Gå till startsidan
Visa viktig juridisk information
tor 29 oktober 2020, vecka 44
Sök ICD-10 och Åtgärdskoder

Kommentera innehållet på sidan ICD-10 på Internetmedicin.se.  Tipsa en kollega om ICD-10 på Internetmedicin.se
Sök iSystematisk Alfabetisk Primärvård Åtgärder Kirurgi
Diagnos  eller 
Kod
01. Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)
02. Tumörer (C00-D48)
03. Sjukdomar i blod och blodbildande organ samt vissa rubbningar i immunsystemet (D50-D89)
04. Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomar (E00-E90)
05. Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar (F00-F99)
06. Sjukdomar i nervsystemet (G00-G99)
07. Sjukdomar i ögat och närliggande organ (H00-H59)
+Sjukdomar i ögonlock, tårapparat och ögonhåla (H00-H06)
+Sjukdomar i bindehinnan (H10-H13)
+Sjukdomar i senhinnan, hornhinnan, regnbågshinnan och ciliarkroppen (H15-H22)
+Sjukdomar i linsen (H25-H28)
-Sjukdomar i åderhinnan och näthinnan (H30-H36)
+Inflammation i åderhinnan och näthinnan (H30)
+Andra förändringar i åderhinnan (H31)
+Förändringar i både åderhinnan och näthinnan vid sjukdomar som klassificeras annorstädes (H32)
-Näthinneavlossning och näthinnehål (H33)
- H33.0:Retinalavlossning med retinalt hål
- H33.0A:Partiell retinalavlossning med ett runt eller ovalt hål
- H33.0B:Partiell retinalavlossning med flera runda eller ovala hål
- H33.0C:Partiell retinalavlossning med ett hästskoformat hål
- H33.0D:Partiell retinalavlossning med flera hästskoformade hål
- H33.0E:Partiell retinalavlossning med oradialys
- H33.0F:Partiell retinalavlossning med ekvatoriell bristning
- H33.0G:Partiell retinalavlossning med flera hål av olika typ
- H33.0H:Subtotal eller total retinalavlossning med hål
- H33.0X:Ospecificerad retinalavlossning med hål
- H33.1:Retinoschis och retinala cystor
- H33.2:Serös retinalavlossning
- H33.3:Retinala hål utan avlossning
- H33.3A:Runda eller oval retinalhål, enstaka eller multipla
- H33.3B:Hästskoformade retinalhål, enstaka eller multipla
- H33.3C:Oradialys
- H33.3D:Ekvatoriell bristning
- H33.3W:Annat hål eller flera hål av olika typ
- H33.3X:Ospecificerat retinalhål
- H33.4:Retinal traktionsavlossning
- H33.5:Andra former av retinalavlossning
+Ocklusion av retinala blodkärl (H34)
+Andra sjukliga förändringar i näthinnan (H35)
+Förändringar i näthinnan vid sjukdomar som klassificeras annorstädes (H36)
+Glaukom (grön starr) (H40-H42)
+Sjukdomar i glaskroppen och ögongloben (H43-H45)
+Sjukdomar i synnerven och synbanorna (H46-H48)
+Sjukdomar i ögonmusklerna, förändringar i de binokulära rörelserna samt ögats ackommodation och refraktion (H49-H52)
+Synstörningar och blindhet (H53-H54)
+Andra sjukdomar i ögat och närliggande organ (H55-H59)
08. Sjukdomar i örat och mastoidutskottet (H60-H95)
09. Cirkulationsorganens sjukdomar (I00-I99)
10. Andningsorganens sjukdomar (J00-J99)
11. Matsmältningsorganens sjukdomar (K00-K93)
12. Hudens och underhudens sjukdomar (L00-L99)
13. Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven (M00-M99)
14. Sjukdomar i urin- och könsorganen (N00-N99)
15. Graviditet, förlossning och barnsängstid (O00-O99)
16. Vissa perinatala tillstånd (P00-P96)
17. Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00-Q99)
18. Symtom, sjukdomstecken och onormala kliniska fynd och laboratoriefynd som ej klassificeras annorstädes (R00-R99)
19. Skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker (S00-T98)
22. Koder för särskilda ändamål (U00-U99)
20. Yttre orsaker till sjukdom och död (V01-Y98)
21. Faktorer av betydelse för hälsotillståndet och för kontakter med hälso- och sjukvården (Z00-Z99)


Informationen är baserad på Socialstyrelsens klassifikationer: ICD-10-SE (Systematisk förteckning), ICD-10 (alfabetisk förteckning), KSH97-P (Primärvård), KVÅ (Åtgärdskoder) och KKÅ (kirurgi).

Annonsören har inte något inflytande på innehållet i Internetmedicin.se