Gå till startsidan
Visa viktig juridisk information
tis 27 juli 2021, vecka 30
Sök ICD-10 och Åtgärdskoder

Kommentera innehållet på sidan ICD-10 på Internetmedicin.se.  Tipsa en kollega om ICD-10 på Internetmedicin.se
Sök iSystematisk Alfabetisk Primärvård Åtgärder Kirurgi
Diagnos  eller 
Kod
01. Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)
02. Tumörer (C00-D48)
03. Sjukdomar i blod och blodbildande organ samt vissa rubbningar i immunsystemet (D50-D89)
04. Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomar (E00-E90)
05. Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar (F00-F99)
06. Sjukdomar i nervsystemet (G00-G99)
07. Sjukdomar i ögat och närliggande organ (H00-H59)
08. Sjukdomar i örat och mastoidutskottet (H60-H95)
09. Cirkulationsorganens sjukdomar (I00-I99)
10. Andningsorganens sjukdomar (J00-J99)
11. Matsmältningsorganens sjukdomar (K00-K93)
12. Hudens och underhudens sjukdomar (L00-L99)
13. Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven (M00-M99)
+Infektiösa ledsjukdomar (M00-M03)
+Inflammatoriska polyartriter (M05-M14)
+Artros (M15-M19)
-Andra ledsjukdomar (M20-M25)
+Förvärvade deformiteter i fingrar och tår (M20)
+Andra förvärvade deformiteter av extremiteter (M21)
+Sjukdomar i patella (M22)
+Andra sjukliga förändringar i knäled (M23)
+Andra specificerade rubbningar i leder (M24)
-Andra ledsjukdomar som ej klassificeras annorstädes (M25)
- M25.0:Hemartros
- M25.1:Ledfistel
- M25.2:Slinkled
- M25.3:Annan instabilitet i led
- M25.4:Ledutgjutning
- M25.4B:Ledutgjutning i axelled
- M25.4C:Ledutgjutning i armbågsled
- M25.4D:Ledutgjutning i handled/hand
- M25.4F:Ledutgjutning i höftled
- M25.4G:Ledutgjutning i knäled
- M25.4H:Ledutgjutning i fotled/fot
- M25.5:Ledvärk
- M25.5B:Ledvärk UNS i axelled
- M25.5C:Ledvärk UNS i armbågsled
- M25.5D:Ledvärk UNS i handled/hand
- M25.5E:Ledvärk UNS i bäckenet
- M25.5F:Ledvärk UNS i höftled
- M25.5G:Ledvärk UNS i knäled
- M25.5H:Ledvärk UNS i fotled/fot
- M25.6:Ledstelhet som ej klassificeras annorstädes
- M25.7:Osteofyt
- M25.8:Andra specificerade ledsjukdomar
- M25.8F:Snapping hip i höftled/lårben
- M25.9:Ledsjukdom, ospecificerad
+Inflammatoriska systemsjukdomar (M30-M36)
+Deformerande ryggsjukdomar (M40-M43)
+Spondylopatier (M45-M49)
+Andra ryggsjukdomar (M50-M54)
+Muskelsjukdomar (M60-M63)
+Sjukdomar i ledhinnor och senor (M65-M68)
+Andra sjukdomar i mjukvävnader (M70-M79)
+Rubbningar i bentäthet och benstruktur (M80-M85)
+Andra sjukdomar i benvävnad (M86-M90)
+Sjukdomar i broskvävnad (M91-M94)
+Andra sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven (M95-M99)
14. Sjukdomar i urin- och könsorganen (N00-N99)
15. Graviditet, förlossning och barnsängstid (O00-O99)
16. Vissa perinatala tillstånd (P00-P96)
17. Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00-Q99)
18. Symtom, sjukdomstecken och onormala kliniska fynd och laboratoriefynd som ej klassificeras annorstädes (R00-R99)
19. Skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker (S00-T98)
22. Koder för särskilda ändamål (U00-U99)
20. Yttre orsaker till sjukdom och död (V01-Y98)
21. Faktorer av betydelse för hälsotillståndet och för kontakter med hälso- och sjukvården (Z00-Z99)


Informationen är baserad på Socialstyrelsens klassifikationer: ICD-10-SE (Systematisk förteckning), ICD-10 (alfabetisk förteckning), KSH97-P (Primärvård), KVÅ (Åtgärdskoder) och KKÅ (kirurgi).

Annonsören har inte något inflytande på innehållet i Internetmedicin.se