Gå till startsidan
Visa viktig juridisk information
lör 28 mars 2020, vecka 13
Sök ICD-10 och Åtgärdskoder

Kommentera innehållet på sidan ICD-10 på Internetmedicin.se.  Tipsa en kollega om ICD-10 på Internetmedicin.se
Sök iSystematisk Alfabetisk Primärvård Åtgärder Kirurgi
Diagnos  eller 
Kod
01. Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)
02. Tumörer (C00-D48)
03. Sjukdomar i blod och blodbildande organ samt vissa rubbningar i immunsystemet (D50-D89)
04. Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomar (E00-E90)
05. Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar (F00-F99)
06. Sjukdomar i nervsystemet (G00-G99)
07. Sjukdomar i ögat och närliggande organ (H00-H59)
08. Sjukdomar i örat och mastoidutskottet (H60-H95)
09. Cirkulationsorganens sjukdomar (I00-I99)
10. Andningsorganens sjukdomar (J00-J99)
11. Matsmältningsorganens sjukdomar (K00-K93)
12. Hudens och underhudens sjukdomar (L00-L99)
13. Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven (M00-M99)
14. Sjukdomar i urin- och könsorganen (N00-N99)
15. Graviditet, förlossning och barnsängstid (O00-O99)
16. Vissa perinatala tillstånd (P00-P96)
17. Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00-Q99)
+Medfödda missbildningar av nervsystemet (Q00-Q07)
+Medfödda missbildningar av öga, öra, ansikte och hals (Q10-Q18)
+Medfödda missbildningar av cirkulationsorganen (Q20-Q28)
+Medfödda missbildningar av andningsorganen (Q30-Q34)
+Kluven läpp och gom (Q35-Q37)
+Andra medfödda missbildningar av matsmältningsorganen (Q38-Q45)
+Medfödda missbildningar av könsorganen (Q50-Q56)
+Medfödda missbildningar av urinorganen (Q60-Q64)
+Medfödda missbildningar och deformiteter av muskler och skelett (Q65-Q79)
-Andra medfödda missbildningar (Q80-Q89)
+Medfödd iktyos (Q80)
+Epidermolysis bullosa (Q81)
-Andra medfödda missbildningar av huden (Q82)
- Q82.0:Hereditärt lymfödem
- Q82.1:Xeroderma pigmentosum
- Q82.2:Mastocytos
- Q82.2A:Urticaria pigmentosa
- Q82.2B:Diffus kutan mastocytos
- Q82.2C:Kutant mastocytom
- Q82.2D:Telangiectasia macularis eruptiva perstans
- Q82.2X:Mastocytos, ospecificerad
- Q82.3:Incontinentia pigmenti
- Q82.4:Ektodermal dysplasi
- Q82.5:Medfött icke-neoplastiskt nevus
- Q82.5A:Jordgubbsnevus
- Q82.5B:Naevus flammeus
- Q82.5C:Kärlnevus UNS
- Q82.5D:Verruköst nevus
- Q82.5E:Inflammatoriskt lineärt verruköst epidermalt nevus [ILVEN]
- Q82.5F:Naevus comedonicus
- Q82.5G:Naevus sebaceus [Jadassohn]
- Q82.5H:Naevus syringocystadenomatosus papilliferus
- Q82.5X:Medfött icke-neoplastiskt nevus, ospecificerat
- Q82.8:Andra specificerade medfödda missbildningar av huden
- Q82.8B:Cutis laxa (hyperelastica)
- Q82.8D:Familjär benign pemfigus [Hailey-Hailey]
- Q82.8E:Keratosis follicularis [Darier-White]
- Q82.8F:Ärftlig keratosis palmaris et plantaris
- Q82.8G:Acanthosis nigricans benigna (medfödd)
- Q82.8H:Cutis verticis gyrata
- Q82.8J:Elastoma juvenile
- Q82.8K:Erythrokeratolysis hiemalis
- Q82.8L:Hemangiomatos (systemisk)
- Q82.8M:Hidrotisk ektodermal dysplasi
- Q82.8N:Keratosis follicularis spinulosa decalvans
- Q82.8Q:Pseudoxanthoma elasticum
- Q82.8R:Acrokeratosis verruciformis [Hopf]
- Q82.8S:Blooms syndrom
- Q82.8T:Porokeratos [Mibelli]
- Q82.8W:Andra medfödda missbildningar av huden
- Q82.9:Medfödd missbildning av huden, ospecificerad
+Medfödda missbildningar av bröstkörtel (Q83)
+Andra medfödda missbildningar av täckvävnad (Q84)
+Fakomatoser som ej klassificeras annorstädes (Q85)
+Medfödda missbildningssyndrom orsakade av kända yttre orsaker som ej klassificeras annorstädes (Q86)
+Andra specificerade medfödda missbildningssyndrom som engagerar multipla organsystem (Q87)
+Andra medfödda missbildningar som ej klassificeras annorstädes (Q89)
+Kromosomavvikelser som ej klassificeras annorstädes (Q90-Q99)
18. Symtom, sjukdomstecken och onormala kliniska fynd och laboratoriefynd som ej klassificeras annorstädes (R00-R99)
19. Skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker (S00-T98)
22. Koder för särskilda ändamål (U00-U99)
20. Yttre orsaker till sjukdom och död (V01-Y98)
21. Faktorer av betydelse för hälsotillståndet och för kontakter med hälso- och sjukvården (Z00-Z99)


Informationen är baserad på Socialstyrelsens klassifikationer: ICD-10-SE (Systematisk förteckning), ICD-10 (alfabetisk förteckning), KSH97-P (Primärvård), KVÅ (Åtgärdskoder) och KKÅ (kirurgi).

Annonsören har inte något inflytande på innehållet i Internetmedicin.se