Gå till startsidan
Visa viktig juridisk information
ons 25 november 2020, vecka 48
Sök ICD-10 och Åtgärdskoder

Kommentera innehållet på sidan ICD-10 på Internetmedicin.se.  Tipsa en kollega om ICD-10 på Internetmedicin.se
Sök iSystematisk Alfabetisk Primärvård Åtgärder Kirurgi
Diagnos  eller 
Kod
01. Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)
02. Tumörer (C00-D48)
03. Sjukdomar i blod och blodbildande organ samt vissa rubbningar i immunsystemet (D50-D89)
04. Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomar (E00-E90)
05. Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar (F00-F99)
06. Sjukdomar i nervsystemet (G00-G99)
07. Sjukdomar i ögat och närliggande organ (H00-H59)
08. Sjukdomar i örat och mastoidutskottet (H60-H95)
09. Cirkulationsorganens sjukdomar (I00-I99)
10. Andningsorganens sjukdomar (J00-J99)
11. Matsmältningsorganens sjukdomar (K00-K93)
12. Hudens och underhudens sjukdomar (L00-L99)
13. Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven (M00-M99)
14. Sjukdomar i urin- och könsorganen (N00-N99)
15. Graviditet, förlossning och barnsängstid (O00-O99)
+Graviditet som avslutas med abort (O00-O08)
+Ödem, proteinuri (äggvita i urinen) och hypertoni under graviditet, förlossning och barnsängstid (O10-O16)
+Andra sjukdomar hos den blivande modern i huvudsak sammanhängande med graviditeten (O20-O29)
+Vård under graviditet på grund av problem relaterade till fostret och amnionhålan samt befarade förlossningsproblem (O30-O48)
-Komplikationer vid värkarbete och förlossning (O60-O75)
+För tidigt värkarbete och prematurbörd (O60)
+Försök till igångsättande av förlossningsarbetet (O61)
+Värkrubbningar (O62)
+Utdragen förlossning (O63)
+Förlossningshinder orsakat av onormalt fosterläge och felaktig fosterbjudning (O64)
+Förlossningshinder orsakat av abnormitet i moderns bäcken (O65)
+Annat förlossningshinder (O66)
+Värkarbete och förlossning komplicerade av blödning under förlossningsarbetet, som ej klassificeras annorstädes (O67)
+Värkarbete och förlossning komplicerade av fetal distress (syrebrist hos fostret) (O68)
+Värkarbete och förlossning med navelsträngskomplikationer (O69)
+Skador i bäckenbotten under förlossningen (O70)
+Andra förlossningsskador på modern (O71)
-Blödning i efterbördsskedet (O72)
- O72.0:Blödning i efterbördsskedet
- O72.1:Andra blödningar omedelbart efter förlossningen
- O72.1A:Atonisk blödning efter placentaavgång
- O72.1B:Blödning i efterbördsskedet p g a förlossningsskada
- O72.1X:Blödning omedelbart efter förlossningen, UNS
- O72.2:Fördröjd och sekundär blödning efter förlossningen
- O72.3:Blödningar i efterbördsskedet ledande till koagulationsrubbning
+Kvarhållen moderkaka eller kvarhållna hinnor utan blödning (O73)
+Komplikationer vid anestesi under värkarbete och förlossning (O74)
+Andra komplikationer till värkarbete och förlossning som ej klassificeras annorstädes (O75)
+Förlossning (O80-O84)
+Komplikationer huvudsakligen sammanhängande med barnsängstiden (O85-O92)
+Andra obstetriska tillstånd som ej klassificeras annorstädes (O94-O99) (O94-O99)
16. Vissa perinatala tillstånd (P00-P96)
17. Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00-Q99)
18. Symtom, sjukdomstecken och onormala kliniska fynd och laboratoriefynd som ej klassificeras annorstädes (R00-R99)
19. Skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker (S00-T98)
22. Koder för särskilda ändamål (U00-U99)
20. Yttre orsaker till sjukdom och död (V01-Y98)
21. Faktorer av betydelse för hälsotillståndet och för kontakter med hälso- och sjukvården (Z00-Z99)


Informationen är baserad på Socialstyrelsens klassifikationer: ICD-10-SE (Systematisk förteckning), ICD-10 (alfabetisk förteckning), KSH97-P (Primärvård), KVÅ (Åtgärdskoder) och KKÅ (kirurgi).

Annonsören har inte något inflytande på innehållet i Internetmedicin.se