Gå till startsidan
Visa viktig juridisk information
ons 23 september 2020, vecka 39
Sök ICD-10 och Åtgärdskoder

Kommentera innehållet på sidan ICD-10 på Internetmedicin.se.  Tipsa en kollega om ICD-10 på Internetmedicin.se
Sök iSystematisk Alfabetisk Primärvård Åtgärder Kirurgi
Diagnos  eller 
Kod
01. Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)
+Infektionssjukdomar utgående från mag-tarmkanalen (A00-A09)
+Tuberkulos (A15-A19)
+Vissa djurburna bakteriesjukdomar (A20-A28)
+Andra bakteriesjukdomar (A30-A49)
+Huvudsakligen sexuellt överförda infektioner (A50-A64)
+Andra spiroketsjukdomar (A65-A69)
+Andra sjukdomar orsakade av klamydia (A70-A74)
+Sjukdomar orsakade av rickettsiaarter (A75-A79)
+Virussjukdomar i centrala nervsystemet (A80-A89)
+Febersjukdomar orsakade av virus överförda av leddjur och virusorsakade hemorragiska febrar (A90-A99)
+Virussjukdomar med hudutslag och slemhinneutslag (B00-B09)
-Virushepatit (B15-B19)
+Akut hepatit A (B15)
+Akut hepatit B (B16)
+Annan akut virushepatit (B17)
-Kronisk virushepatit (B18)
- B18.0:Kronisk hepatit B med hepatit D
- B18.0A:Kronisk hepatit B med hepatit D (coinfection), normal lever
- B18.0B:Kronisk hepatit B med hepatit D (coinfection), ospecifik reaktiv hepatit
- B18.0C:Kronisk hepatit B med hepatit D (coinfection), kronisk persisterande hepatit (KPH)
- B18.0D:Kronisk hepatit B med hepatit D (coinfection), kronisk aktiv hepatit (KAH)
- B18.0E:Kronisk hepatit B med hepatit D (coinfection), kronisk aktiv hepatit med cirros
- B18.0F:Kronisk hepatit B med hepatit D (coinfection), fibros
- B18.0G:Kronisk hepatit B med hepatit D (coinfection), cirros
- B18.0H:Kronisk hepatit B med hepatit D (coinfection), steatos
- B18.0W:Kronisk hepatit B med hepatit D (coinfection), annat histologiskt fynd
- B18.0X:Kronisk hepatit B med hepatit D (coinfection), ej biopserad
- B18.1:Kronisk hepatit B utan hepatit D
- B18.1A:Kronisk hepatit B utan hepatit D, normal lever
- B18.1B:Kronisk hepatit B utan hepatit D, ospecifik reaktiv hepatit
- B18.1C:Kronisk hepatit B utan hepatit D, kronisk persisterande hepatit (KPH)
- B18.1D:Kronisk hepatit B utan hepatit D, kronisk aktiv hepatit (KAH)
- B18.1E:Kronisk hepatit B utan hepatit D, kronisk aktiv hepatit med cirros
- B18.1F:Kronisk hepatit B utan hepatit D, fibros
- B18.1G:Kronisk hepatit B utan hepatit D, cirros
- B18.1H:Kronisk hepatit B utan hepatit D, steatos
- B18.1W:Kronisk hepatit B utan hepatit D, annat histologiskt fynd
- B18.1X:Kronisk hepatit B utan hepatit D, ej biopserad
- B18.2:Kronisk hepatit C
- B18.2A:Kronisk hepatit C, normal lever
- B18.2B:Kronisk hepatit C, ospecifik reaktiv hepatit
- B18.2C:Kronisk hepatit C, kroniskt persisterande hepatit (KPH)
- B18.2D:Kronisk hepatit C, kroniskt aktiv hepatit (KAH)
- B18.2E:Kronisk hepatit C, kronisk aktiv hepatit med cirros
- B18.2F:Kronisk hepatit C, fibros
- B18.2G:Kronisk hepatit C, cirros
- B18.2H:Kronisk hepatit C, steatos
- B18.2W:Kronisk hepatit C, annat histologiskt fynd
- B18.2X:Kronisk hepatit C, ej biopserad
- B18.8:Annan specificerad kronisk virushepatit
- B18.8A:Annan specificerad kronisk virushepatit, normal lever
- B18.8B:Annan specificerad kronisk virushepatit, ospecifik reaktiv hepatit
- B18.8C:Annan specificerad kronisk virushepatit, kronisk persisterande hepatit (KPH)
- B18.8D:Annan specificerad kronisk virushepatit, kronisk aktiv hepatit (KAH)
- B18.8E:Annan specificerad kronisk virushepatit, kronisk aktiv hepatit med cirros
- B18.8F:Annan specificerad kronisk virushepatit, fibros
- B18.8G:Annan specificerad kronisk virushepatit, cirros
- B18.8H:Annan specificerad kronisk virushepatit, steatos
- B18.8W:Annan specificerad kronisk virushepatit, annat
- B18.8X:Annan specificerad kronisk virushepatit, ej biopserad
- B18.9:Kronisk virushepatit, ospecificerad
- B18.9A:Kronisk virushepatit, ospecificerad, normal lever
- B18.9B:Kronisk virushepatit, ospecificerad, ospecifik reaktiv hepatit
- B18.9C:Kronisk virushepatit, ospecificerad, kronisk persisterande hepatit (KPH)
- B18.9D:Kronisk virushepatit, ospecificerad, kronisk aktiv hepatit (KAH)
- B18.9E:Kronisk virushepatit, ospecificerad, kronisk aktiv hepatit med cirros
- B18.9F:Kronisk virushepatit, ospecificerad, fibros
- B18.9G:Kronisk virushepatit, ospecificerad, cirros
- B18.9H:Kronisk virushepatit, ospecificerad, steatos
- B18.9W:Kronisk virushepatit, ospecificerad, annat histologiskt fynd
- B18.9X:Kronisk virushepatit, ospecificerad, ej biopserad
+Icke specificerad virushepatit (B19)
+Sjukdom orsakad av humant immunbristvirus [HIV] (B20-B24)
+Andra virussjukdomar (B25-B34)
+Svampsjukdomar (B35-B49)
+Protozosjukdomar (B50-B64)
+Masksjukdomar (B65-B83)
+Lusangrepp, acarinos (angrepp av kvalster) och andra infestationer (B85-B89)
+Sena effekter av infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (B90-B94)
+Bakterier, virus och andra infektiösa organismer (B95-B98)
+Andra infektionssjukdomar (B99-B99)
02. Tumörer (C00-D48)
03. Sjukdomar i blod och blodbildande organ samt vissa rubbningar i immunsystemet (D50-D89)
04. Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomar (E00-E90)
05. Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar (F00-F99)
06. Sjukdomar i nervsystemet (G00-G99)
07. Sjukdomar i ögat och närliggande organ (H00-H59)
08. Sjukdomar i örat och mastoidutskottet (H60-H95)
09. Cirkulationsorganens sjukdomar (I00-I99)
10. Andningsorganens sjukdomar (J00-J99)
11. Matsmältningsorganens sjukdomar (K00-K93)
12. Hudens och underhudens sjukdomar (L00-L99)
13. Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven (M00-M99)
14. Sjukdomar i urin- och könsorganen (N00-N99)
15. Graviditet, förlossning och barnsängstid (O00-O99)
16. Vissa perinatala tillstånd (P00-P96)
17. Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00-Q99)
18. Symtom, sjukdomstecken och onormala kliniska fynd och laboratoriefynd som ej klassificeras annorstädes (R00-R99)
19. Skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker (S00-T98)
22. Koder för särskilda ändamål (U00-U99)
20. Yttre orsaker till sjukdom och död (V01-Y98)
21. Faktorer av betydelse för hälsotillståndet och för kontakter med hälso- och sjukvården (Z00-Z99)


Informationen är baserad på Socialstyrelsens klassifikationer: ICD-10-SE (Systematisk förteckning), ICD-10 (alfabetisk förteckning), KSH97-P (Primärvård), KVÅ (Åtgärdskoder) och KKÅ (kirurgi).

Annonsören har inte något inflytande på innehållet i Internetmedicin.se