Gå till startsidan
Visa viktig juridisk information
tis 27 oktober 2020, vecka 44
Sök ICD-10 och Åtgärdskoder

Kommentera innehållet på sidan ICD-10 på Internetmedicin.se.  Tipsa en kollega om ICD-10 på Internetmedicin.se
Sök iSystematisk Alfabetisk Primärvård Åtgärder Kirurgi
Diagnos  eller 
Kod
01. Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)
02. Tumörer (C00-D48)
03. Sjukdomar i blod och blodbildande organ samt vissa rubbningar i immunsystemet (D50-D89)
04. Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomar (E00-E90)
05. Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar (F00-F99)
06. Sjukdomar i nervsystemet (G00-G99)
+Inflammatoriska sjukdomar i centrala nervsystemet (G00-G09)
+Systemiska atrofier som primärt engagerar centrala nervsystemet (G10-G14)
+Basalgangliesjukdomar och rörelserubbningar (G20-G26)
+Andra degenerativa sjukdomar i nervsystemet (G30-G32)
+Myelinförstörande sjukdomar i centrala nervsystemet (G35-G37)
-Episodiska och paroxysmala sjukdomar (G40-G47)
-Epilepsi (G40)
- G40.0:Partiell idiopatisk epilepsi och epileptiska syndrom med lokal början
- G40.0A:Benign barnepilepsi
- G40.0B:Barnepilepsi med occipitala EEG-paroxysmer
- G40.0W:Annan fokal, partiell, idopatisk epilepsi
- G40.1:Partiell symtomatisk epilepsi och epileptiska syndrom med enkla partiella anfall
- G40.1A:Temporallobsepilepsi, partiell, enkel, utan medvetandestörning
- G40.1B:Frontallobsepilepsi, partiell, enkel, utan medvetandestörning
- G40.1C:Parietallobsepilepsi, partiell, enkel, utan medvetandestörning
- G40.1D:Occipitallobsepilepsi, partiell, enkel, utan medvetandestörning
- G40.1E:Partiell epilepsi, enkel, utan medvetandestörning med sekundär generalisering
- G40.1X:Partiell epilepsi, enkel, utan medvetandestörning, ospecificerad
- G40.2:Partiell symtomatisk epilepsi och epileptiska syndrom med komplexa partiella anfall
- G40.2A:Temporallobsepilepsi, partiell, komplex, med medvetandestörning,
- G40.2B:Frontallobsepilepsi, partiell, komplex, med medvetandestörning,
- G40.2C:Parietallobsepilepsi, partiell, komplex, med medvetandestörning,
- G40.2D:Occipitallobsepilepsi, partiell, komplex, med medvetandestörning,
- G40.2E:Partiell epilepsi, komplex, med medvetandestörning, med sekundär generalisering
- G40.2F:Partiell epilepsi, komplex, med medvetandestörning, psykomotorisk
- G40.2X:Partiell epilepsi, komplex, med medvetandestörning, ospecificerad
- G40.3:Generaliserad idiopatisk epilepsi och epileptiska syndrom
- G40.3A:Barnepilepsi, med absenser, petit mal (pyknolepsi)
- G40.3B:Juvenil absensepilepsi
- G40.3C:Juvenil myoklon epilepsi
- G40.3D:Benigna neonatala kramper med eller utan hereditet
- G40.3E:Benign myoklon epilepsi hos spädbarn
- G40.3F:Epilepsi med grand mal efter uppvaknande
- G40.3X:Primärt generaliserad idiopatisk epilepsi, ospecificerad
- G40.4:Annan generaliserad epilepsi och andra epileptiska syndrom
- G40.4A:Infantil spasm, Wests syndrom
- G40.4B:Myoklonisk-astatiska anfall, Lennox-Gastauts syndrom
- G40.4C:Myoklona absenser
- G40.4D:Atypiska absenser
- G40.4X:Generaliserad symtomatisk epilepsi, ospecificerad
- G40.5:Speciella epileptiska syndrom
- G40.6:Grand mal-anfall, ospecificerat
- G40.7:Absenser, ospecificerade, utan grand mal-anfall
- G40.8:Annan epilepsi
- G40.9:Epilepsi, ospecificerad
+Status epilepticus (G41)
+Migrän (G43)
+Andra huvudvärkssyndrom (G44)
+Övergående cerebral ischemi (otillräcklig blodtillförsel till hjärnan) och besläktade syndrom (G45)
+Vaskulära syndrom i hjärnan vid cerebrovaskulära sjukdomar (I60-I67²) (G46)
+Sömnstörningar (G47)
+Sjukdomar i nerver, nervrötter och nervplexus (G50-G59)
+Polyneuropatier (samtidig sjukdom i flera perifera nerver) och andra sjukdomar i perifera nervsystemet (G60-G64)
+Neuromuskulära transmissionsrubbningar (rubbningar i överföring av impulser mellan nerver och muskler) och sjukdomar i muskler (G70-G73)
+Cerebral pares och andra förlamningssyndrom (G80-G83)
+Andra sjukdomar i nervsystemet (G90-G99)
07. Sjukdomar i ögat och närliggande organ (H00-H59)
08. Sjukdomar i örat och mastoidutskottet (H60-H95)
09. Cirkulationsorganens sjukdomar (I00-I99)
10. Andningsorganens sjukdomar (J00-J99)
11. Matsmältningsorganens sjukdomar (K00-K93)
12. Hudens och underhudens sjukdomar (L00-L99)
13. Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven (M00-M99)
14. Sjukdomar i urin- och könsorganen (N00-N99)
15. Graviditet, förlossning och barnsängstid (O00-O99)
16. Vissa perinatala tillstånd (P00-P96)
17. Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00-Q99)
18. Symtom, sjukdomstecken och onormala kliniska fynd och laboratoriefynd som ej klassificeras annorstädes (R00-R99)
19. Skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker (S00-T98)
22. Koder för särskilda ändamål (U00-U99)
20. Yttre orsaker till sjukdom och död (V01-Y98)
21. Faktorer av betydelse för hälsotillståndet och för kontakter med hälso- och sjukvården (Z00-Z99)


Informationen är baserad på Socialstyrelsens klassifikationer: ICD-10-SE (Systematisk förteckning), ICD-10 (alfabetisk förteckning), KSH97-P (Primärvård), KVÅ (Åtgärdskoder) och KKÅ (kirurgi).

Annonsören har inte något inflytande på innehållet i Internetmedicin.se