Gå till startsidan
Visa viktig juridisk information
tis 24 september 2019, vecka 39
Sök ICD-10 och Åtgärdskoder

Kommentera innehållet på sidan ICD-10 på Internetmedicin.se.  Tipsa en kollega om ICD-10 på Internetmedicin.se
Sök iSystematisk Alfabetisk Primärvård Åtgärder Kirurgi
Diagnos  eller 
Kod
01. Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)
02. Tumörer (C00-D48)
03. Sjukdomar i blod och blodbildande organ samt vissa rubbningar i immunsystemet (D50-D89)
04. Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomar (E00-E90)
05. Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar (F00-F99)
06. Sjukdomar i nervsystemet (G00-G99)
+Inflammatoriska sjukdomar i centrala nervsystemet (G00-G09)
+Systemiska atrofier som primärt engagerar centrala nervsystemet (G10-G14)
+Basalgangliesjukdomar och rörelserubbningar (G20-G26)
+Andra degenerativa sjukdomar i nervsystemet (G30-G32)
+Myelinförstörande sjukdomar i centrala nervsystemet (G35-G37)
+Episodiska och paroxysmala sjukdomar (G40-G47)
-Sjukdomar i nerver, nervrötter och nervplexus (G50-G59)
+Sjukdomar i trigeminusnerven (G50)
+Sjukdomar i facialisnerven (G51)
+Sjukdomar i andra kranialnerver (G52)
+Förändringar i kranialnerver vid sjukdomar som klassificeras annorstädes (G53)
+Sjukdomar i nervrötter och nervplexus (G54)
+Kompression av nervrötter och nervplexus vid sjukdomar som klassificeras annorstädes (G55)
-Mononeuropati (sjukdom i en enda perifer nerv) i övre extremitet (G56)
- G56.0:Karpaltunnelsyndrom
- G56.1:Andra lesioner av nervus medianus
- G56.2:Lesion av nervus ulnaris
- G56.2B:Ulnarisentrapment i axelled/överarm
- G56.2C:Ulnarisentrapment i armbåge/underarm
- G56.2D:Ulnarisentrapment i handled/hand
- G56.2X:Ulnarisentrapment med icke specificerad lokalisation
- G56.3:Lesion av nervus radialis
- G56.3B:Radialisentrapment i axelled/överarm
- G56.3C:Radialisentrapment i armbåge/underarm
- G56.3D:Radialisentrapment i handled/hand
- G56.3X:Radialisentrapment med icke specificerad lokalisation
- G56.4:Kausalgi
- G56.8:Andra specificerade mononeuropatier i övre extremitet
- G56.9:Mononeuropati i övre extremitet, ospecificerad
+Mononeuropati (sjukdom i en enda perifer nerv) i nedre extremitet (G57)
+Andra mononeuropatier (sjukdomar i en enda perifer nerv) (G58)
+Mononeuropati (sjukdom i en enda perifer nerv) vid sjukdomar som klassificeras annorstädes (G59)
+Polyneuropatier (samtidig sjukdom i flera perifera nerver) och andra sjukdomar i perifera nervsystemet (G60-G64)
+Neuromuskulära transmissionsrubbningar (rubbningar i överföring av impulser mellan nerver och muskler) och sjukdomar i muskler (G70-G73)
+Cerebral pares och andra förlamningssyndrom (G80-G83)
+Andra sjukdomar i nervsystemet (G90-G99)
07. Sjukdomar i ögat och närliggande organ (H00-H59)
08. Sjukdomar i örat och mastoidutskottet (H60-H95)
09. Cirkulationsorganens sjukdomar (I00-I99)
10. Andningsorganens sjukdomar (J00-J99)
11. Matsmältningsorganens sjukdomar (K00-K93)
12. Hudens och underhudens sjukdomar (L00-L99)
13. Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven (M00-M99)
14. Sjukdomar i urin- och könsorganen (N00-N99)
15. Graviditet, förlossning och barnsängstid (O00-O99)
16. Vissa perinatala tillstånd (P00-P96)
17. Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00-Q99)
18. Symtom, sjukdomstecken och onormala kliniska fynd och laboratoriefynd som ej klassificeras annorstädes (R00-R99)
19. Skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker (S00-T98)
22. Koder för särskilda ändamål (U00-U99)
20. Yttre orsaker till sjukdom och död (V01-Y98)
21. Faktorer av betydelse för hälsotillståndet och för kontakter med hälso- och sjukvården (Z00-Z99)


Informationen är baserad på Socialstyrelsens klassifikationer: ICD-10-SE (Systematisk förteckning), ICD-10 (alfabetisk förteckning), KSH97-P (Primärvård), KVÅ (Åtgärdskoder) och KKÅ (kirurgi).

Annonsören har inte något inflytande på innehållet i Internetmedicin.se
 
 
Annonsören har inte något inflytande på innehållet i Internetmedicin.se