Gå till startsidan
Visa viktig juridisk information
tor 24 september 2020, vecka 39
Sök ICD-10 och Åtgärdskoder

Kommentera innehållet på sidan ICD-10 på Internetmedicin.se.  Tipsa en kollega om ICD-10 på Internetmedicin.se
Sök iSystematisk Alfabetisk Primärvård Åtgärder Kirurgi
Diagnos  eller 
Kod
01. Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)
02. Tumörer (C00-D48)
03. Sjukdomar i blod och blodbildande organ samt vissa rubbningar i immunsystemet (D50-D89)
04. Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomar (E00-E90)
05. Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar (F00-F99)
06. Sjukdomar i nervsystemet (G00-G99)
07. Sjukdomar i ögat och närliggande organ (H00-H59)
08. Sjukdomar i örat och mastoidutskottet (H60-H95)
09. Cirkulationsorganens sjukdomar (I00-I99)
10. Andningsorganens sjukdomar (J00-J99)
+Akuta infektioner i övre luftvägarna (J00-J06)
+Influensa och lunginflammation (J09-J18)
+Andra akuta infektioner i nedre luftvägarna (J20-J22)
+Andra sjukdomar i övre luftvägarna (J30-J39)
+Kroniska sjukdomar i nedre luftvägarna (J40-J47)
+Lungsjukdomar av yttre orsaker (J60-J70)
+Andra lungsjukdomar som huvudsakligen engagerar interstitiet (lungornas stödjevävnad) (J80-J84)
+Variga och nekrotiska tillstånd i nedre luftvägarna (J85-J86)
+Andra sjukdomar i lungsäcken (J90-J94)
-Andra sjukdomar i andningsorganen (J95-J99)
-Sjukdomar i andningsorganen efter kirurgiska och medicinska ingrepp som ej klassificeras annorstädes (J95)
- J95.0:Dysfunktion av trakeostomi
- J95.1:Akut respiratorisk insufficiens efter toraxkirurgi
- J95.2:Akut respiratorisk insufficiens efter icke torakal kirurgi
- J95.3:Kronisk respiratorisk insufficiens efter kirurgi
- J95.4:Mendelsons syndrom
- J95.5:Subglottisk stenos efter kirurgiskt eller medicinskt ingrepp
- J95.8:Andra specificerade sjukdomar i andningsorganen efter kirurgiska eller medicinska ingrepp
- J95.8A:Ventilatorassocierad pneumoni (VAP)
- J95.8B:Pneumatocele orsakat av ECMO-behandling
- J95.8W:Annan specificerad sjukdom i andningsorganen efter kirurgiskt eller medicinskt ingrepp
- J95.9:Sjukdom i andningsorganen efter kirurgiska eller medicinska ingrepp, ospecificerad
+Respiratorisk insufficiens (andningssvikt) som ej klassificeras annorstädes (J96)
+Andra sjukdomar i andningsorganen (J98)
+Lungförändringar vid sjukdomar som klassificeras annorstädes (J99)
11. Matsmältningsorganens sjukdomar (K00-K93)
12. Hudens och underhudens sjukdomar (L00-L99)
13. Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven (M00-M99)
14. Sjukdomar i urin- och könsorganen (N00-N99)
15. Graviditet, förlossning och barnsängstid (O00-O99)
16. Vissa perinatala tillstånd (P00-P96)
17. Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00-Q99)
18. Symtom, sjukdomstecken och onormala kliniska fynd och laboratoriefynd som ej klassificeras annorstädes (R00-R99)
19. Skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker (S00-T98)
22. Koder för särskilda ändamål (U00-U99)
20. Yttre orsaker till sjukdom och död (V01-Y98)
21. Faktorer av betydelse för hälsotillståndet och för kontakter med hälso- och sjukvården (Z00-Z99)


Informationen är baserad på Socialstyrelsens klassifikationer: ICD-10-SE (Systematisk förteckning), ICD-10 (alfabetisk förteckning), KSH97-P (Primärvård), KVÅ (Åtgärdskoder) och KKÅ (kirurgi).

Annonsören har inte något inflytande på innehållet i Internetmedicin.se