Gå till startsidan
Visa viktig juridisk information
tis 27 juli 2021, vecka 30
Sök ICD-10 och Åtgärdskoder

Kommentera innehållet på sidan ICD-10 på Internetmedicin.se.  Tipsa en kollega om ICD-10 på Internetmedicin.se
Sök iSystematisk Alfabetisk Primärvård Åtgärder Kirurgi
Diagnos  eller 
Kod
01. Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)
02. Tumörer (C00-D48)
03. Sjukdomar i blod och blodbildande organ samt vissa rubbningar i immunsystemet (D50-D89)
04. Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomar (E00-E90)
05. Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar (F00-F99)
06. Sjukdomar i nervsystemet (G00-G99)
07. Sjukdomar i ögat och närliggande organ (H00-H59)
08. Sjukdomar i örat och mastoidutskottet (H60-H95)
09. Cirkulationsorganens sjukdomar (I00-I99)
10. Andningsorganens sjukdomar (J00-J99)
11. Matsmältningsorganens sjukdomar (K00-K93)
12. Hudens och underhudens sjukdomar (L00-L99)
13. Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven (M00-M99)
+Infektiösa ledsjukdomar (M00-M03)
+Inflammatoriska polyartriter (M05-M14)
+Artros (M15-M19)
-Andra ledsjukdomar (M20-M25)
+Förvärvade deformiteter i fingrar och tår (M20)
+Andra förvärvade deformiteter av extremiteter (M21)
+Sjukdomar i patella (M22)
+Andra sjukliga förändringar i knäled (M23)
-Andra specificerade rubbningar i leder (M24)
- M24.0:Fri kropp i led
- M24.0B:Fri kropp i led i axelled
- M24.0C:Fri kropp i led i armbågsled
- M24.0D:Fri kropp i led i handled/hand
- M24.0F:Fri kropp i led i höftled
- M24.0H:Fri kropp i led i fotled/fot
- M24.1:Andra sjukdomar i ledbrosk
- M24.2:Sjukdomar i ligament
- M24.2B:Ligamentär instabilitet i axelled
- M24.2C:Ligamentär instabilitet i armbågsled
- M24.2D:Ligamentär instabilitet i handled/finger
- M24.2H:Ligamentär instabilitet i fotled
- M24.2X:Ligamentär instabilitet med annan eller icke specificerad lokalisation
- M24.3:Patologisk luxation och subluxation i led som ej klassificeras annorstädes
- M24.4:Recidiverande luxation och subluxation i led
- M24.4B:Recidivluxation/subluxation i axelled
- M24.4C:Recidivluxation/subluxation i armbågsled
- M24.4D:Recidivluxation/subluxation i handled/hand
- M24.4F:Recidivluxation/subluxation i höftled
- M24.4G:Recidiverande luxation/subluxation i knäled (utom patella)
- M24.4H:Recidivluxation/subluxation i fotled/fot
- M24.5:Kontraktur i led
- M24.5B:Kontraktur i axelled
- M24.5C:Kontraktur i armbågsled
- M24.5D:Kontraktur i handled/finger
- M24.5F:Kontraktur i höftled
- M24.5G:Kontraktur i knäled
- M24.5H:Kontraktur i fotled
- M24.5X:Kontraktur i led med annan eller icke specificerad lokalisation
- M24.6:Ankylotisk led
- M24.6B:Ankylos i axelled
- M24.6C:Ankylos i armbågsled
- M24.6D:Ankylos i handled/hand
- M24.6E:Ankylos i S I-led
- M24.6F:Ankylos i höftled
- M24.6G:Ankylos i knäled
- M24.6H:Ankylos i fotled/fot
- M24.7:Protrusio acetabuli
- M24.8:Andra specificerade rubbningar i leder som ej klassificeras annorstädes
- M24.9:Rubbning i led, ospecificerad
+Andra ledsjukdomar som ej klassificeras annorstädes (M25)
+Inflammatoriska systemsjukdomar (M30-M36)
+Deformerande ryggsjukdomar (M40-M43)
+Spondylopatier (M45-M49)
+Andra ryggsjukdomar (M50-M54)
+Muskelsjukdomar (M60-M63)
+Sjukdomar i ledhinnor och senor (M65-M68)
+Andra sjukdomar i mjukvävnader (M70-M79)
+Rubbningar i bentäthet och benstruktur (M80-M85)
+Andra sjukdomar i benvävnad (M86-M90)
+Sjukdomar i broskvävnad (M91-M94)
+Andra sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven (M95-M99)
14. Sjukdomar i urin- och könsorganen (N00-N99)
15. Graviditet, förlossning och barnsängstid (O00-O99)
16. Vissa perinatala tillstånd (P00-P96)
17. Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00-Q99)
18. Symtom, sjukdomstecken och onormala kliniska fynd och laboratoriefynd som ej klassificeras annorstädes (R00-R99)
19. Skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker (S00-T98)
22. Koder för särskilda ändamål (U00-U99)
20. Yttre orsaker till sjukdom och död (V01-Y98)
21. Faktorer av betydelse för hälsotillståndet och för kontakter med hälso- och sjukvården (Z00-Z99)


Informationen är baserad på Socialstyrelsens klassifikationer: ICD-10-SE (Systematisk förteckning), ICD-10 (alfabetisk förteckning), KSH97-P (Primärvård), KVÅ (Åtgärdskoder) och KKÅ (kirurgi).

Annonsören har inte något inflytande på innehållet i Internetmedicin.se