Gå till startsidan
Visa viktig juridisk information
fre 3 april 2020, vecka 14
Sök ICD-10 och Åtgärdskoder

Kommentera innehållet på sidan ICD-10 på Internetmedicin.se.  Tipsa en kollega om ICD-10 på Internetmedicin.se
Sök iSystematisk Alfabetisk Primärvård Åtgärder Kirurgi
Diagnos  eller 
Kod
01. Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)
02. Tumörer (C00-D48)
03. Sjukdomar i blod och blodbildande organ samt vissa rubbningar i immunsystemet (D50-D89)
+Nutritionsanemier (D50-D53)
+Hemolytiska anemier (blodbrist på grund av ökad nedbrytning av röda blodkroppar) (D55-D59)
+Aplastisk anemi (blodbrist på grund av upphörd eller minskad blodbildning i benmärgen) och andra anemier (D60-D64)
-Koagulationsrubbningar, purpura (punktformiga blödningar i huden mm) och andra blödningstillstånd (D65-D69)
+Disseminerad intravasal koagulation [defibrineringssyndrom] (D65)
+Ärftlig brist på faktor VIII (D66)
+Ärftlig brist på faktor IX (D67)
-Andra koagulationsrubbningar (D68)
- D68.0:von Willebrands sjukdom
- D68.1:Hereditär brist på faktor XI
- D68.2:Hereditär brist på andra koagulationsfaktorer
- D68.3:Hemorragisk sjukdom orsakad av cirkulerande antikoagulantia
- D68.4:Förvärvad brist på koagulationsfaktor
- D68.5:Primär trombofili
- D68.5A:Aktiverat protein C (APC)-resistens [faktor V Leiden-mutation]
- D68.5B:Brist på antitrombin
- D68.5C:Brist på protein C
- D68.5D:Brist på protein S
- D68.5E:Protrombingenmutation
- D68.5W:Annan primär trombofili
- D68.5X:Primär trombofili, ospecificerad
- D68.6:Annan trombofili
- D68.6A:Antifosfolipidantikroppssyndrom
- D68.6B:Kardiolipinantikroppssyndrom
- D68.6C:Närvaro av lupusantikoagulans
- D68.6W:Annan specificerad trombofili
- D68.6X:Annan trombofili, ospecificerad
- D68.8:Andra specificerade koagulationsrubbningar
- D68.9:Koagulationsrubbning, ospecificerad
+Purpura (punktformiga blödningar i huden mm) och andra blödningstillstånd (D69)
+Andra sjukdomar i blod och blodbildande organ (D70-D77)
+Vissa rubbningar i immunsystemet (D80-D89)
04. Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomar (E00-E90)
05. Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar (F00-F99)
06. Sjukdomar i nervsystemet (G00-G99)
07. Sjukdomar i ögat och närliggande organ (H00-H59)
08. Sjukdomar i örat och mastoidutskottet (H60-H95)
09. Cirkulationsorganens sjukdomar (I00-I99)
10. Andningsorganens sjukdomar (J00-J99)
11. Matsmältningsorganens sjukdomar (K00-K93)
12. Hudens och underhudens sjukdomar (L00-L99)
13. Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven (M00-M99)
14. Sjukdomar i urin- och könsorganen (N00-N99)
15. Graviditet, förlossning och barnsängstid (O00-O99)
16. Vissa perinatala tillstånd (P00-P96)
17. Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00-Q99)
18. Symtom, sjukdomstecken och onormala kliniska fynd och laboratoriefynd som ej klassificeras annorstädes (R00-R99)
19. Skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker (S00-T98)
22. Koder för särskilda ändamål (U00-U99)
20. Yttre orsaker till sjukdom och död (V01-Y98)
21. Faktorer av betydelse för hälsotillståndet och för kontakter med hälso- och sjukvården (Z00-Z99)


Informationen är baserad på Socialstyrelsens klassifikationer: ICD-10-SE (Systematisk förteckning), ICD-10 (alfabetisk förteckning), KSH97-P (Primärvård), KVÅ (Åtgärdskoder) och KKÅ (kirurgi).

Annonsören har inte något inflytande på innehållet i Internetmedicin.se