Gå till startsidan
Visa viktig juridisk information
ons 23 september 2020, vecka 39
Sök ICD-10 och Åtgärdskoder

Kommentera innehållet på sidan ICD-10 på Internetmedicin.se.  Tipsa en kollega om ICD-10 på Internetmedicin.se
Sök iSystematisk Alfabetisk Primärvård Åtgärder Kirurgi
Diagnos  eller 
Kod
01. Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)
02. Tumörer (C00-D48)
03. Sjukdomar i blod och blodbildande organ samt vissa rubbningar i immunsystemet (D50-D89)
04. Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomar (E00-E90)
05. Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar (F00-F99)
06. Sjukdomar i nervsystemet (G00-G99)
07. Sjukdomar i ögat och närliggande organ (H00-H59)
08. Sjukdomar i örat och mastoidutskottet (H60-H95)
09. Cirkulationsorganens sjukdomar (I00-I99)
10. Andningsorganens sjukdomar (J00-J99)
11. Matsmältningsorganens sjukdomar (K00-K93)
12. Hudens och underhudens sjukdomar (L00-L99)
+Infektioner i hud och underhud (L00-L08)
+Blåsdermatoser (hudsjukdomar med blåsor) (L10-L14)
+Dermatit och eksem (L20-L30)
+Papuloskvamösa sjukdomar (L40-L45)
+Urtikaria (nässelfeber) och erytematösa tillstånd (tillstånd med hudrodnad) (L50-L54)
+Strålningsrelaterade sjukdomar i hud och underhud (L55-L59)
+Sjukdomar i hår, hårfolliklar, naglar, talgkörtlar och svettkörtlar (L60-L75)
-Andra sjukdomar i hud och underhud (L80-L99)
+Vitiligo (pigmentfattiga fläckar i huden) (L80)
+Andra pigmentrubbningar (L81)
+Seborroisk keratos (L82)
+Acanthosis nigricans (L83)
+Liktornar och hudförhårdnader (L84)
+Annan epidermal hudförtjockning (L85)
+Keratodermi vid sjukdomar som klassificeras annorstädes (L86)
+Transepidermala eliminationsrubbningar (L87)
+Pyoderma gangraenosum (L88)
+Trycksår (L89)
+Atrofiska hudsjukdomar (L90)
+Hypertrofiska hudsjukdomar (L91)
+Granulomatösa sjukdomar i hud och underhud (L92)
+Lupus erythematosus (L93)
+Andra lokaliserade bindvävssjukdomar (L94)
+Vaskulit (kärlväggsinflammation) begränsad till huden som ej klassificeras annorstädes (L95)
+Bensår som ej klassificeras annorstädes (L97)
-Andra sjukdomar i hud och underhud som ej klassificeras annorstädes (L98)
- L98.0:Pyogent granulom
- L98.1:Dermatitis factitia
- L98.1A:Neurotiska exkoriationer
- L98.1X:Dermatitis factitia, ospecificerad
- L98.2:Akut febril neutrofil dermatos
- L98.3:Eosinofil cellulit
- L98.4:Kroniskt hudsår som ej klassificeras annorstädes
- L98.4A:Hudsår UNS
- L98.4B:Progressivt synergistiskt gangrän [Meleney]
- L98.4C:Pyoderma chancriformis (faciei)
- L98.4D:Trofiskt sår UNS
- L98.4E:Tropiskt hudsår UNS
- L98.4F:Ulcus phagedaenicum
- L98.4W:Annat kroniskt hudsår som ej klassificeras annorstädes
- L98.5:Hudmucinos
- L98.5A:Fokal mucinos
- L98.5B:Lichen myxoedematosus
- L98.5C:Pretibialt myxödem
- L98.5D:Retikulär erytematös mucinos
- L98.5W:Annan och icke specificerad hudmucinos
- L98.6:Andra infiltrativa sjukdomar i hud och underhud
- L98.8:Andra specificerade sjukdomar i hud och underhud
- L98.8A:Autoimmun progesterondermatit
- L98.8B:Benign lymfocytinfiltration i huden [Jessner-Kanof]
- L98.8C:Lymphocytoma cutis benigna
- L98.8D:Digital myxoid cysta
- L98.8E:Hudöverskott
- L98.8W:Andra sjukdomar i hud och underhud
- L98.9:Sjukdom i hud och underhud, ospecificerad
+Andra tillstånd i hud och underhud vid sjukdomar som klassificeras annorstädes (L99)
13. Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven (M00-M99)
14. Sjukdomar i urin- och könsorganen (N00-N99)
15. Graviditet, förlossning och barnsängstid (O00-O99)
16. Vissa perinatala tillstånd (P00-P96)
17. Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00-Q99)
18. Symtom, sjukdomstecken och onormala kliniska fynd och laboratoriefynd som ej klassificeras annorstädes (R00-R99)
19. Skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker (S00-T98)
22. Koder för särskilda ändamål (U00-U99)
20. Yttre orsaker till sjukdom och död (V01-Y98)
21. Faktorer av betydelse för hälsotillståndet och för kontakter med hälso- och sjukvården (Z00-Z99)


Informationen är baserad på Socialstyrelsens klassifikationer: ICD-10-SE (Systematisk förteckning), ICD-10 (alfabetisk förteckning), KSH97-P (Primärvård), KVÅ (Åtgärdskoder) och KKÅ (kirurgi).

Annonsören har inte något inflytande på innehållet i Internetmedicin.se