Gå till startsidan
Visa viktig juridisk information
tis 27 juli 2021, vecka 30
Sök ICD-10 och Åtgärdskoder

Kommentera innehållet på sidan ICD-10 på Internetmedicin.se.  Tipsa en kollega om ICD-10 på Internetmedicin.se
Sök iSystematisk Alfabetisk Primärvård Åtgärder Kirurgi
Diagnos  eller 
Kod
01. Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)
02. Tumörer (C00-D48)
03. Sjukdomar i blod och blodbildande organ samt vissa rubbningar i immunsystemet (D50-D89)
04. Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomar (E00-E90)
05. Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar (F00-F99)
06. Sjukdomar i nervsystemet (G00-G99)
07. Sjukdomar i ögat och närliggande organ (H00-H59)
08. Sjukdomar i örat och mastoidutskottet (H60-H95)
09. Cirkulationsorganens sjukdomar (I00-I99)
10. Andningsorganens sjukdomar (J00-J99)
11. Matsmältningsorganens sjukdomar (K00-K93)
12. Hudens och underhudens sjukdomar (L00-L99)
13. Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven (M00-M99)
-Infektiösa ledsjukdomar (M00-M03)
-Varig artrit (M00)
- M00.0:Stafylokockartrit och stafylokockpolyartrit
- M00.0B:Septisk artrit - (stafylokocker) i axelled
- M00.0C:Septisk artrit - (stafylokocker) i armbågsled
- M00.0D:Septisk artrit - (stafylokocker) i handled/hand
- M00.0E:Septisk pelvospondylit (stafylokocker)
- M00.0F:Septisk artrit - (stafylokocker) i höftled
- M00.0G:Septisk artrit - (stafylokocker) i knäled
- M00.0H:Septisk artrit - (stafylokocker) i fotled/fot
- M00.0X:Septisk artrit - (stafylokocker) med annan eller ospecificerad lokalisation
- M00.1:Pneumokockartrit och pneumokockpolyartrit
- M00.2:Streptokockartrit och streptokockpolyartrit
- M00.2B:Septisk artrit - (streptokocker) i axelled
- M00.2C:Septisk artrit - (streptokocker) i armbågsled
- M00.2D:Septisk artrit - (streptokocker) i handled/hand
- M00.2E:Septisk pelvospondylit (streptokocker)
- M00.2F:Septisk artrit - (streptokocker) i höftled
- M00.2G:Septisk artrit - (streptokocker) i knäled
- M00.2H:Septisk artrit - (streptokocker) i fotled/fot
- M00.2X:Septisk artrit - (streptokocker) med annan ospecificerad lokalisation
- M00.8:Artrit och polyartrit orsakad av annan specificerad bakterie
- M00.8B:Artrit och polyartrit orsakad av annan specificerad bakterie i axelled
- M00.8C:Artrit och polyartrit orsakad av annan specificerad bakterie i armbågsled
- M00.8D:Artrit och polyartrit orsakad av annan specificerad bakterie i handled/hand
- M00.8F:Artrit och polyartrit orsakad av annan specificerad bakterie i höftled
- M00.8G:Artrit och polyartrit orsakad av annan specificerad bakterie i knäled
- M00.8H:Artrit och polyartrit orsakad av annan specificerad bakterie i fotled/fot
- M00.8X:Artrit och polyartrit orsakad av annan specificerad bakterie med annan eller ospecificerad lokalisation
- M00.9:Purulent artrit, ospecificerad
- M00.9B:Purulent artrit UNS i axelled
- M00.9C:Purulent artrit UNS i armbågsled
- M00.9D:Purulent artrit UNS i handled/hand
- M00.9F:Purulent artrit UNS i höftled
- M00.9G:Purulent artrit UNS i knäled
- M00.9H:Purulent artrit UNS i fotled/fot
- M00.9X:Purulent artrit UNS med annan eller ospecificerad lokalisation
+Direktinfektioner av led vid infektionssjukdomar och parasitsjukdomar som klassificeras annorstädes (M01)
+Reaktiva artriter (M02)
+Postinfektiösa och reaktiva artriter vid sjukdomar som klassificeras annorstädes (M03)
+Inflammatoriska polyartriter (M05-M14)
+Artros (M15-M19)
+Andra ledsjukdomar (M20-M25)
+Inflammatoriska systemsjukdomar (M30-M36)
+Deformerande ryggsjukdomar (M40-M43)
+Spondylopatier (M45-M49)
+Andra ryggsjukdomar (M50-M54)
+Muskelsjukdomar (M60-M63)
+Sjukdomar i ledhinnor och senor (M65-M68)
+Andra sjukdomar i mjukvävnader (M70-M79)
+Rubbningar i bentäthet och benstruktur (M80-M85)
+Andra sjukdomar i benvävnad (M86-M90)
+Sjukdomar i broskvävnad (M91-M94)
+Andra sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven (M95-M99)
14. Sjukdomar i urin- och könsorganen (N00-N99)
15. Graviditet, förlossning och barnsängstid (O00-O99)
16. Vissa perinatala tillstånd (P00-P96)
17. Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00-Q99)
18. Symtom, sjukdomstecken och onormala kliniska fynd och laboratoriefynd som ej klassificeras annorstädes (R00-R99)
19. Skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker (S00-T98)
22. Koder för särskilda ändamål (U00-U99)
20. Yttre orsaker till sjukdom och död (V01-Y98)
21. Faktorer av betydelse för hälsotillståndet och för kontakter med hälso- och sjukvården (Z00-Z99)


Informationen är baserad på Socialstyrelsens klassifikationer: ICD-10-SE (Systematisk förteckning), ICD-10 (alfabetisk förteckning), KSH97-P (Primärvård), KVÅ (Åtgärdskoder) och KKÅ (kirurgi).

Annonsören har inte något inflytande på innehållet i Internetmedicin.se