Gå till startsidan
Visa viktig juridisk information
ons 21 oktober 2020, vecka 43
Sök ICD-10 och Åtgärdskoder

Kommentera innehållet på sidan ICD-10 på Internetmedicin.se.  Tipsa en kollega om ICD-10 på Internetmedicin.se
Sök iSystematisk Alfabetisk Primärvård Åtgärder Kirurgi
Diagnos  eller 
Kod
01. Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)
02. Tumörer (C00-D48)
03. Sjukdomar i blod och blodbildande organ samt vissa rubbningar i immunsystemet (D50-D89)
04. Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomar (E00-E90)
+Sjukdomar i sköldkörteln (E00-E07)
+Diabetes (sockersjuka) (E10-E14)
+Andra rubbningar i glukosreglering och bukspottkörtelns inre sekretion (E15-E16)
+Sjukdomar i andra endokrina körtlar (E20-E35)
+Näringsbrist (E40-E46)
+Andra näringsbristtillstånd (E50-E64)
+Fetma och andra övernäringstillstånd (E65-E68)
-Ämnesomsättningssjukdomar (E70-E90)
+Rubbningar i omsättningen av aromatiska aminosyror (E70)
+Rubbningar i omsättningen av grenade aminosyror och av fettsyror (E71)
+Andra rubbningar i omsättningen av aminosyror (E72)
+Laktosintolerans (E73)
+Andra rubbningar i kolhydratomsättningen (E74)
+Rubbningar i sfingolipidomsättningen och andra rubbningar i fettupplagringen (E75)
+Rubbningar i omsättningen av glukosaminoglykaner (E76)
+Rubbningar i glykoproteinomsättningen (E77)
+Rubbning i omsättningen av lipoprotein och andra lipidemier (E78)
+Rubbningar i purin- och pyrimidinomsättningen (E79)
+Rubbningar i omsättningen av porfyrin och bilirubin (E80)
-Rubbningar i mineralomsättningen (E83)
- E83.0:Rubbningar i kopparomsättningen
- E83.0A:Menkes sjukdom
- E83.0B:Wilsons sjukdom
- E83.0W:Andra rubbningar i kopparomsättningen
- E83.1:Rubbningar i järnomsättningen
- E83.2:Rubbningar i zinkomsättningen
- E83.3:Rubbningar av fosforomsättningen och fosfataser
- E83.3A:Minskad syntes av 1,25-dihydroxy-vitamin D3
- E83.3B:Receptordefekter X bunden hypofosfatemisk rakit
- E83.3C:Hypofosfatemiska X bunden rakit
- E83.3D:D-vitaminresistent osteomalaci
- E83.3W:Annan specificerad rubbning i fosforomsättningen
- E83.4:Rubbningar i magnesiumomsättningen
- E83.5:Rubbningar i kalciumomsättningen
- E83.5C:Calcinosis universalis
- E83.5D:Metastatisk förkalkning
- E83.5E:Tumoral kalcinos
- E83.5X:Rubbning i kalciumomsättningen, ospecificerad
- E83.8:Andra specificerade rubbningar i mineralomsättningen
- E83.9:Rubbning i mineralomsättningen, ospecificerad
+Cystisk fibros (E84)
+Amyloidos (E85)
+Minskad vätskevolym (E86)
+Andra rubbningar i vätske-, elektrolyt- och syrabasbalans (E87)
+Andra ämnesomsättningssjukdomar (E88)
+Endokrina rubbningar och ämnesomsättningssjukdomar efter kirurgiska och medicinska ingrepp som ej klassificeras annorstädes (E89)
+Rubbningar i nutrition och ämnesomsättning vid sjukdomar som klassificeras annorstädes (E90)
05. Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar (F00-F99)
06. Sjukdomar i nervsystemet (G00-G99)
07. Sjukdomar i ögat och närliggande organ (H00-H59)
08. Sjukdomar i örat och mastoidutskottet (H60-H95)
09. Cirkulationsorganens sjukdomar (I00-I99)
10. Andningsorganens sjukdomar (J00-J99)
11. Matsmältningsorganens sjukdomar (K00-K93)
12. Hudens och underhudens sjukdomar (L00-L99)
13. Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven (M00-M99)
14. Sjukdomar i urin- och könsorganen (N00-N99)
15. Graviditet, förlossning och barnsängstid (O00-O99)
16. Vissa perinatala tillstånd (P00-P96)
17. Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00-Q99)
18. Symtom, sjukdomstecken och onormala kliniska fynd och laboratoriefynd som ej klassificeras annorstädes (R00-R99)
19. Skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker (S00-T98)
22. Koder för särskilda ändamål (U00-U99)
20. Yttre orsaker till sjukdom och död (V01-Y98)
21. Faktorer av betydelse för hälsotillståndet och för kontakter med hälso- och sjukvården (Z00-Z99)


Informationen är baserad på Socialstyrelsens klassifikationer: ICD-10-SE (Systematisk förteckning), ICD-10 (alfabetisk förteckning), KSH97-P (Primärvård), KVÅ (Åtgärdskoder) och KKÅ (kirurgi).

Annonsören har inte något inflytande på innehållet i Internetmedicin.se