Gå till startsidan
Visa viktig juridisk information
ons 18 september 2019, vecka 38
Sök ICD-10 och Åtgärdskoder

Kommentera innehållet på sidan ICD-10 på Internetmedicin.se.  Tipsa en kollega om ICD-10 på Internetmedicin.se
Sök iSystematisk Alfabetisk Primärvård Åtgärder Kirurgi
Diagnos  eller 
Kod
01. Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)
02. Tumörer (C00-D48)
03. Sjukdomar i blod och blodbildande organ samt vissa rubbningar i immunsystemet (D50-D89)
04. Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomar (E00-E90)
05. Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar (F00-F99)
06. Sjukdomar i nervsystemet (G00-G99)
07. Sjukdomar i ögat och närliggande organ (H00-H59)
08. Sjukdomar i örat och mastoidutskottet (H60-H95)
09. Cirkulationsorganens sjukdomar (I00-I99)
10. Andningsorganens sjukdomar (J00-J99)
11. Matsmältningsorganens sjukdomar (K00-K93)
12. Hudens och underhudens sjukdomar (L00-L99)
13. Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven (M00-M99)
14. Sjukdomar i urin- och könsorganen (N00-N99)
15. Graviditet, förlossning och barnsängstid (O00-O99)
16. Vissa perinatala tillstånd (P00-P96)
17. Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00-Q99)
18. Symtom, sjukdomstecken och onormala kliniska fynd och laboratoriefynd som ej klassificeras annorstädes (R00-R99)
19. Skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker (S00-T98)
22. Koder för särskilda ändamål (U00-U99)
20. Yttre orsaker till sjukdom och död (V01-Y98)
21. Faktorer av betydelse för hälsotillståndet och för kontakter med hälso- och sjukvården (Z00-Z99)
+Kontakt med hälso- och sjukvården för undersökning och utredning (Z00-Z13)
+Potentiella hälsorisker avseende smittsamma sjukdomar (Z20-Z29)
-Kontakter med hälso- och sjukvården i samband med fortplantning (Z30-Z39)
+Födelsekontroll (Z30)
-Fertilitetsfrämjande åtgärder (Z31)
- Z31.0:Plastik på äggledare eller sädesledare efter tidigare sterilisering
- Z31.1:Artificiell insemination
- Z31.1A:Donatorinsemination
- Z31.1B:Makeinsemination
- Z31.1X:Artificiell insemination, ospecificerad
- Z31.2:In vitro-fertilisering
- Z31.2A:In vitro-fertilisering med utplockning av ägg,befruktning utanför kroppen och återförande av befruktade äggceller
- Z31.2B:In vitro-fertilisering med utplockning av ägg, befruktning genom mikroinjektion av spermie och återförande av befruktade äggceller
- Z31.2C:In vitro-fertilisering genom återförande av frysta, upptinade befruktade äggceller
- Z31.2X:In vitro-fertilisering, ospecificerad
- Z31.3:Andra åtgärder vid assisterad befruktning
- Z31.4:Fertilitetsundersökning
- Z31.5:Genetisk rådgivning
- Z31.6:Allmän fertilitetsrådgivning
- Z31.8:Annan fertilitetsfrämjande åtgärd
- Z31.8A:Ovalutionsstimulering för superovulation, som fertilitetsfrämjande åtgärd
- Z31.8B:Ovalutionsstimulering vid anovulation, som fertilitetsfrämjande åtgärd
- Z31.8W:Annan specificerad fertilitetsfrämjande åtgärd
- Z31.9:Fertilitetsfrämjande åtgärd, ospecificerad
+Graviditetsundersökning (Z32)
+Graviditet som bifynd (Z33)
+Övervakning av normal graviditet (Z34)
+Övervakning av högriskgraviditet (Z35)
+Undersökning av foster före förlossningen (Z36)
+Förlossningsutfall (Z37)
+Levande födda barn efter plats för födsel (Z38)
+Vård och undersökning av moder efter förlossningen (Z39)
+Kontakter med hälso- och sjukvården för speciella åtgärder och vård (Z40-Z54)
+Potentiella hälsorisker avseende socioekonomiska och psykosociala förhållanden (Z55-Z65)
+Kontakter med hälso- och sjukvården i andra situationer (Z70-Z76)
+Potentiella hälsorisker i familjens och patientens sjukhistoria samt vissa tillstånd och förhållanden som påverkar hälsan (Z80-Z99)


Informationen är baserad på Socialstyrelsens klassifikationer: ICD-10-SE (Systematisk förteckning), ICD-10 (alfabetisk förteckning), KSH97-P (Primärvård), KVÅ (Åtgärdskoder) och KKÅ (kirurgi).

Annonsören har inte något inflytande på innehållet i Internetmedicin.se
 
 
Annonsören har inte något inflytande på innehållet i Internetmedicin.se