Gå till startsidan
Visa viktig juridisk information
lör 16 januari 2021, vecka 2
Sök ICD-10 och Åtgärdskoder

Kommentera innehållet på sidan ICD-10 på Internetmedicin.se.  Tipsa en kollega om ICD-10 på Internetmedicin.se
Sök iSystematisk Alfabetisk Primärvård Åtgärder Kirurgi
Diagnos  eller 
Kod
01. Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)
02. Tumörer (C00-D48)
03. Sjukdomar i blod och blodbildande organ samt vissa rubbningar i immunsystemet (D50-D89)
04. Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomar (E00-E90)
05. Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar (F00-F99)
06. Sjukdomar i nervsystemet (G00-G99)
07. Sjukdomar i ögat och närliggande organ (H00-H59)
08. Sjukdomar i örat och mastoidutskottet (H60-H95)
09. Cirkulationsorganens sjukdomar (I00-I99)
10. Andningsorganens sjukdomar (J00-J99)
11. Matsmältningsorganens sjukdomar (K00-K93)
12. Hudens och underhudens sjukdomar (L00-L99)
13. Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven (M00-M99)
14. Sjukdomar i urin- och könsorganen (N00-N99)
15. Graviditet, förlossning och barnsängstid (O00-O99)
16. Vissa perinatala tillstånd (P00-P96)
17. Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00-Q99)
18. Symtom, sjukdomstecken och onormala kliniska fynd och laboratoriefynd som ej klassificeras annorstädes (R00-R99)
19. Skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker (S00-T98)
+Skador på huvudet (S00-S09)
+Skador på halsen (S10-S19)
+Skador i bröstregionen (S20-S29)
+Skador i buken, nedre delen av ryggen, ländkotpelaren och bäckenet (S30-S39)
+Skador på skuldra och överarm (S40-S49)
+Skador på armbåge och underarm (S50-S59)
+Skador på handled och hand (S60-S69)
+Skador på höft och lår (S70-S79)
+Skador på knä och underben (S80-S89)
+Skador på fotled och fot (S90-S99)
+Skador som engagerar flera kroppsregioner (T00-T07)
+Skador på icke specificerad del av bålen, extremitet eller annan kroppsregion (T08-T14)
+Effekter av främmande kropp som trängt in genom naturlig öppning (T15-T19)
+Brännskador och frätskador på yttre kroppsyta med specificerad lokalisation (T20-T25)
+Brännskador och frätskador begränsade till ögat och inre organ (T26-T28)
+Brännskador och frätskador på multipla och icke specificerade kroppsregioner (T29-T32)
+Köldskada (T33-T35)
+Förgiftning av droger, läkemedel och biologiska substanser (T36-T50)
+Toxisk effekt av substanser med i huvudsak icke-medicinsk användning (T51-T65)
+Andra och icke specificerade effekter av yttre orsaker (T66-T78)
+Vissa tidiga komplikationer till skada genom yttre våld (T79-T79)
-Komplikationer till kirurgiska åtgärder och medicinsk vård som ej klassificeras annorstädes (T80-T88)
+Komplikationer efter infusion, transfusion och injektion i behandlingssyfte (T80)
+Komplikationer till kirurgiska och medicinska ingrepp som ej klassificeras annorstädes (T81)
+Komplikationer orsakade av kardiella och vaskulära proteser, implantat och transplantat (T82)
+Komplikationer av proteser, implantat och transplantat i urinorganen och könsorganen (T83)
-Komplikationer av inre ortopediska proteser, implantat och transplantat (T84)
- T84.0:Mekanisk komplikation av inre ledprotes
- T84.0B:Mekanisk komplikation av inre ledprotes i axelled
- T84.0C:Mekanisk komplikation av inre ledprotes i armbåge
- T84.0D:Mekanisk komplikation av inre ledprotes i handled/hand
- T84.0F:Mekanisk komplikation av inre ledprotes i höftled
- T84.0G:Mekanisk komplikation av inre ledprotes i knäled
- T84.0H:Mekanisk komplikation av inre ledprotes i fotled/fot
- T84.0X:Mekanisk komplikation av inre ledprotes med annan eller icke specificerad lokalisation
- T84.1:Mekanisk komplikation av instrument för inre fixation av extremitetsben
- T84.1B:Mekanisk komplikation av instrument för inre fixation i axelled/överarm
- T84.1C:Mekanisk komplikation av instrument för inre fixation i armbåge/underarm
- T84.1D:Mekanisk komplikation av instrument för inre fixation i handled/hand
- T84.1F:Mekanisk komplikation av instrument för inre fixation i höftled/lår
- T84.1G:Mekanisk komplikation av instrument för inre fixation i knäled/underben
- T84.1H:Mekanisk komplikation av instrument för inre fixation i fotled/fot
- T84.1X:Mekanisk komplikation av instrument för inre fixation av extremitetsben med annan eller icke specificerad lokalisation
- T84.2:Mekanisk komplikation av instrument för inre fixation av andra skelettben
- T84.2A:Mekanisk komplikation av instrument för inre fixation av andra skelettben i halsryggen
- T84.2E:Mekanisk komplikation av instrument för inre fixation av andra skelettben i bäckenet
- T84.2J:Mekanisk komplikation av instrument för inre fixation av andra skelettben i torakalryggen
- T84.2K:Mekanisk komplikation av instrument för inre fixation av andra skelettben i ländryggen
- T84.2X:Mekanisk komplikation av instrument för inre fixation av andra skelettben med icke specificerad lokalisation
- T84.3:Mekanisk komplikation av andra instrument, implantat och transplantat i skelettben
- T84.3A:Mekanisk komplikation av andra instrument, implantat och transplantat i halsryggen
- T84.3B:Mekanisk komplikation av andra instrument, implantat och transplantat i axelled/överarm
- T84.3C:Mekanisk komplikation av andra instrument, implantat och transplantat i armbåge/underarm
- T84.3D:Mekanisk komplikation av andra instrument, implantat och transplantat i handled/hand
- T84.3E:Mekanisk komplikation av andra instrument, implantat och transplantat i bäckenet
- T84.3F:Mekanisk komplikation av andra instrument, implantat och transplantat i höftled/lår
- T84.3G:Mekanisk komplikation av andra instrument, implantat och transplantat i knäled/underben
- T84.3H:Mekanisk komplikation av andra instrument, implantat och transplantat i fotled/fot
- T84.3J:Mekanisk komplikation av andra instrument, implantat och transplantat i torakalryggen
- T84.3K:Mekanisk komplikation av andra instrument, implantat och transplantat i ländryggen
- T84.3X:Mekanisk komplikation av andra instrument, implantat och transplantat i skelettben med icke specificerad lokalisation
- T84.4:Mekanisk komplikation av andra inre ortopediska instrument, implantat och transplantat
- T84.5:Infektion och inflammatorisk reaktion orsakad av inre ledprotes
- T84.5B:Infektion och inflammatorisk reaktion orsakad av inre ledprotes i axelled/överarm
- T84.5C:Infektion och inflammatorisk reaktion orsakad av inre ledprotes i armbåge/underarm
- T84.5D:Infektion och inflammatorisk reaktion orsakad av inre ledprotes i handled/hand
- T84.5F:Infektion och inflammatorisk reaktion orsakad av inre ledprotes i höftled/lår
- T84.5G:Infektion och inflammatorisk reaktion orsakad av inre ledprotes i knäled/underben
- T84.5H:Infektion och inflammatorisk reaktion orsakad av inre ledprotes i fotled/fot
- T84.5X:Infektion och inflammatorisk reaktion orsakad av inre ledprotes med annan eller icke specificerad lokalisation
- T84.6:Infektion och inflammatorisk reaktion orsakad av inre fixationsinstrument oavsett lokalisation
- T84.6A:Infektion och inflammatorisk reaktion orsakad av inre fixationsinstrument i halsryggen
- T84.6B:Infektion och inflammatorisk reaktion orsakad av inre fixationsinstrument i axelled/överarm
- T84.6C:Infektion och inflammatorisk reaktion orsakad av inre fixationsinstrument i armbåge/underarm
- T84.6D:Infektion och inflammatorisk reaktion orsakad av inre fixationsinstrument i handled/hand
- T84.6E:Infektion och inflammatorisk reaktion orsakad av inre fixationsinstrument i bäckenet
- T84.6F:Infektion och inflammatorisk reaktion orsakad av inre fixationsinstrument i höftled/lår
- T84.6G:Infektion och inflammatorisk reaktion orsakad av inre fixationsinstrument i knäled/underben
- T84.6H:Infektion och inflammatorisk reaktion orsakad av inre fixationsinstrument i fotled/fot
- T84.6J:Infektion och inflammatorisk reaktion orsakad av inre fixationsinstrument i torakalryggen
- T84.6K:Infektion och inflammatorisk reaktion orsakad av inre fixationsinstrument i ländryggen
- T84.6X:Infektion och inflammatorisk reaktion orsakad av inre fixationsinstrument med icke specificerad lokalisation
- T84.7:Infektion och inflammatorisk reaktion orsakad av andra inre ortopediska proteser, implantat och transplantat
- T84.7A:Infektion och inflammatorisk reaktion orsakad av andra inre ortopediska proteser, implantat och transplantat i halsryggen
- T84.7B:Infektion och inflammatorisk reaktion orsakad av andra inre ortopediska proteser, implantat och transplantat i axelled/överarm
- T84.7C:Infektion och inflammatorisk reaktion orsakad av andra inre ortopediska proteser, implantat och transplantat i armbåge/underarm
- T84.7D:Infektion och inflammatorisk reaktion orsakad av andra inre ortopediska proteser, implantat och transplantat i handled/hand
- T84.7E:Infektion och inflammatorisk reaktion orsakad av andra inre ortopediska proteser, implantat och transplantat i bäckenet
- T84.7F:Infektion och inflammatorisk reaktion orsakad av andra inre ortopediska proteser, implantat och transplantat i höftled/lår
- T84.7G:Infektion och inflammatorisk reaktion orsakad av andra inre ortopediska proteser, implantat och transplantat i knäled/underben
- T84.7H:Infektion och inflammatorisk reaktion orsakad av andra inre ortopediska proteser, implantat och transplantat i fotled/fot
- T84.7J:Infektion och inflammatorisk reaktion orsakad av andra inre ortopediska proteser, implantat och transplantat i torakalryggen
- T84.7K:Infektion och inflammatorisk reaktion orsakad av andra inre ortopediska proteser, implantat och transplantat i ländryggen
- T84.7X:Infektion och inflammatorisk reaktion orsakad av andra inre ortopediska proteser, implantat och transplantat med icke specificerad lokalisation
- T84.8:Andra specificerade komplikationer av inre ortopediska proteser, implantat och transplantat
- T84.8A:Annan specificerad komplikation av inre ortopediska proteser, implantat och transplantat i halsryggen
- T84.8B:Annan specificerad komplikation av inre ortopediska proteser, implantat och transplantat i axelled/överarm
- T84.8C:Annan specificerad komplikation av inre ortopediska proteser, implantat och transplantat i armbåge/underarm
- T84.8D:Annan specificerad komplikation av inre ortopediska proteser, implantat och transplantat i handled/hand
- T84.8E:Annan specificerad komplikation av inre ortopediska proteser, implantat och transplantat i bäckenet
- T84.8F:Annan specificerad komplikation av inre ortopediska proteser, implantat och transplantat i höftled/lår
- T84.8G:Annan specificerad komplikation av inre ortopediska proteser, implantat och transplantat i knäled/underben
- T84.8H:Annan specificerad komplikation av inre ortopediska proteser, implantat och transplantat i fotled/fot
- T84.8J:Annan specificerad komplikation av inre ortopediska proteser, implantat och transplantat i torakalryggen
- T84.8K:Annan specificerad komplikation av inre ortopediska proteser, implantat och transplantat i ländryggen
- T84.8X:Annan specificerad komplikation av inre ortopediska proteser, implantat och transplantat med icke specificerad lokalisation
- T84.9:Icke specificerad komplikation av inre ortopedisk protes, implantat och transplantat
+Komplikationer av andra inre proteser, implantat och transplantat (T85)
+Funktionssvikt och avstötning av transplanterade organ och vävnader (T86)
+Komplikationer specifika för replantation (återfastsättning) och amputation (T87)
+Andra komplikationer och ogynnsamma effekter av kirurgiska åtgärder och medicinsk vård som ej klassificeras annorstädes (T88)
+Sena besvär av skador, förgiftningar och andra följder av yttre orsaker (T90-T98)
22. Koder för särskilda ändamål (U00-U99)
20. Yttre orsaker till sjukdom och död (V01-Y98)
21. Faktorer av betydelse för hälsotillståndet och för kontakter med hälso- och sjukvården (Z00-Z99)


Informationen är baserad på Socialstyrelsens klassifikationer: ICD-10-SE (Systematisk förteckning), ICD-10 (alfabetisk förteckning), KSH97-P (Primärvård), KVÅ (Åtgärdskoder) och KKÅ (kirurgi).

Annonsören har inte något inflytande på innehållet i Internetmedicin.se