Gå till startsidan
Visa viktig juridisk information
mån 3 augusti 2020, vecka 32
Sök ICD-10 och Åtgärdskoder

Kommentera innehållet på sidan ICD-10 på Internetmedicin.se.  Tipsa en kollega om ICD-10 på Internetmedicin.se
Sök iSystematisk Alfabetisk Primärvård Åtgärder Kirurgi
Diagnos  eller 
Kod
01. Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)
02. Tumörer (C00-D48)
03. Sjukdomar i blod och blodbildande organ samt vissa rubbningar i immunsystemet (D50-D89)
04. Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomar (E00-E90)
05. Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar (F00-F99)
06. Sjukdomar i nervsystemet (G00-G99)
07. Sjukdomar i ögat och närliggande organ (H00-H59)
08. Sjukdomar i örat och mastoidutskottet (H60-H95)
09. Cirkulationsorganens sjukdomar (I00-I99)
10. Andningsorganens sjukdomar (J00-J99)
11. Matsmältningsorganens sjukdomar (K00-K93)
12. Hudens och underhudens sjukdomar (L00-L99)
13. Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven (M00-M99)
14. Sjukdomar i urin- och könsorganen (N00-N99)
15. Graviditet, förlossning och barnsängstid (O00-O99)
+Graviditet som avslutas med abort (O00-O08)
+Ödem, proteinuri (äggvita i urinen) och hypertoni under graviditet, förlossning och barnsängstid (O10-O16)
-Andra sjukdomar hos den blivande modern i huvudsak sammanhängande med graviditeten (O20-O29)
+Blödning i tidig graviditet (O20)
+Ihållande kräkningar under graviditeten (O21)
+Venösa komplikationer och hemorrojder under graviditeten (O22)
+Infektioner i urin- och könsorganen under graviditeten (O23)
-Diabetes (sockersjuka) under graviditeten (O24)
- O24.0:Diabetes mellitus typ 1 före graviditeten,
- O24.0B:Typ 1-diabetes före graviditeten, Whites klass B
- O24.0C:Typ 1-diabetes före graviditeten, Whites klass C
- O24.0D:Typ 1-diabetes före graviditeten, Whites klass D
- O24.0E:Typ 1-diabetes före graviditeten, Whites klass E
- O24.0F:Typ 1-diabetes före graviditeten, Whites klass F
- O24.0X:Typ 1-diabetes före graviditeten, Whites klass ospecificerad
- O24.1:Diabetes mellitus typ 2 före graviditeten
- O24.2:Näringsbristrelaterad diabetes före graviditeten
- O24.3:Diabetes före graviditeten, ospecificerad
- O24.4:Diabetes som uppträder under graviditeten
- O24.4A:Graviditetsdiabetes, ej insulinbehandlad, Whites klass A
- O24.4B:Graviditetsdiabetes, insulinbehandlad, Whites klass AB
- O24.4X:Diabetes som uppträder under graviditeten, ospecificerad
- O24.9:Diabetes under graviditeten, ospecificerad
+Undernäring under graviditeten (O25)
+Vård av modern för andra tillstånd i huvudsak sammanhängande med graviditeten (O26)
+Onormala fynd vid undersökning av den blivande modern (O28)
+Komplikationer vid anestesi under graviditet (O29)
+Vård under graviditet på grund av problem relaterade till fostret och amnionhålan samt befarade förlossningsproblem (O30-O48)
+Komplikationer vid värkarbete och förlossning (O60-O75)
+Förlossning (O80-O84)
+Komplikationer huvudsakligen sammanhängande med barnsängstiden (O85-O92)
+Andra obstetriska tillstånd som ej klassificeras annorstädes (O94-O99) (O94-O99)
16. Vissa perinatala tillstånd (P00-P96)
17. Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00-Q99)
18. Symtom, sjukdomstecken och onormala kliniska fynd och laboratoriefynd som ej klassificeras annorstädes (R00-R99)
19. Skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker (S00-T98)
22. Koder för särskilda ändamål (U00-U99)
20. Yttre orsaker till sjukdom och död (V01-Y98)
21. Faktorer av betydelse för hälsotillståndet och för kontakter med hälso- och sjukvården (Z00-Z99)


Informationen är baserad på Socialstyrelsens klassifikationer: ICD-10-SE (Systematisk förteckning), ICD-10 (alfabetisk förteckning), KSH97-P (Primärvård), KVÅ (Åtgärdskoder) och KKÅ (kirurgi).

Annonsören har inte något inflytande på innehållet i Internetmedicin.se