Gå till startsidan
Visa viktig juridisk information
tis 27 juli 2021, vecka 30
Sök ICD-10 och Åtgärdskoder

Kommentera innehållet på sidan ICD-10 på Internetmedicin.se.  Tipsa en kollega om ICD-10 på Internetmedicin.se
Sök iSystematisk Alfabetisk Primärvård Åtgärder Kirurgi
Diagnos  eller 
Kod
01. Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)
02. Tumörer (C00-D48)
03. Sjukdomar i blod och blodbildande organ samt vissa rubbningar i immunsystemet (D50-D89)
04. Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomar (E00-E90)
05. Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar (F00-F99)
06. Sjukdomar i nervsystemet (G00-G99)
07. Sjukdomar i ögat och närliggande organ (H00-H59)
08. Sjukdomar i örat och mastoidutskottet (H60-H95)
09. Cirkulationsorganens sjukdomar (I00-I99)
10. Andningsorganens sjukdomar (J00-J99)
11. Matsmältningsorganens sjukdomar (K00-K93)
12. Hudens och underhudens sjukdomar (L00-L99)
+Infektioner i hud och underhud (L00-L08)
+Blåsdermatoser (hudsjukdomar med blåsor) (L10-L14)
-Dermatit och eksem (L20-L30)
+Atopiskt eksem (böjveckseksem) (L20)
+Seborroisk dermatit (eksem) (L21)
+Blöjdermatit (L22)
+Allergisk kontaktdermatit (L23)
+Irritativ kontaktdermatit (L24)
+Ospecificerad kontaktdermatit (L25)
+Exfoliativ dermatit (L26)
+Dermatit orsakad av förtärda eller på annat sätt tillförda ämnen (L27)
+Enkel kronisk lichen och prurigo (L28)
+Pruritus (klåda) (L29)
-Annan dermatit (L30)
- L30.0:Nummulär dermatit
- L30.1:Pompholyx
- L30.2:Kutan autosensibilisering
- L30.3:Infektiös dermatit
- L30.4:Intertriginöst eksem
- L30.4A:Intertriginöst erytem
- L30.4X:Intertriginöst eksem, ospecificerat
- L30.5:Pityriasis alba
- L30.8:Annan specificerad dermatit
- L30.8A:Asteatotiskt eksem
- L30.8B:Exsudativ diskoid likenoid dermatos [Sulzberger-Garbe]
- L30.8C:Juvenil plantar dermatos
- L30.8W:Annan specificerad dermatit
- L30.9:Dermatit, ospecificerad
- L30.9A:Akut eksem
- L30.9B:Ansiktsdermatit UNS
- L30.9C:Dermatitis palmaris sicca
- L30.9D:Endogent handeksem
- L30.9E:Foteksem UNS
- L30.9F:Handeksem UNS
- L30.9G:Underbenseksem UNS
- L30.9X:Dermatit, ospecificerad
+Papuloskvamösa sjukdomar (L40-L45)
+Urtikaria (nässelfeber) och erytematösa tillstånd (tillstånd med hudrodnad) (L50-L54)
+Strålningsrelaterade sjukdomar i hud och underhud (L55-L59)
+Sjukdomar i hår, hårfolliklar, naglar, talgkörtlar och svettkörtlar (L60-L75)
+Andra sjukdomar i hud och underhud (L80-L99)
13. Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven (M00-M99)
14. Sjukdomar i urin- och könsorganen (N00-N99)
15. Graviditet, förlossning och barnsängstid (O00-O99)
16. Vissa perinatala tillstånd (P00-P96)
17. Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00-Q99)
18. Symtom, sjukdomstecken och onormala kliniska fynd och laboratoriefynd som ej klassificeras annorstädes (R00-R99)
19. Skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker (S00-T98)
22. Koder för särskilda ändamål (U00-U99)
20. Yttre orsaker till sjukdom och död (V01-Y98)
21. Faktorer av betydelse för hälsotillståndet och för kontakter med hälso- och sjukvården (Z00-Z99)


Informationen är baserad på Socialstyrelsens klassifikationer: ICD-10-SE (Systematisk förteckning), ICD-10 (alfabetisk förteckning), KSH97-P (Primärvård), KVÅ (Åtgärdskoder) och KKÅ (kirurgi).

Annonsören har inte något inflytande på innehållet i Internetmedicin.se