Gå till startsidan
Visa viktig juridisk information
mån 26 oktober 2020, vecka 44
Sök ICD-10 och Åtgärdskoder

Kommentera innehållet på sidan ICD-10 på Internetmedicin.se.  Tipsa en kollega om ICD-10 på Internetmedicin.se
Sök iSystematisk Alfabetisk Primärvård Åtgärder Kirurgi
Diagnos  eller 
Kod
01. Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)
02. Tumörer (C00-D48)
03. Sjukdomar i blod och blodbildande organ samt vissa rubbningar i immunsystemet (D50-D89)
04. Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomar (E00-E90)
05. Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar (F00-F99)
06. Sjukdomar i nervsystemet (G00-G99)
07. Sjukdomar i ögat och närliggande organ (H00-H59)
08. Sjukdomar i örat och mastoidutskottet (H60-H95)
09. Cirkulationsorganens sjukdomar (I00-I99)
10. Andningsorganens sjukdomar (J00-J99)
11. Matsmältningsorganens sjukdomar (K00-K93)
12. Hudens och underhudens sjukdomar (L00-L99)
13. Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven (M00-M99)
14. Sjukdomar i urin- och könsorganen (N00-N99)
15. Graviditet, förlossning och barnsängstid (O00-O99)
16. Vissa perinatala tillstånd (P00-P96)
17. Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00-Q99)
18. Symtom, sjukdomstecken och onormala kliniska fynd och laboratoriefynd som ej klassificeras annorstädes (R00-R99)
+Symtom och sjukdomstecken från cirkulationsorganen och andningsorganen (R00-R09)
+Symtom och sjukdomstecken från matsmältningsorganen och buken (R10-R19)
+Symtom och sjukdomstecken från huden och underhuden (R20-R23)
+Symtom och sjukdomstecken från nervsystemet och muskuloskeletala systemet (R25-R29)
+Symtom och sjukdomstecken från urinorganen (R30-R39)
+Symtom och sjukdomstecken avseende intellektuella funktioner, uppfattningsförmåga, känsloläge och beteende (R40-R46)
+Symtom och sjukdomstecken avseende talet och rösten (R47-R49)
-Allmänna symtom och sjukdomstecken (R50-R69)
+Feber av annan och okänd orsak (R50)
+Huvudvärk (R51)
-Smärta och värk som ej klassificeras annorstädes (R52)
- R52.0:Akut smärta
- R52.1:Kronisk behandlingsresistent smärta
- R52.2:Annan kronisk smärta eller värk
- R52.2A:Långvarig smärta, nociceptiv
- R52.2B:Långvarig smärta, neuropatisk
- R52.2C:Långvarig smärta utan känd orsak (efter utredning)
- R52.9:Smärta eller värk, ospecificerad
+Sjukdomskänsla och trötthet (R53)
+Senilitet (R54)
+Svimning och kollaps (R55)
+Kramper som ej klassificeras annorstädes (R56)
+Chock som ej klassificeras annorstädes (R57)
+Blödning som ej klassificeras annorstädes (R58)
+Lymfkörtelförstoring (R59)
+Ödem som ej klassificeras annorstädes (R60)
+Hyperhidros (överdriven svettning) (R61)
+Utebliven förväntad normal kroppslig utveckling (R62)
+Symtom och sjukdomstecken som har samband med födo- och vätskeintag (R63)
+Utmärgling (R64)
+Systemiskt inflammatoriskt svarssyndrom (R65)
+Andra allmänna symtom och sjukdomstecken (R68)
+Okända och icke specificerade orsaker till sjuklighet (R69)
+Onormala fynd vid blodundersökning utan diagnos (R70-R79)
+Onormala fynd vid urinundersökning utan diagnos (R80-R82)
+Onormala fynd vid undersökning av andra kroppsvätskor, substanser och vävnader, utan diagnos (R83-R89)
+Onormala fynd vid radiologisk diagnostik och vid funktionsundersökning utan diagnos (R90-R94)
+Ofullständigt definierade och okända orsaker till död (R95-R99)
19. Skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker (S00-T98)
22. Koder för särskilda ändamål (U00-U99)
20. Yttre orsaker till sjukdom och död (V01-Y98)
21. Faktorer av betydelse för hälsotillståndet och för kontakter med hälso- och sjukvården (Z00-Z99)


Informationen är baserad på Socialstyrelsens klassifikationer: ICD-10-SE (Systematisk förteckning), ICD-10 (alfabetisk förteckning), KSH97-P (Primärvård), KVÅ (Åtgärdskoder) och KKÅ (kirurgi).

Annonsören har inte något inflytande på innehållet i Internetmedicin.se