Gå till startsidan
Visa viktig juridisk information
mån 13 juli 2020, vecka 29
Den här sidan kan inte skrivas ut på vanligt sätt.
Använd istället knappen Skriv ut längst upp till höger på sidan.

Registrerade användare har fri tillgång till utskriftsfunktionen.
För icke registrerade användare är kostnaden 10 kr per utskrift.

Så här registrerar du dig och skriver ut:
1. Registrera dig (kostnadsfritt). Klicka på knappen Logga in uppe
till vänster på sidan och följ instruktionerna.
2. Ditt lösenord skickas till din e-postadress.
3. Logga in.
4. Gå till önskad behandlingsöversikt.
5. Klicka på knappen "Skriv ut" längst upp till höger på sidan.
6. Ett nytt fönster öppnas. Klicka på knappen 'Gå vidare'.
7. Utskriftsdialogen visas, klicka på Skriv ut.

HIV - preexpositionsprofylax (PrEP)

Uppdaterad: 2019-07-27
Professor Magnus Gisslén, Infektionskliniken/SU/Östra Sjukhuset

Granskad av: Professor Lars Hagberg, Infektion/Göteborgs Universitet
 • Kommentera innehållet i behandlingsöversikten.
 • Tipsa en kollega om behandlingsöversikten
 • Den här behandlingsöversikten har ingen patientbroschyr som anknyter till ämnet.
 • Den här behandlingsöversikten har ingen video som anknyter till ämnet
 • Den här behandlingsöversikten har ingen kurs som anknyter till ämnet
 • Utskriftsvänlig version av faktabladet

BAKGRUND
 

Förebyggande läkemedelsbehandling med det antiretrovirala kombinationsläkemedlet emtricitabin/tenofovir disoproxilfumarat (TDF) har visat sig reducera risken för HIV-överföring med ca 90 % bland män som har sex med män (MSM) och transpersoner med stort risktagande som innebär hög risk att smittas med HIV. Användandet av PrEP till speciellt riskutsatta individer rekommenderas tillsammans med andra smittförebyggande åtgärder av European AIDS Clinical Society (EACS), Centers for Disease Control and Prevention (CDC) och World Health Organisation (WHO).

I Sverige rekommenderas PrEP i första hand till MSM som i en samlad bedömning har ett sexuellt beteende som utgör en betydande risk för att smittas av HIV och där andra smittförebyggande åtgärder bedöms otillräckliga. PrEP kan även övervägas till andra personer där risk för smitta bedöms vara betydlig.
 

PM "HIV – symtomatologi och diagnostik"HANDLÄGGNING
 

PrEP bör endast förskrivas av eller i nära samarbete med läkare och mottagningar med erfarenhet av HIV-behandling.

Emtricitabin/tenofovir ges antingen dagligen 1 x 1 eller i vissa fall ”on-demand” vilket innebär att två tabletter tas 2–24 timmar innan risktagande och därefter 1 gång dagligen tills 48 timmar har passerat efter senaste risktillfället. Emtricitabin/tenofovir förskrivet till vuxna personer som PrEP ingår i högkostnadsskyddet.


Inför behandlingsstart
 

 • Information om att PrEP inte utgör ett 100 %-igt skydd mot HIV och rekommendation om kondomanvändning som skydd mot andra sexuellt överförbara infektioner (STI)

 • Negativ nytagen HIV-serologi skall finnas innan PrEP inleds

 • Vaccination mot hepatit A och hepatit B erbjuds personer som saknar skydd

 • Njurfunktion kontrolleras med P-kreatinin

 • STI-provtagning (klamydia, gonorré, syfilis)UPPFÖLJNING
 

 • HIV-serologi och STI-provtagning (klamydia, gonorré, syfilis) kontrolleras var tredje månad

 • P-kreatinin, ALAT och hepatit C-serologi kontrolleras regelbundet (var 3–6 månad)

 • Indikation och följsamhet utvärderas och STI-rådgivning ges regelbundet

 • Vid behov erbjuds kuratorskontakt

 • PrEP förskrivs endast för tre månader åt gången och för receptförnyelse krävs provtagning enligt ovan


Referenser

McCormack S, Dunn DT, Desai M, Dolling DI, Gafos M, Gilson R, et al. Preexposure prophylaxis to prevent the acquisition of HIV-1 infection (PROUD): effectiveness results from the pilot phase of a pragmatic open-label randomized trial. Lancet 2016;387:53-60. Länk

Molina JM, Capitant C, Spire B, Pialoux G, Cotte L, Charreau I, et al. On-Demand Preexposure Prophylaxis in Men at High Risk for HIV-1 Infection. N Engl J Med 2015;373:2237-2246. Länk

Gå till början av sidan.

Copyright © 2020, Internetmedicin AB
ID:8658