Gå till startsidan
Visa viktig juridisk information
tor 21 januari 2021, vecka 3
Sök ICD-10 och Åtgärdskoder

Kommentera innehållet på sidan ICD-10 på Internetmedicin.se.  Tipsa en kollega om ICD-10 på Internetmedicin.se
Sök iSystematisk Alfabetisk Primärvård Åtgärder Kirurgi
Diagnos  eller 
Kod
01. Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)
02. Tumörer (C00-D48)
03. Sjukdomar i blod och blodbildande organ samt vissa rubbningar i immunsystemet (D50-D89)
04. Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomar (E00-E90)
+Sjukdomar i sköldkörteln (E00-E07)
-Diabetes (sockersjuka) (E10-E14)
+Diabetes mellitus typ 1 (E10)
-Diabetes mellitus typ 2 (E11)
- E11.0:Diabetes mellitus typ 2 med koma
- E11.0A:Diabetes mellitus typ 2 med ketoacidotiskt koma
- E11.0B:Diabetes mellitus typ 2 med hyperosmolärt koma
- E11.0C:Diabetes mellitus typ 2 med hypoglykemiskt koma
- E11.0D:Diabetes mellitus typ 2 med laktacidotiskt koma
- E11.0X:Diabetes mellitus typ 2 med koma UNS
- E11.1:Diabetes mellitus typ 2 med acidos eller hyperosmolaritet (utan koma)
- E11.1A:Diabetes mellitus typ 2 med ketoacidos
- E11.1B:Diabetes mellitus typ 2 med hyperosmolaritet
- E11.1D:Diabetes mellitus typ 2 med laktacidos
- E11.1X:Diabetes mellitus typ 2 med acidos eller hyperosmolaritet UNS
- E11.2:Diabetes mellitus typ 2 med njurkomplikationer
- E11.2A:Diabetes mellitus typ 2 med incipient nefropati
- E11.2B:Diabetes mellitus typ 2 med manifest nefropati
- E11.2C:Diabetes mellitus typ 2 med (grav) njurinsufficiens
- E11.2W:Diabetes mellitus typ 2 med annan specificerad njurkomplikation
- E11.2X:Diabetes mellitus typ 2 med njurkomplikation UNS
- E11.3:Diabetes mellitus typ 2 med ögonkomplikationer
- E11.3A:Diabetes mellitus typ 2 med bakgrundsretinopati
- E11.3B:Diabetes mellitus typ 2 med preproliferativ retinopati (PPDR)
- E11.3C:Diabetes mellitus typ 2 med proliferativ retinopati
- E11.3D:Diabetes mellitus typ 2 med avancerad ögonsjukdom
- E11.3E:Diabetes mellitus typ 2 med kliniskt signifikant makulaödem
- E11.3F:Diabetes mellitus typ 2 med (diabetisk) katarakt
- E11.3W:Diabetes mellitus typ 2 med annan specificerad ögonkomplikation
- E11.3X:Diabetes mellitus typ 2 med ögonkomplikation UNS
- E11.4:Diabetes mellitus typ 2 med neurologiska komplikationer
- E11.4B:Diabetes mellitus typ 2 med autonom neuropati
- E11.4C:Diabetes mellitus typ 2 med mononeuropati (akut)
- E11.4D:Diabetes mellitus typ 2 med polyneuropati (distal symmetrisk)
- E11.4E:Diabetes mellitus typ 2 med (diabetisk) amyotrofi
- E11.4W:Diabetes mellitus typ 2 med annan specificerad neurologisk komplikation
- E11.4X:Diabetes mellitus typ 2 med neurologisk komplikation UNS
- E11.5:Diabetes mellitus typ 2 med perifera kärlkomplikationer
- E11.5A:Diabetes mellitus typ 2 med perifer angiopati (utan gangrän)
- E11.5B:Diabetes mellitus typ 2 med perifer angiopati med gangrän
- E11.5W:Diabetes mellitus typ 2 med annan perifer kärlkomplikation
- E11.5X:Diabetes mellitus typ 2 med perifer kärlkomplikation UNS
- E11.6:Diabetes mellitus typ 2 med andra specificerade komplikationer
- E11.6A:Diabetes mellitus typ 2 med hypoglykemi (utan koma)
- E11.6D:Diabetes mellitus typ 2 med (diabetiskt) fotsår
- E11.6E:Diabetes mellitus typ 2 med annan komplikation från hud och subkutan vävnad
- E11.6F:Diabetes mellitus typ 2 med muskuloskeletal komplikation
- E11.6G:Diabetes mellitus typ 2 med periodontal komplikation
- E11.6W:Diabetes mellitus typ 2 med annan specificerad komplikation
- E11.7:Diabetes mellitus typ 2 med multipla komplikationer
- E11.8:Diabetes mellitus typ 2 med icke specificerade komplikationer
- E11.9:Diabetes mellitus typ 2 utan (uppgift om) komplikationer
+Näringsbristrelaterad diabetes (E12)
+Annan specificerad diabetes (E13)
+Icke specificerad diabetes (E14)
+Andra rubbningar i glukosreglering och bukspottkörtelns inre sekretion (E15-E16)
+Sjukdomar i andra endokrina körtlar (E20-E35)
+Näringsbrist (E40-E46)
+Andra näringsbristtillstånd (E50-E64)
+Fetma och andra övernäringstillstånd (E65-E68)
+Ämnesomsättningssjukdomar (E70-E90)
05. Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar (F00-F99)
06. Sjukdomar i nervsystemet (G00-G99)
07. Sjukdomar i ögat och närliggande organ (H00-H59)
08. Sjukdomar i örat och mastoidutskottet (H60-H95)
09. Cirkulationsorganens sjukdomar (I00-I99)
10. Andningsorganens sjukdomar (J00-J99)
11. Matsmältningsorganens sjukdomar (K00-K93)
12. Hudens och underhudens sjukdomar (L00-L99)
13. Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven (M00-M99)
14. Sjukdomar i urin- och könsorganen (N00-N99)
15. Graviditet, förlossning och barnsängstid (O00-O99)
16. Vissa perinatala tillstånd (P00-P96)
17. Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00-Q99)
18. Symtom, sjukdomstecken och onormala kliniska fynd och laboratoriefynd som ej klassificeras annorstädes (R00-R99)
19. Skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker (S00-T98)
22. Koder för särskilda ändamål (U00-U99)
20. Yttre orsaker till sjukdom och död (V01-Y98)
21. Faktorer av betydelse för hälsotillståndet och för kontakter med hälso- och sjukvården (Z00-Z99)


Informationen är baserad på Socialstyrelsens klassifikationer: ICD-10-SE (Systematisk förteckning), ICD-10 (alfabetisk förteckning), KSH97-P (Primärvård), KVÅ (Åtgärdskoder) och KKÅ (kirurgi).

Annonsören har inte något inflytande på innehållet i Internetmedicin.se