Gå till startsidan
Visa viktig juridisk information
tis 27 oktober 2020, vecka 44
Sök ICD-10 och Åtgärdskoder

Kommentera innehållet på sidan ICD-10 på Internetmedicin.se.  Tipsa en kollega om ICD-10 på Internetmedicin.se
Sök iSystematisk Alfabetisk Primärvård Åtgärder Kirurgi
Diagnos  eller 
Kod
01. Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)
02. Tumörer (C00-D48)
03. Sjukdomar i blod och blodbildande organ samt vissa rubbningar i immunsystemet (D50-D89)
04. Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomar (E00-E90)
05. Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar (F00-F99)
06. Sjukdomar i nervsystemet (G00-G99)
07. Sjukdomar i ögat och närliggande organ (H00-H59)
08. Sjukdomar i örat och mastoidutskottet (H60-H95)
09. Cirkulationsorganens sjukdomar (I00-I99)
+Akut reumatisk feber (I00-I02)
+Kroniska reumatiska hjärtsjukdomar (I05-I09)
+Hypertonisjukdomar (högt blodtryck och därmed sammanhängande sjukdomar) (I10-I15)
+Ischemiska hjärtsjukdomar (sjukdomar orsakade av otillräcklig blodtillförsel till hjärtmuskeln) (I20-I25)
+Sjukdomstillstånd inom lungcirkulationen (I26-I28)
+Andra former av hjärtsjukdom (I30-I52)
-Sjukdomar i hjärnans kärl (I60-I69)
+Subaraknoidalblödning (blödning under spindelvävshinnan) (I60)
-Hjärnblödning (I61)
- I61.0:Djup intracerebral blödning i storhjärnshemisfär
- I61.1:Ytlig intracerebral blödning i storhjärnshemisfär
- I61.2:Intracerebral blödning i storhjärnshemisfär, ospecificerad
- I61.3:Intracerebral blödning i hjärnstammen
- I61.4:Intracerebellär blödning
- I61.5:Intraventrikulär blödning
- I61.6:Intracerebral blödning med multipel lokalisation
- I61.8:Annan specificerad intracerebral blödning
- I61.9:Intracerebral blödning, ospecificerad
+Annan icke traumatisk intrakraniell blödning (I62)
+Cerebral infarkt (I63)
+Akut cerebrovaskulär sjukdom ej specificerad som blödning eller infarkt (I64)
+Ocklusion och stenos av precerebrala artärer som ej lett till cerebral infarkt (I65)
+Ocklusion och stenos av cerebrala artärer som ej lett till cerebral infarkt (I66)
+Andra cerebrovaskulära sjukdomar (I67)
+Förändringar i hjärnans kärl vid sjukdomar som klassificeras annorstädes (I68)
+Sena effekter av cerebrovaskulär sjukdom (I69)
+Sjukdomar i artärer, arterioler (småartärer) och kapillärer (I70-I79)
+Sjukdomar i vener, lymfkärl och lymfkörtlar som ej klassificeras annorstädes (I80-I89)
+Andra och icke specificerade sjukdomar i cirkulationsorganen (I95-I99)
10. Andningsorganens sjukdomar (J00-J99)
11. Matsmältningsorganens sjukdomar (K00-K93)
12. Hudens och underhudens sjukdomar (L00-L99)
13. Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven (M00-M99)
14. Sjukdomar i urin- och könsorganen (N00-N99)
15. Graviditet, förlossning och barnsängstid (O00-O99)
16. Vissa perinatala tillstånd (P00-P96)
17. Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00-Q99)
18. Symtom, sjukdomstecken och onormala kliniska fynd och laboratoriefynd som ej klassificeras annorstädes (R00-R99)
19. Skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker (S00-T98)
22. Koder för särskilda ändamål (U00-U99)
20. Yttre orsaker till sjukdom och död (V01-Y98)
21. Faktorer av betydelse för hälsotillståndet och för kontakter med hälso- och sjukvården (Z00-Z99)


Informationen är baserad på Socialstyrelsens klassifikationer: ICD-10-SE (Systematisk förteckning), ICD-10 (alfabetisk förteckning), KSH97-P (Primärvård), KVÅ (Åtgärdskoder) och KKÅ (kirurgi).

Annonsören har inte något inflytande på innehållet i Internetmedicin.se