Gå till startsidan
Visa viktig juridisk information
tis 27 oktober 2020, vecka 44
Sök ICD-10 och Åtgärdskoder

Kommentera innehållet på sidan ICD-10 på Internetmedicin.se.  Tipsa en kollega om ICD-10 på Internetmedicin.se
Sök iSystematisk Alfabetisk Primärvård Åtgärder Kirurgi
Diagnos  eller 
Kod
01. Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)
02. Tumörer (C00-D48)
03. Sjukdomar i blod och blodbildande organ samt vissa rubbningar i immunsystemet (D50-D89)
04. Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomar (E00-E90)
+Sjukdomar i sköldkörteln (E00-E07)
+Diabetes (sockersjuka) (E10-E14)
+Andra rubbningar i glukosreglering och bukspottkörtelns inre sekretion (E15-E16)
-Sjukdomar i andra endokrina körtlar (E20-E35)
+Hypoparatyreoidism (underfunktion av bisköldkörtel) (E20)
+Hyperparatyreoidism (överfunktion av bisköldkörtel) och andra sjukdomar i bisköldkörtlarna (E21)
+Hyperfunktion av hypofysen (E22)
+Hypofunktion och andra sjukdomar i hypofysen (E23)
+Cushings syndrom (överproduktion av binjurebarkhormoner) (E24)
+Adrenogenitala rubbningar (rubbningar i binjurens produktion av könshormon) (E25)
+Hyperaldosteronism (överproduktion av aldosteron) (E26)
+Andra sjukdomar i binjurarna (E27)
+Rubbningar i äggstockarnas funktion (E28)
+Rubbningar i testiklarnas funktion (E29)
+Pubertetsstörningar som ej klassificeras annorstädes (E30)
-Samtidig rubbning i flera inresekretoriska organ (E31)
- E31.0:Autoimmun polyglandulär insufficiens
- E31.1:Polyglandulär hyperfunktion
- E31.8:Annan specificerad polyglandulär dysfunktion
- E31.9:Polyglandulär dysfunktion, ospecificerad
+Sjukdomar i tymus (E32)
+Andra endokrina rubbningar (E34)
+Endokrina rubbningar vid sjukdomar som klassificeras annorstädes (E35)
+Näringsbrist (E40-E46)
+Andra näringsbristtillstånd (E50-E64)
+Fetma och andra övernäringstillstånd (E65-E68)
+Ämnesomsättningssjukdomar (E70-E90)
05. Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar (F00-F99)
06. Sjukdomar i nervsystemet (G00-G99)
07. Sjukdomar i ögat och närliggande organ (H00-H59)
08. Sjukdomar i örat och mastoidutskottet (H60-H95)
09. Cirkulationsorganens sjukdomar (I00-I99)
10. Andningsorganens sjukdomar (J00-J99)
11. Matsmältningsorganens sjukdomar (K00-K93)
12. Hudens och underhudens sjukdomar (L00-L99)
13. Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven (M00-M99)
14. Sjukdomar i urin- och könsorganen (N00-N99)
15. Graviditet, förlossning och barnsängstid (O00-O99)
16. Vissa perinatala tillstånd (P00-P96)
17. Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00-Q99)
18. Symtom, sjukdomstecken och onormala kliniska fynd och laboratoriefynd som ej klassificeras annorstädes (R00-R99)
19. Skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker (S00-T98)
22. Koder för särskilda ändamål (U00-U99)
20. Yttre orsaker till sjukdom och död (V01-Y98)
21. Faktorer av betydelse för hälsotillståndet och för kontakter med hälso- och sjukvården (Z00-Z99)


Informationen är baserad på Socialstyrelsens klassifikationer: ICD-10-SE (Systematisk förteckning), ICD-10 (alfabetisk förteckning), KSH97-P (Primärvård), KVÅ (Åtgärdskoder) och KKÅ (kirurgi).

Annonsören har inte något inflytande på innehållet i Internetmedicin.se