H35.5A:Vitreoretinal dystrofi
- H35.5B:Retinitis pigmentosa-liknande tillstånd
- H35.5C:Pigmentepiteldystrofi
- H35.5W:Annan ärftlig retinal dystrofi
- H35.5X:Ärftlig retinal dystrofi ospecificerad
- H35.6:Retinal blödning
- H35.6A:Preretinal blödning
- H35.6B:Intraretinal blödning
- H35.6C:Subretinal blödning
- H35.6W:Retinala blödningar med olika lokalisation
- H35.6X:Ospecificerad retinal blödning
- H35.7:Separation av retinallagren
- H35.8:Andra specificerade sjukliga förändringar i retina
- H35.9:Sjuklig förändring i retina, ospecificerad
+Förändringar i näthinnan vid sjukdomar som klassificeras annorstädes (H36)
+Glaukom (grön starr) (H40-H42)
+Sjukdomar i glaskroppen och ögongloben (H43-H45)
+Sjukdomar i synnerven och synbanorna (H46-H48)
+Sjukdomar i ögonmusklerna, förändringar i de binokulära rörelserna samt ögats ackommodation och refraktion (H49-H52)
+Synstörningar och blindhet (H53-H54)
+Andra sjukdomar i ögat och närliggande organ (H55-H59)
08. Sjukdomar i örat och mastoidutskottet (H60-H95)
09. Cirkulationsorganens sjukdomar (I00-I99)
10. Andningsorganens sjukdomar (J00-J99)
11. Matsmältningsorganens sjukdomar (K00-K93)
12. Hudens och underhudens sjukdomar (L00-L99)
13. Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven (M00-M99)
14. Sjukdomar i urin- och könsorganen (N00-N99)
15. Graviditet, förlossning och barnsängstid (O00-O99)
16. Vissa perinatala tillstånd (P00-P96)
17. Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00-Q99)
18. Symtom, sjukdomstecken och onormala kliniska fynd och laboratoriefynd som ej klassificeras annorstädes (R00-R99)
19. Skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker (S00-T98)
22. Koder för särskilda ändamål (U00-U99)
20. Yttre orsaker till sjukdom och död (V01-Y98)
21. Faktorer av betydelse för hälsotillståndet och för kontakter med hälso- och sjukvården (Z00-Z99)


Informationen är baserad på Socialstyrelsens klassifikationer: ICD-10-SE (Systematisk förteckning), ICD-10 (alfabetisk förteckning), KSH97-P (Primärvård), KVÅ (Åtgärdskoder) och KKÅ (kirurgi).

Annonsören har inte något inflytande på innehållet i Internetmedicin.se