Gå till startsidan
Visa viktig juridisk information
tis 22 september 2020, vecka 39
Sök ICD-10 och Åtgärdskoder

Kommentera innehållet på sidan ICD-10 på Internetmedicin.se.  Tipsa en kollega om ICD-10 på Internetmedicin.se
Sök iSystematisk Alfabetisk Primärvård Åtgärder Kirurgi
Diagnos  eller 
Kod
01. Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)
02. Tumörer (C00-D48)
03. Sjukdomar i blod och blodbildande organ samt vissa rubbningar i immunsystemet (D50-D89)
04. Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomar (E00-E90)
05. Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar (F00-F99)
06. Sjukdomar i nervsystemet (G00-G99)
07. Sjukdomar i ögat och närliggande organ (H00-H59)
08. Sjukdomar i örat och mastoidutskottet (H60-H95)
09. Cirkulationsorganens sjukdomar (I00-I99)
10. Andningsorganens sjukdomar (J00-J99)
11. Matsmältningsorganens sjukdomar (K00-K93)
12. Hudens och underhudens sjukdomar (L00-L99)
13. Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven (M00-M99)
14. Sjukdomar i urin- och könsorganen (N00-N99)
15. Graviditet, förlossning och barnsängstid (O00-O99)
16. Vissa perinatala tillstånd (P00-P96)
17. Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00-Q99)
18. Symtom, sjukdomstecken och onormala kliniska fynd och laboratoriefynd som ej klassificeras annorstädes (R00-R99)
19. Skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker (S00-T98)
22. Koder för särskilda ändamål (U00-U99)
20. Yttre orsaker till sjukdom och död (V01-Y98)
21. Faktorer av betydelse för hälsotillståndet och för kontakter med hälso- och sjukvården (Z00-Z99)
+Kontakt med hälso- och sjukvården för undersökning och utredning (Z00-Z13)
-Potentiella hälsorisker avseende smittsamma sjukdomar (Z20-Z29)
+Kontakt med och exponering för smittsamma sjukdomar (Z20)
+Asymtomatisk infektion med humant immunbristvirus [HIV] (Z21)
+Bärare av agens för infektionssjukdom (Z22)
-Kontakt för vaccination avseende enstaka bakteriesjukdomar (Z23)
- Z23.0:Vaccination avseende kolera enbart
- Z23.1:Vaccination avseende tyfoid-paratyfoidfeber enbart
- Z23.2:Vaccination avseende tuberkulos
- Z23.3:Vaccination avseende pest
- Z23.4:Vaccination avseende tularemi
- Z23.5:Vaccination avseende stelkramp enbart
- Z23.6:Vaccination avseende difteri enbart
- Z23.7:Vaccination avseende kikhosta enbart
- Z23.8:Vaccination avseende andra specificerade enstaka bakteriesjukdomar
+Kontakt för vaccination avseende vissa enstaka virussjukdomar (Z24)
+Kontakt för vaccination avseende andra enstaka virussjukdomar (Z25)
+Kontakt för vaccination avseende andra enstaka infektionssjukdomar (Z26)
+Kontakt för vaccination avseende kombinationer av infektionssjukdomar (Z27)
+Ej genomförd vaccination (Z28)
+Behov av andra förebyggande åtgärder (Z29)
+Kontakter med hälso- och sjukvården i samband med fortplantning (Z30-Z39)
+Kontakter med hälso- och sjukvården för speciella åtgärder och vård (Z40-Z54)
+Potentiella hälsorisker avseende socioekonomiska och psykosociala förhållanden (Z55-Z65)
+Kontakter med hälso- och sjukvården i andra situationer (Z70-Z76)
+Potentiella hälsorisker i familjens och patientens sjukhistoria samt vissa tillstånd och förhållanden som påverkar hälsan (Z80-Z99)


Informationen är baserad på Socialstyrelsens klassifikationer: ICD-10-SE (Systematisk förteckning), ICD-10 (alfabetisk förteckning), KSH97-P (Primärvård), KVÅ (Åtgärdskoder) och KKÅ (kirurgi).

https://bit.ly/2yQ9Boo
Annonsören har inte något inflytande på innehållet i Internetmedicin.se