Gå till startsidan
Visa viktig juridisk information
ons 21 oktober 2020, vecka 43
Sök ICD-10 och Åtgärdskoder

Kommentera innehållet på sidan ICD-10 på Internetmedicin.se.  Tipsa en kollega om ICD-10 på Internetmedicin.se
Sök iSystematisk Alfabetisk Primärvård Åtgärder Kirurgi
Diagnos  eller 
Kod
01. Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)
02. Tumörer (C00-D48)
03. Sjukdomar i blod och blodbildande organ samt vissa rubbningar i immunsystemet (D50-D89)
+Nutritionsanemier (D50-D53)
+Hemolytiska anemier (blodbrist på grund av ökad nedbrytning av röda blodkroppar) (D55-D59)
+Aplastisk anemi (blodbrist på grund av upphörd eller minskad blodbildning i benmärgen) och andra anemier (D60-D64)
+Koagulationsrubbningar, purpura (punktformiga blödningar i huden mm) och andra blödningstillstånd (D65-D69)
+Andra sjukdomar i blod och blodbildande organ (D70-D77)
-Vissa rubbningar i immunsystemet (D80-D89)
-Immunbrist med huvudsakligen antikroppsdefekter (D80)
- D80.0:Hereditär hypogammaglobulinemi
- D80.0A:Hereditär agammaglobulinemi, könsbunden
- D80.0B:Hereditär agammaglobulinemi, autosomalt recessiv
- D80.0W:Annan hereditär hypogammaglobulinemi
- D80.1:Icke familjär hypogammaglobulinemi
- D80.2:Selektiv brist på immunglobulin A
- D80.3:Selektiv brist på immunglobulin G -subklasser
- D80.4:Selektiv brist på immunglobulin M
- D80.5:Immunbrist med ökning av immunglobulin M
- D80.5A:Könsbundet hyper-IgM syndrom
- D80.5W:Annan immunbrist med ökning av IgM
- D80.6:Antikroppsbrist med nästan normala immunglobuliner eller med hyperimmunglobulinemi
- D80.7:Övergående hypogammaglobulinemi hos spädbarn
- D80.8:Andra specificerade immunbristtillstånd med huvudsakligen antikroppsdefekter
- D80.9:Immunbrist med huvudsakligen antikroppsdefekter, ospecificerad
+Kombinerade immunbristtillstånd (D81)
+Immunbrist i kombination med andra omfattande defekter (D82)
+Vanlig variabel immunbrist (D83)
+Andra immunbristtillstånd (D84)
+Sarkoidos (D86)
+Andra rubbningar i immunsystemet som ej klassificeras annorstädes (D89)
04. Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomar (E00-E90)
05. Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar (F00-F99)
06. Sjukdomar i nervsystemet (G00-G99)
07. Sjukdomar i ögat och närliggande organ (H00-H59)
08. Sjukdomar i örat och mastoidutskottet (H60-H95)
09. Cirkulationsorganens sjukdomar (I00-I99)
10. Andningsorganens sjukdomar (J00-J99)
11. Matsmältningsorganens sjukdomar (K00-K93)
12. Hudens och underhudens sjukdomar (L00-L99)
13. Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven (M00-M99)
14. Sjukdomar i urin- och könsorganen (N00-N99)
15. Graviditet, förlossning och barnsängstid (O00-O99)
16. Vissa perinatala tillstånd (P00-P96)
17. Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00-Q99)
18. Symtom, sjukdomstecken och onormala kliniska fynd och laboratoriefynd som ej klassificeras annorstädes (R00-R99)
19. Skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker (S00-T98)
22. Koder för särskilda ändamål (U00-U99)
20. Yttre orsaker till sjukdom och död (V01-Y98)
21. Faktorer av betydelse för hälsotillståndet och för kontakter med hälso- och sjukvården (Z00-Z99)


Informationen är baserad på Socialstyrelsens klassifikationer: ICD-10-SE (Systematisk förteckning), ICD-10 (alfabetisk förteckning), KSH97-P (Primärvård), KVÅ (Åtgärdskoder) och KKÅ (kirurgi).

Annonsören har inte något inflytande på innehållet i Internetmedicin.se