Gå till startsidan
Visa viktig juridisk information
tis 27 juli 2021, vecka 30
Sök ICD-10 och Åtgärdskoder

Kommentera innehållet på sidan ICD-10 på Internetmedicin.se.  Tipsa en kollega om ICD-10 på Internetmedicin.se
Sök iSystematisk Alfabetisk Primärvård Åtgärder Kirurgi
Diagnos  eller 
Kod
01. Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)
02. Tumörer (C00-D48)
+Maligna tumörer i läpp, munhåla och svalg (C00-C14)
+Maligna tumörer i matsmältningsorganen (C15-C26)
+Maligna tumörer i andningsorganen och brösthålans organ (C30-C39)
+Maligna tumörer i ben och ledbrosk (C40-C41)
+Melanom och andra maligna tumörer i huden (C43-C44)
+Maligna tumörer i mesotelial (kroppshåletäckande) vävnad och mjukvävnad (C45-C49)
+Malign tumör i bröstkörtel (C50-C50)
+Maligna tumörer i de kvinnliga könsorganen (C51-C58)
+Maligna tumörer i de manliga könsorganen (C60-C63)
+Maligna tumörer i urinorganen (C64-C68)
+Maligna tumörer i öga, hjärnan och andra delar av centrala nervsystemet (C69-C72)
+Maligna tumörer i tyreoidea och andra endokrina körtlar (C73-C75)
+Maligna tumörer med ofullständigt angivna, sekundära och icke specificerade lokalisationer (C76-C80)
+Maligna tumörer i lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad (C81-C96)
+Flera (primära) maligna tumörer med olika utgångspunkter (C97-C97)
+Cancer in situ (lokalt begränsad cancer utgången från epitel) (D00-D09)
-Benigna tumörer (D10-D36)
+Benign tumör i munhåla och svalg (D10)
+Benign tumör i de stora spottkörtlarna (D11)
+Benign tumör i tjocktarm, ändtarm, anus och analkanal (D12)
+Benign tumör i andra och ofullständigt angivna delar av matsmältningsorganen (D13)
+Benign tumör i mellanöra och andningsorgan (D14)
+Benign tumör i andra och icke specificerade organ i brösthålan (D15)
+Benign tumör i ben och ledbrosk (D16)
+Lipom (fettsvulst) (D17)
+Hemangiom (blodkärlssvulst) och lymfangiom (lymfkärlssvulst), alla lokalisationer (D18)
+Benign tumör i mesotelial (kroppshåletäckande) vävnad (D19)
+Benign tumör i mjukvävnad i retroperitonealrummet (utrymmet bakom bukhinnan) och i peritoneum (bukhinnan) (D20)
+Andra benigna tumörer i bindväv och annan mjukvävnad (D21)
+Melanocytnevus (D22)
+Andra benigna tumörer i huden (D23)
+Benign tumör i bröstkörtel (D24)
+Uterusmyom (muskelsvulst i livmodern) (D25)
+Andra benigna tumörer i livmodern (D26)
+Benign tumör i ovarium (D27)
+Benign tumör i andra och icke specificerade kvinnliga könsorgan (D28)
+Benign tumör i de manliga könsorganen (D29)
+Benign tumör i urinorganen (D30)
+Benign tumör i öga och närliggande vävnader (D31)
+Benign tumör i centrala nervsystemets hinnor (D32)
+Benign tumör i hjärnan och andra delar av centrala nervsystemet (D33)
+Benign tumör i tyreoidea (sköldkörteln) (D34)
+Benign tumör i andra och icke specificerade endokrina körtlar (D35)
+Benign tumör med annan och icke specificerad lokalisation (D36)
+Tumörer av osäker eller okänd natur (D37-D48)
03. Sjukdomar i blod och blodbildande organ samt vissa rubbningar i immunsystemet (D50-D89)
04. Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomar (E00-E90)
05. Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar (F00-F99)
06. Sjukdomar i nervsystemet (G00-G99)
07. Sjukdomar i ögat och närliggande organ (H00-H59)
08. Sjukdomar i örat och mastoidutskottet (H60-H95)
09. Cirkulationsorganens sjukdomar (I00-I99)
10. Andningsorganens sjukdomar (J00-J99)
11. Matsmältningsorganens sjukdomar (K00-K93)
12. Hudens och underhudens sjukdomar (L00-L99)
13. Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven (M00-M99)
14. Sjukdomar i urin- och könsorganen (N00-N99)
15. Graviditet, förlossning och barnsängstid (O00-O99)
16. Vissa perinatala tillstånd (P00-P96)
17. Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00-Q99)
18. Symtom, sjukdomstecken och onormala kliniska fynd och laboratoriefynd som ej klassificeras annorstädes (R00-R99)
19. Skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker (S00-T98)
22. Koder för särskilda ändamål (U00-U99)
20. Yttre orsaker till sjukdom och död (V01-Y98)
21. Faktorer av betydelse för hälsotillståndet och för kontakter med hälso- och sjukvården (Z00-Z99)


Informationen är baserad på Socialstyrelsens klassifikationer: ICD-10-SE (Systematisk förteckning), ICD-10 (alfabetisk förteckning), KSH97-P (Primärvård), KVÅ (Åtgärdskoder) och KKÅ (kirurgi).

Annonsören har inte något inflytande på innehållet i Internetmedicin.se