Gå till startsidan
Visa viktig juridisk information
fre 30 juli 2021, vecka 30
Sök ICD-10 och Åtgärdskoder

Kommentera innehållet på sidan ICD-10 på Internetmedicin.se.  Tipsa en kollega om ICD-10 på Internetmedicin.se
Sök iSystematisk Alfabetisk Primärvård Åtgärder Kirurgi
Diagnos  eller 
Kod
01. Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)
02. Tumörer (C00-D48)
+Maligna tumörer i läpp, munhåla och svalg (C00-C14)
+Maligna tumörer i matsmältningsorganen (C15-C26)
+Maligna tumörer i andningsorganen och brösthålans organ (C30-C39)
+Maligna tumörer i ben och ledbrosk (C40-C41)
-Melanom och andra maligna tumörer i huden (C43-C44)
+Malignt melanom i huden (C43)
-Andra maligna tumörer i huden (C44)
- C44.0:Malign tumör i läpphuden
- C44.0B:Ytligt växande basalcellscancer i läpphuden
- C44.0C:Morfealiknande basalcellscancer i läpphuden
- C44.0D:Annan basalcellscancer i läpphuden
- C44.0E:Ospecificerad basalcellscancer i läpphuden
- C44.0S:Skivepitelcancer i läpphuden
- C44.0W:Andra maligna tumörer i läpphuden
- C44.0X:Ospecificerad malign tumör i läpphuden
- C44.1:Malign tumör i huden på ögonlock inklusive ögonvrå
- C44.1B:Ytligt växande basalcellscancer i huden på ögonlock inklusive ögonvrå
- C44.1C:Morfealiknande basalcellscancer i huden på ögonlock inklusive ögonvrå
- C44.1D:Annan basalcellscancer i huden på ögonlock inklusive ögonvrå
- C44.1E:Ospecificerad basalcellscancer i huden på ögonlock inklusive ögonvrå
- C44.1S:Skivepitelcancer i huden på ögonlock inklusive ögonvrå
- C44.1W:Andra maligna tumörer i huden på ögonlock inklusive ögonvrå
- C44.1X:Ospecificerad malign tumör i huden på ögonlock inklusive ögonvrå
- C44.2:Malign tumör i huden på ytteröra och i yttre hörselgången
- C44.2B:Ytligt växande basalcellscancer i huden på ytteröra och i yttre hörselgången
- C44.2C:Morfealiknande basalcellscancer i huden på ytteröra och i yttre hörselgången
- C44.2D:Annan basalcellscancer i huden på ytteröra och i yttre hörselgången
- C44.2E:Ospecificerad basalcellscancer i huden på ytteröra och i yttre hörselgången
- C44.2S:Skivepitelcancer i huden på ytteröra och i yttre hörselgången
- C44.2W:Andra maligna tumörer i huden på ytteröra och i yttre hörselgången
- C44.2X:Ospecificerad malign tumör i huden på ytteröra och i yttre hörselgången
- C44.3:Malign tumör i huden på andra och icke specificerade delar av ansiktet
- C44.3B:Ytligt växande basalcellscancer i huden på andra och icke specificerade delar av ansiktet
- C44.3C:Morfealiknande basalcellscancer i huden på andra och icke specificerade delar av ansiktet
- C44.3D:Annan basalcellscancer i huden på andra och icke specificerade delar av ansiktet
- C44.3E:Ospecificerad basalcellscancer i huden på andra och icke specificerade delar av ansiktet
- C44.3S:Skivepitelcancer i huden på andra och icke specificerade delar av ansiktet
- C44.3W:Andra maligna tumörer i huden på andra och icke specificerade delar av ansiktet
- C44.3X:Ospecificerad malign tumör i huden på andra och icke specificerade delar av ansiktet
- C44.4:Malign tumör i huden i hårbotten och på halsen
- C44.4B:Ytligt växande basalcellscancer i huden i hårbotten och på halsen
- C44.4C:Morfealiknande basalcellscancer i huden i hårbotten och på halsen
- C44.4D:Annan basalcellscancer i huden i hårbotten och på halsen
- C44.4E:Ospecificerad basalcellscancer i huden i hårbotten och på halsen
- C44.4S:Skivepitelcancer i huden i hårbotten och på halsen
- C44.4W:Andra maligna tumörer i huden i hårbotten och på halsen
- C44.4X:Ospecificerad malign tumör i huden i hårbotten och på halsen
- C44.5:Malign tumör i huden på bålen
- C44.5B:Ytligt växande basalcellscancer i huden på bålen
- C44.5C:Morfealiknande basalcellscancer i huden på bålen
- C44.5D:Annan basalcellscancer i huden på bålen
- C44.5E:Ospecificerad basalcellscancer i huden på bålen
- C44.5S:Skivepitelcancer i huden på bålen
- C44.5W:Andra maligna tumörer i huden på bålen
- C44.5X:Ospecificerad malign tumör i huden på bålen
- C44.6:Malign tumör i huden på övre extremiteten inklusive skuldran
- C44.6B:Ytligt växande basalcellscancer i huden på övre extremiteten inklusive skuldran
- C44.6C:Morfealiknande basalcellscancer i huden på övre extremiteten inklusive skuldran
- C44.6D:Annan basalcellscancer i huden på övre extremiteten inklusive skuldran
- C44.6E:Ospecificerad basalcellscancer i huden på övre extremiteten inklusive skuldran
- C44.6S:Skivepitelcancer i huden på övre extremiteten inklusive skuldran
- C44.6W:Andra maligna tumörer i huden på övre extremiteten inklusive skuldran
- C44.6X:Ospecificerad malign tumör i huden på övre extremiteten inklusive skuldran
- C44.7:Malign tumör i huden på nedre extremiteten inklusive höften
- C44.7B:Ytligt växande basalcellscancer i huden på nedre extremiteten inklusive höften
- C44.7C:Morfealiknande basalcellscancer i huden på nedre extremiteten inklusive höften
- C44.7D:Annan basalcellscancer i huden på nedre extremiteten inklusive höften
- C44.7E:Ospecificerad basalcellscancer i huden på nedre extremiteten inklusive höften
- C44.7S:Skivepitelcancer i huden på nedre extremiteten inklusive höften
- C44.7W:Andra maligna tumörer i huden på nedre extremiteten inklusive höften
- C44.7X:Ospecificerad malign tumör i huden på nedre extremiteten inklusive höften
- C44.8:Malign tumör i huden med övergripande växt
- C44.8B:Ytligt växande basalcellscancer i huden med övergripande växt
- C44.8C:Morfealiknande basalcellscancer i huden med övergripande växt
- C44.8D:Annan basalcellscancer i huden med övergripande växt
- C44.8E:Ospecificerad basalcellscancer i huden med övergripande växt
- C44.8S:Skivepitelcancer i huden med övergripande växt
- C44.8W:Andra maligna tumörer i huden med övergripande växt
- C44.8X:Ospecificerad malign tumör i huden med övergripande växt
- C44.9:Icke specificerad lokalisation av malign tumör i huden
- C44.9A:Fibroepiteliom i huden med icke specificerad lokalisation
- C44.9B:Ytligt växande basalcellscancer med icke specificerad lokalisation
- C44.9C:Morfealiknande basalcellscancer med icke specificerad lokalisation
- C44.9D:Annan basalcellscancer med icke specificerad lokalisation
- C44.9E:Ospecificerad basalcellscancer med icke specificerad lokalisation
- C44.9H:Svettkörtelcancer med icke specificerad lokalisation
- C44.9J:Talgkörtelcancer i huden med icke specificerad lokalisation
- C44.9K:Annan malign adnextumör i huden med icke specificerad lokalisation
- C44.9L:Ospecificerad malign adnextumör i huden med icke specificerad lokalisation
- C44.9Q:Verrukös cancer i huden med icke specificerad lokalisation
- C44.9R:Annan epitelial malign tumör i huden med icke specificerad lokalisation
- C44.9S:Skivepitelcancer i huden med icke specificerad lokalisation
- C44.9W:Andra maligna tumörer i huden med icke specificerad lokalisation
- C44.9X:Ospecificerad malign tumör i huden med icke specificerad lokalisation
+Maligna tumörer i mesotelial (kroppshåletäckande) vävnad och mjukvävnad (C45-C49)
+Malign tumör i bröstkörtel (C50-C50)
+Maligna tumörer i de kvinnliga könsorganen (C51-C58)
+Maligna tumörer i de manliga könsorganen (C60-C63)
+Maligna tumörer i urinorganen (C64-C68)
+Maligna tumörer i öga, hjärnan och andra delar av centrala nervsystemet (C69-C72)
+Maligna tumörer i tyreoidea och andra endokrina körtlar (C73-C75)
+Maligna tumörer med ofullständigt angivna, sekundära och icke specificerade lokalisationer (C76-C80)
+Maligna tumörer i lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad (C81-C96)
+Flera (primära) maligna tumörer med olika utgångspunkter (C97-C97)
+Cancer in situ (lokalt begränsad cancer utgången från epitel) (D00-D09)
+Benigna tumörer (D10-D36)
+Tumörer av osäker eller okänd natur (D37-D48)
03. Sjukdomar i blod och blodbildande organ samt vissa rubbningar i immunsystemet (D50-D89)
04. Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomar (E00-E90)
05. Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar (F00-F99)
06. Sjukdomar i nervsystemet (G00-G99)
07. Sjukdomar i ögat och närliggande organ (H00-H59)
08. Sjukdomar i örat och mastoidutskottet (H60-H95)
09. Cirkulationsorganens sjukdomar (I00-I99)
10. Andningsorganens sjukdomar (J00-J99)
11. Matsmältningsorganens sjukdomar (K00-K93)
12. Hudens och underhudens sjukdomar (L00-L99)
13. Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven (M00-M99)
14. Sjukdomar i urin- och könsorganen (N00-N99)
15. Graviditet, förlossning och barnsängstid (O00-O99)
16. Vissa perinatala tillstånd (P00-P96)
17. Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00-Q99)
18. Symtom, sjukdomstecken och onormala kliniska fynd och laboratoriefynd som ej klassificeras annorstädes (R00-R99)
19. Skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker (S00-T98)
22. Koder för särskilda ändamål (U00-U99)
20. Yttre orsaker till sjukdom och död (V01-Y98)
21. Faktorer av betydelse för hälsotillståndet och för kontakter med hälso- och sjukvården (Z00-Z99)


Informationen är baserad på Socialstyrelsens klassifikationer: ICD-10-SE (Systematisk förteckning), ICD-10 (alfabetisk förteckning), KSH97-P (Primärvård), KVÅ (Åtgärdskoder) och KKÅ (kirurgi).

Annonsören har inte något inflytande på innehållet i Internetmedicin.se