Gå till startsidan
Visa viktig juridisk information
tis 27 oktober 2020, vecka 44
Sök ICD-10 och Åtgärdskoder

Kommentera innehållet på sidan ICD-10 på Internetmedicin.se.  Tipsa en kollega om ICD-10 på Internetmedicin.se
Sök iSystematisk Alfabetisk Primärvård Åtgärder Kirurgi
Diagnos  eller 
Kod
01. Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)
02. Tumörer (C00-D48)
03. Sjukdomar i blod och blodbildande organ samt vissa rubbningar i immunsystemet (D50-D89)
04. Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomar (E00-E90)
05. Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar (F00-F99)
+Organiska, inklusive symtomatiska, psykiska störningar (F00-F09)
+Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av psykoaktiva substanser (F10-F19)
+Schizofreni, schizotypa störningar och vanföreställningssyndrom (F20-F29)
+Förstämningssyndrom (F30-F39)
+Neurotiska, stressrelaterade och somatoforma syndrom (F40-F48)
+Beteendestörningar förenade med fysiologiska rubbningar och fysiska faktorer (F50-F59)
+Personlighetsstörningar och beteendestörningar hos vuxna (F60-F69)
-Psykisk utvecklingsstörning (F70-F79)
+Lindrig psykisk utvecklingsstörning (F70)
+Medelsvår psykisk utvecklingsstörning (F71)
+Svår psykisk utvecklingsstörning (F72)
+Grav psykisk utvecklingsstörning (F73)
+Annan psykisk utvecklingsstörning (F78)
+Ospecificerad psykisk utvecklingsstörning (F79)
+Störningar av psykisk utveckling (F80-F89)
+Beteendestörningar och emotionella störningar med debut vanligen under barndom och ungdomstid (F90-F98)
+Ospecificerad psykisk störning (F99-F99)
06. Sjukdomar i nervsystemet (G00-G99)
07. Sjukdomar i ögat och närliggande organ (H00-H59)
08. Sjukdomar i örat och mastoidutskottet (H60-H95)
09. Cirkulationsorganens sjukdomar (I00-I99)
10. Andningsorganens sjukdomar (J00-J99)
11. Matsmältningsorganens sjukdomar (K00-K93)
12. Hudens och underhudens sjukdomar (L00-L99)
13. Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven (M00-M99)
14. Sjukdomar i urin- och könsorganen (N00-N99)
15. Graviditet, förlossning och barnsängstid (O00-O99)
16. Vissa perinatala tillstånd (P00-P96)
17. Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00-Q99)
18. Symtom, sjukdomstecken och onormala kliniska fynd och laboratoriefynd som ej klassificeras annorstädes (R00-R99)
19. Skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker (S00-T98)
22. Koder för särskilda ändamål (U00-U99)
20. Yttre orsaker till sjukdom och död (V01-Y98)
21. Faktorer av betydelse för hälsotillståndet och för kontakter med hälso- och sjukvården (Z00-Z99)


Informationen är baserad på Socialstyrelsens klassifikationer: ICD-10-SE (Systematisk förteckning), ICD-10 (alfabetisk förteckning), KSH97-P (Primärvård), KVÅ (Åtgärdskoder) och KKÅ (kirurgi).

Annonsören har inte något inflytande på innehållet i Internetmedicin.se