Gå till startsidan
Visa viktig juridisk information
fre 18 september 2020, vecka 38
Sök ICD-10 och Åtgärdskoder

Kommentera innehållet på sidan ICD-10 på Internetmedicin.se.  Tipsa en kollega om ICD-10 på Internetmedicin.se
Sök iSystematisk Alfabetisk Primärvård Åtgärder Kirurgi
Diagnos  eller 
Kod
01. Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)
02. Tumörer (C00-D48)
03. Sjukdomar i blod och blodbildande organ samt vissa rubbningar i immunsystemet (D50-D89)
04. Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomar (E00-E90)
05. Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar (F00-F99)
06. Sjukdomar i nervsystemet (G00-G99)
07. Sjukdomar i ögat och närliggande organ (H00-H59)
08. Sjukdomar i örat och mastoidutskottet (H60-H95)
+Sjukdomar i ytterörat och hörselgången (H60-H62)
-Sjukdomar i mellanörat och mastoidutskottet (H65-H75)
+Icke varig inflammation i mellanörat (H65)
+Varig och icke specificerad mellanöreinflammation (H66)
+Mellanöreinflammation vid sjukdomar som klassificeras annorstädes (H67)
+Inflammation och tilltäppning av örontrumpeten (H68)
+Andra sjukdomar i örontrumpeten (H69)
+Inflammation i mastoidutskottet och besläktade sjukdomar (H70)
+Mellanörekolesteatom (H71)
+Perforation av trumhinnan (H72)
-Andra sjukdomar i trumhinnan (H73)
- H73.0:Akut myringit
- H73.1:Kronisk myringit
- H73.8:Andra specificerade sjukdomar i trumhinnan
- H73.9:Sjukdom i trumhinnan, ospecificerad
+Andra sjukdomar i mellanörat och mastoidutskottet (H74)
+Andra tillstånd i mellanörat och mastoidutskottet vid sjukdomar som klassificeras annorstädes (H75)
+Sjukdomar i innerörat (H80-H83)
+Andra öronsjukdomar (H90-H95)
09. Cirkulationsorganens sjukdomar (I00-I99)
10. Andningsorganens sjukdomar (J00-J99)
11. Matsmältningsorganens sjukdomar (K00-K93)
12. Hudens och underhudens sjukdomar (L00-L99)
13. Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven (M00-M99)
14. Sjukdomar i urin- och könsorganen (N00-N99)
15. Graviditet, förlossning och barnsängstid (O00-O99)
16. Vissa perinatala tillstånd (P00-P96)
17. Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00-Q99)
18. Symtom, sjukdomstecken och onormala kliniska fynd och laboratoriefynd som ej klassificeras annorstädes (R00-R99)
19. Skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker (S00-T98)
22. Koder för särskilda ändamål (U00-U99)
20. Yttre orsaker till sjukdom och död (V01-Y98)
21. Faktorer av betydelse för hälsotillståndet och för kontakter med hälso- och sjukvården (Z00-Z99)


Informationen är baserad på Socialstyrelsens klassifikationer: ICD-10-SE (Systematisk förteckning), ICD-10 (alfabetisk förteckning), KSH97-P (Primärvård), KVÅ (Åtgärdskoder) och KKÅ (kirurgi).

Annonsören har inte något inflytande på innehållet i Internetmedicin.se