Gå till startsidan
Visa viktig juridisk information
fre 30 juli 2021, vecka 30
Sök ICD-10 och Åtgärdskoder

Kommentera innehållet på sidan ICD-10 på Internetmedicin.se.  Tipsa en kollega om ICD-10 på Internetmedicin.se
Sök iSystematisk Alfabetisk Primärvård Åtgärder Kirurgi
Diagnos  eller 
Kod
01. Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)
02. Tumörer (C00-D48)
+Maligna tumörer i läpp, munhåla och svalg (C00-C14)
+Maligna tumörer i matsmältningsorganen (C15-C26)
+Maligna tumörer i andningsorganen och brösthålans organ (C30-C39)
+Maligna tumörer i ben och ledbrosk (C40-C41)
-Melanom och andra maligna tumörer i huden (C43-C44)
-Malignt melanom i huden (C43)
- C43.0:Malignt melanom på läpp
- C43.0B:Desmoplastiskt malignt melanom på läpp
- C43.0C:Lentigo maligna-melanom på läpp
- C43.0D:Nodulärt malignt melanom på läpp
- C43.0F:Ytligt spridande malignt melanom på läpp
- C43.0X:Ospecificerat malignt melanom på läpp
- C43.1:Malignt melanom på ögonlock inklusive ögonvrå
- C43.1B:Desmoplastiskt malignt melanom på ögonlock inklusive ögonvrå
- C43.1C:Lentigo maligna-melanom på ögonlock inklusive ögonvrå
- C43.1D:Nodulärt malignt melanom på ögonlock inklusive ögonvrå
- C43.1F:Ytligt spridande malignt melanom på ögonlock inklusive ögonvrå
- C43.1X:Ospecificerat malignt melanom på ögonlock inklusive ögonvrå
- C43.2:Malignt melanom på ytteröra och i yttre hörselgång
- C43.2B:Desmoplastiskt malignt melanom på ytteröra och i yttre hörselgång
- C43.2C:Lentigo maligna-melanom på ytteröra och i yttre hörselgång
- C43.2D:Nodulärt malignt melanom på ytteröra och i yttre hörselgång
- C43.2F:Ytligt spridande malignt melanom på ytteröra och i yttre hörselgång
- C43.2X:Ospecificerat malignt melanom på ytteröra och i yttre hörselgång
- C43.3:Malignt melanom på andra och icke specificerade delar av ansiktet
- C43.3B:Desmoplastiskt malignt melanom på andra och icke specificerade delar av ansiktet
- C43.3C:Lentigo maligna-melanom på andra och icke specificerade delar av ansiktet
- C43.3D:Nodulärt malignt melanom på andra och icke specificerade delar av ansiktet
- C43.3F:Ytligt spridande malignt melanom på andra och icke specificerade delar av ansiktet
- C43.3X:Ospecificerat malignt melanom på andra och icke specificerade delar av ansiktet
- C43.4:Malignt melanom i hårbotten och på halsen
- C43.4B:Desmoplastiskt malignt melanom i hårbotten och på halsen
- C43.4C:Lentigo maligna-melanom i hårbotten och på halsen
- C43.4D:Nodulärt malignt melanom i hårbotten och på halsen
- C43.4F:Ytligt spridande malignt melanom i hårbotten och på halsen
- C43.4X:Ospecificerat malignt melanom i hårbotten och på halsen
- C43.5:Malignt melanom på bålen
- C43.5B:Desmoplastiskt malignt melanom på bålen
- C43.5C:Lentigo maligna-melanom på bålen
- C43.5D:Nodulärt malignt melanom på bålen
- C43.5F:Ytligt spridande malignt melanom på bålen
- C43.5X:Ospecificerat malignt melanom på bålen
- C43.6:Malignt melanom på övre extremitet inklusive skuldran
- C43.6A:Akralt lentiginöst malignt melanom på övre extremitet inklusive skuldran
- C43.6B:Desmoplastiskt malignt melanom på övre extremitet inklusive skuldran
- C43.6C:Lentigo maligna-melanom på övre extremitet inklusive skuldran
- C43.6D:Nodulärt malignt melanom på övre extremitet inklusive skuldran
- C43.6E:Subungualt malignt melanom på övre extremitet inklusive skuldran
- C43.6F:Ytligt spridande malignt melanom på övre extremitet inklusive skuldran
- C43.6X:Ospecificerat malignt melanom på övre extremitet inklusive skuldran
- C43.7:Malignt melanom på nedre extremitet inklusive höften
- C43.7A:Akralt lentiginöst malignt melanom på nedre extremitet inklusive höften
- C43.7B:Desmoplastiskt malignt melanom på nedre extremitet inklusive höften
- C43.7C:Lentigo maligna-melanom på nedre extremitet inklusive höften
- C43.7D:Nodulärt malignt melanom på nedre extremitet inklusive höften
- C43.7E:Subungualt malignt melanom på nedre extremitet inklusive höften
- C43.7F:Ytligt spridande malignt melanom på nedre extremitet inklusive höften
- C43.7X:Ospecificerat malignt melanom på nedre extremitet inklusive höften
- C43.8:Malignt melanom i huden med övergripande växt
- C43.8B:Desmoplastiskt malignt melanom i huden med övergripande växt
- C43.8C:Lentigo maligna-melanom i huden med övergripande växt
- C43.8D:Nodulärt malignt melanom i huden med övergripande växt
- C43.8F:Ytligt spridande malignt melanom i huden med övergripande växt
- C43.8X:Ospecificerat malignt melanom i huden med övergripande växt
- C43.9:Icke specificerad lokalisation av malignt melanom i huden
- C43.9A:Akralt lentiginöst melanom i huden med icke specificerad lokalisation
- C43.9B:Desmoplastiskt malignt melanom i huden med icke specificerad lokalisation
- C43.9C:Lentigo maligna melanom i huden med icke specificerad lokalisation
- C43.9D:Nodulärt melanom i huden med icke specificerad lokalisation
- C43.9E:Subungualt malignt melanom med icke specificerad lokalisation
- C43.9F:Ytligt spridande melanom i huden med icke specificerad lokalisation
- C43.9X:Ospecificerat malignt melanom i huden med icke specificerad lokalisation
+Andra maligna tumörer i huden (C44)
+Maligna tumörer i mesotelial (kroppshåletäckande) vävnad och mjukvävnad (C45-C49)
+Malign tumör i bröstkörtel (C50-C50)
+Maligna tumörer i de kvinnliga könsorganen (C51-C58)
+Maligna tumörer i de manliga könsorganen (C60-C63)
+Maligna tumörer i urinorganen (C64-C68)
+Maligna tumörer i öga, hjärnan och andra delar av centrala nervsystemet (C69-C72)
+Maligna tumörer i tyreoidea och andra endokrina körtlar (C73-C75)
+Maligna tumörer med ofullständigt angivna, sekundära och icke specificerade lokalisationer (C76-C80)
+Maligna tumörer i lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad (C81-C96)
+Flera (primära) maligna tumörer med olika utgångspunkter (C97-C97)
+Cancer in situ (lokalt begränsad cancer utgången från epitel) (D00-D09)
+Benigna tumörer (D10-D36)
+Tumörer av osäker eller okänd natur (D37-D48)
03. Sjukdomar i blod och blodbildande organ samt vissa rubbningar i immunsystemet (D50-D89)
04. Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomar (E00-E90)
05. Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar (F00-F99)
06. Sjukdomar i nervsystemet (G00-G99)
07. Sjukdomar i ögat och närliggande organ (H00-H59)
08. Sjukdomar i örat och mastoidutskottet (H60-H95)
09. Cirkulationsorganens sjukdomar (I00-I99)
10. Andningsorganens sjukdomar (J00-J99)
11. Matsmältningsorganens sjukdomar (K00-K93)
12. Hudens och underhudens sjukdomar (L00-L99)
13. Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven (M00-M99)
14. Sjukdomar i urin- och könsorganen (N00-N99)
15. Graviditet, förlossning och barnsängstid (O00-O99)
16. Vissa perinatala tillstånd (P00-P96)
17. Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00-Q99)
18. Symtom, sjukdomstecken och onormala kliniska fynd och laboratoriefynd som ej klassificeras annorstädes (R00-R99)
19. Skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker (S00-T98)
22. Koder för särskilda ändamål (U00-U99)
20. Yttre orsaker till sjukdom och död (V01-Y98)
21. Faktorer av betydelse för hälsotillståndet och för kontakter med hälso- och sjukvården (Z00-Z99)


Informationen är baserad på Socialstyrelsens klassifikationer: ICD-10-SE (Systematisk förteckning), ICD-10 (alfabetisk förteckning), KSH97-P (Primärvård), KVÅ (Åtgärdskoder) och KKÅ (kirurgi).

Annonsören har inte något inflytande på innehållet i Internetmedicin.se