Gå till startsidan
Visa viktig juridisk information
tor 21 januari 2021, vecka 3
Den här sidan kan inte skrivas ut på vanligt sätt.
Använd istället knappen Skriv ut längst upp till höger på sidan.

Registrerade användare har fri tillgång till utskriftsfunktionen.
För icke registrerade användare är kostnaden 10 kr per utskrift.

Så här registrerar du dig och skriver ut:
1. Registrera dig (kostnadsfritt). Klicka på knappen Logga in uppe
till vänster på sidan och följ instruktionerna.
2. Ditt lösenord skickas till din e-postadress.
3. Logga in.
4. Gå till önskad behandlingsöversikt.
5. Klicka på knappen "Skriv ut" längst upp till höger på sidan.
6. Ett nytt fönster öppnas. Klicka på knappen 'Gå vidare'.
7. Utskriftsdialogen visas, klicka på Skriv ut.

Badhusfötter

Uppdaterad: 2020-01-18
Doktorand, överläkare Lisa Labbé Sandelin, Smittskydd och Vårdhygien/Region Kalmar län

Granskad av: Professor Lars Hagberg, Infektion/Göteborgs Universitet
 • Kommentera innehållet i behandlingsöversikten.
 • Tipsa en kollega om behandlingsöversikten
 • Den här behandlingsöversikten har ingen patientbroschyr som anknyter till ämnet.
 • Den här behandlingsöversikten har ingen video som anknyter till ämnet
 • Den här behandlingsöversikten har ingen kurs som anknyter till ämnet
 • Utskriftsvänlig version av faktabladet

BAKGRUND


Pseudomonas aeruginosa är en gramnegativ miljöbakterie som kan finnas i varmvattenanläggningar som simbassänger och bubbelpooler. Vattnet kan kontamineras med P. aeruginosa, ofta på grund av otillräcklig klorering och högt pH. P. aeruginosa kan orsaka follikulit (”hot-tub follicilitis”) och ”pseudomonas hot-foot-syndrome”, som på svenska föreslagits få namnet badhusfötter. Diagnosen beskrevs år 2001 i Alberta, Kanada, då 40 barn mellan 2 till 15 år utvecklade smärtsam rodnad på fotsulorna efter att ha badat i en plaskdamm med skrovlig botten (2). I vattnet påvisades riklig förekomst av Pseudomonas aeruginosa, molekylärbiologiskt identisk med P. aeruginosa som isolerades från en follikulit hos ett av barnen.

De första svenska fallen av badhusfötter beskrevs från Uppsala under februari och mars 2019 (1). Därefter har fall konstaterats i såväl Norrbottens som Kalmar län. P. aeruginosa har i dessa utbrott isolerats från bland annat större badleksaker, yogamattor och färgflagor.

Oftast drabbas barn mellan 2 till 15 år. Smittan är objektburen; någon smitta från person till person har inte beskrivits. Det finns anledning att misstänka att diagnosen är förbisedd.


Etiologi

Patogenesen bakom badhusfötter är okänd. En möjlig förklaring är att barns mjuka fotsulor får mikroskador av simbassängens halkskyddsgolv och att detta i kombination med höga halter av exotoxinbildande P. aeruginosa utlöser en inflammatoriskt process.


 

SYMTOM
 

 • Intensiv smärta i fotsulorna med debut inom 10–40 timmar efter bad

 • Därefter tilltagande svullnad, rodnad och värmekänsla

 • Smärtorna kan var mycket starka med ovilja att gå, ibland omöjligt att ha på strumpor, skor eller täcke

 • Sällsynt drabbas handflator

 • Ingen eller endast liten allmänpåverkan

 • Sällsynt ses follikuliterDIFFERENTIALDIAGNOSER
 

 • Idiopatisk palmoplantar hidroadenit (sporadiska fall, hälften får återfall)

 • Pseudomonas-follikulit (sporadiska fall. Ofta med sepsis men sällan fotsulor. Kräver antibiotikabehandling)

 • Erythema nodosum (belägen på underbenens framsidor)

 • Urtikaria utlöst av tryck eller vatten (med klåda)

 • TraumaUTREDNING
 

Anamnes
 

 • Bad i badhus/simhall/bubbelpool?
  - När?
  - I vilka bassänger?
  - Använt badleksaker, yogamattor eller liknande?
 • Tidigare haft liknande symtom?
 • Nuvarande sjukdomar och läkemedel (pågående immunsuppression)?
 • Finns kända omgivningsfall?


Status
 

 • Smärtande, ömmande, rodnade fotsulor

 • 1–2 cm stora, rödlila, ömmande noduli på fotsulans tryckställen; vanligen under tår och metatarsalhuvuden samt på laterala fotranden och hälarna

 • Ömheten är oftast begränsad till rodnade områden och noduli

 • Sällsynt ses erythem och noduli på andra ställen på kroppen, till exempel på händerna

 • Samtidig follikulit kan förekomma och vara lokaliserad var som helst på kroppen

 • Lymfangitstrimma på fotryggen finns beskrivet

 • Allmänpåverkan med feber, sjukdomskänsla och illamående är sällsynt

 • Vid läkning ses fjällande hud


Mikrobiologisk diagnostik

Vid förekomst av pustler eller sår tas en odling. Ange ”misstanke om vattenburna bakterier, sannolikt Pseudomonas” på remissen.


 

BEHANDLING
 

Akut
 

 • Vila, högläge, kalla omslag

 • Smärtstillande läkemedel vid behov

 • Antibiotika sällan indicerat men kan övervägas vid allmänpåverkan eller immunsuppression. För antibiotikaval, rådgör med infektionskonsult.UPPFÖLJNING OCH PROGNOS
 

Oftast självläkande inom några dygn (sällan längre duration än 1 vecka). Förnyad kontakt vid försämring.


 

SMITTSKYDDSÅTGÄRDER
 

Badhusfötter är inte en anmälningspliktig sjukdom enligt smittskyddslagen. Smittskyddsläkare bör dock informeras så att en utredning av badanläggningen kan initieras av kommunens miljö- och hälsoskyddsenhet.


 

ICD-10

Sjukdomstillstånd i mjukvävnad, ospecificerat M79.9
Sjukdom i hud och underhud, ospecificerad L98.9
Pseudomonas (aeruginosa) som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel B96.5

 


Referenser
 

 1. Badhusfötter - ny diagnos i Sverige, Sütterlin, S., Myrelid, Å., Nöjd, J. E., Kaden, H., Läkartidningen. 2019;116:FSMX. Länk

 2. The Pseudomonas Hot-Foot Syndrome, Fiorillo, L., Zucker, M., Sawyer, D., Lin, A. N Engl J Med, Vol.345, No. 5, 2001. Länk

Gå till början av sidan.

Copyright © 2021, Internetmedicin AB
ID:9129