Gå till startsidan
Visa viktig juridisk information
tor 21 januari 2021, vecka 3
Den här sidan kan inte skrivas ut på vanligt sätt.
Använd istället knappen Skriv ut längst upp till höger på sidan.

Registrerade användare har fri tillgång till utskriftsfunktionen.
För icke registrerade användare är kostnaden 10 kr per utskrift.

Så här registrerar du dig och skriver ut:
1. Registrera dig (kostnadsfritt). Klicka på knappen Logga in uppe
till vänster på sidan och följ instruktionerna.
2. Ditt lösenord skickas till din e-postadress.
3. Logga in.
4. Gå till önskad behandlingsöversikt.
5. Klicka på knappen "Skriv ut" längst upp till höger på sidan.
6. Ett nytt fönster öppnas. Klicka på knappen 'Gå vidare'.
7. Utskriftsdialogen visas, klicka på Skriv ut.

Makulablödning

Uppdaterad: 2019-11-26
Specialistläkare Bengt Schepke,  Processansvarig Bakre Segment Kirurgi / Sahlgrenska universitetssjukhuset

Granskad av: Professor, överläkare Jan Ygge, S:t Eriks Ögonsjukhus/Stockholm
 • Kommentera innehållet i behandlingsöversikten.
 • Tipsa en kollega om behandlingsöversikten
 • Den här behandlingsöversikten har ingen patientbroschyr som anknyter till ämnet.
 • Den här behandlingsöversikten har ingen video som anknyter till ämnet
 • Den här behandlingsöversikten har ingen kurs som anknyter till ämnet
 • Utskriftsvänlig version av faktabladet

BAKGRUND
 

En makulablödning är en blödning under centrala delen av näthinnan (makula) och innebär en plötslig och dramatisk synförsämring i ett oftast redan synskadat öga.


Etiologi

Den allra vanligaste orsaken till en makulablödning är exudativ åldersrelaterad makuladegeneration (AMD) och drabbar därmed äldre patienter. I sällsynta fall kan även en kärlanomali (makroaneurysm) eller ett trauma ligga bakom en makulablödning. Vid en massiv makulablödning som omfattar hela bakre polen, d v s från synnervshuvudet (papillen) till övre och nedre kärlbågen, står patienten oftast på behandling med orala antikoagulantia. En annan orsak till makulablödning som oftast drabbar yngre personer är trubbigt våld mot ögat. I dessa fall är det vanligt med blödningar även ovanpå näthinnan och i glaskroppsrummet.


 

SYMTOM
 

 • Plötslig förlust av centrala delen av synfältet (centralskotom)

 • Oförmåga att känna igen ansikten eller kunna läsa text

 • Ledsynen är bevarad, d v s perifera synfältet är inte påverkat

 • Ingen obehagskänsla eller värk från ögatDIFFERENTIALDIAGNOSER
 

 • Retinal grenventrombos
 • Retinal artärembolus
 • En preretinal blödning efter exempelvis en kraftig valsalvamanöverUTREDNING
 

Anamnes
 

 • När debuterade synnedsättningen?

 • Finns känd AMD?

 • Synskärpa innan blödningen?

 • Synskärpa på andra ögat?

 • Orala antikoagulantia?

 • Har patienten ett oreglerat blodtryck?


Status

Diagnosen ställs genom en ögonbottenundersökning i farmakologisk mydriasis (efter att vidgande ögondroppar har getts). Blodet syns då som en mörk fläck genom den transparenta näthinnan.
 

makulablödning_högra_ögat.jpgBilddiagnostik

Bilddiagnostikens gold standard är en optical coherence tomography-undersökning, OCT. Med denna undersökningsteknik kan makulablödningen avbildas i hög förstoring antingen motsvarande ett histologiskt tvärsnitt eller i 3D. Man kan även integrera en fluoresceinangiografi (FA) i OCT-undersökningen för att kartlägga blodflödet i makulaområdet. En tjock blödning påverkar dock möjligheten att visualisera näthinnans anatomi på djupet.

En OCT-undersökning är snabb (< 60 sekunder) och icke-invasiv. Ibland behöver man ge mydriatika (pupillvidgande ögondroppar).

 

BEHANDLING
 

För att handlägga makulablödningen har storleken betydelse. Man skiljer stora från mindre blödningar och använder sig av papillen som referens.

En makulablödning som är mindre än 2 papillarea och som är sekundär till en exsudativ AMD behandlas så fort som möjligt med en anti-VEGF injektion (se länk till PM om AMD nedan). I dessa fall är blodmängden oftast för liten för att kunna flyttas mekaniskt från foveaområdet.

Är blödningen större än 2 papillarea kan man göra ett behandlingsförsök och trycka blodet mot periferin. Detta kan åstadkommas med hjälp utav 2 stycken intravitreala injektioner. En injektion med Actilyse som löser upp koaglet och en injektion med långverkande gas som kan mjölka bort blodet från foveaområdet, under förutsättning att patienten intar en huvudposition med ansiktet nedåt i två till tre dagar. På det viset kan centralskotomet minska och synen återhämta sig något. Men blodets hemoglobin innehåller järn och på grund av järnets retinotoxicitet brukar synen dock aldrig bli lika bra som den var innan blödningen.

Ibland ges en kombination av ovanståendet, beroende på bakomliggande patologi.

Andra kirurgiska metoder har prövats, t ex makulatranslokation. Under denna operation förflyttas hela näthinnan inklusive makula till ett friskare pigmentepitel. Dessa försök får dock anses som experimentell kirurgi.


 

REMISS
 

En patient som har en känd AMD och klagar över ett nytillkommet centralskotom ska omgående remitteras till en ögonklinik. Duration och ungefärlig omfattning av synnedsättning bör nämnas i remissen.


 

UPPFÖLJNING
 

Uppföljning sker på ögonmottagning med visus-kontroller (inklusive närvisus) och OCT-undersökningar.


 

PROGNOS
 

Prognosen för visusutvecklingen efter en makulablödningen är tyvärr inte god, oavsett om en Actilyse- och gas-injektion eller en anti-VEGF-injektion har getts. Dels för att blodet är direkt retinotoxisk och för dels för att subretinalt blod alltid initierar en mer eller mindre uttalad fibrotiseringprocess och därmed en rubbad pigmentepitelfunktion.

 

ICD-10

Retinal blödning H35.6

 


Referenser

Submacular hemorrhage in neovascular age-related macular degeneration: A synthesis of the literature. Dinu Stanescu-Segall, MD, PhD, Florian Balta, MD, PhD, Timothy L. Jackson, PhD, FRCOphthc. Survey of Ophthalmology, 2016. Volume 61, Issue 1, Pages 18–32. Länk

Treatment for submacular hemorrhage associated with neovascular age-related macular degeneration. Shultz RW1, Bakri SJ. Semin Ophthalmol. 2011 Nov;26(6):361-71. Länk
 

Gå till början av sidan.

Copyright © 2021, Internetmedicin AB
ID:8914