Gå till startsidan
Visa viktig juridisk information
tis 18 februari 2020, vecka 8
Den här sidan kan inte skrivas ut på vanligt sätt.
Använd istället knappen Skriv ut längst upp till höger på sidan.

Registrerade användare har fri tillgång till utskriftsfunktionen.
För icke registrerade användare är kostnaden 10 kr per utskrift.

Så här registrerar du dig och skriver ut:
1. Registrera dig (kostnadsfritt). Klicka på knappen Logga in uppe
till vänster på sidan och följ instruktionerna.
2. Ditt lösenord skickas till din e-postadress.
3. Logga in.
4. Gå till önskad behandlingsöversikt.
5. Klicka på knappen "Skriv ut" längst upp till höger på sidan.
6. Ett nytt fönster öppnas. Klicka på knappen 'Gå vidare'.
7. Utskriftsdialogen visas, klicka på Skriv ut.

Spottkörtelcancer

Uppdaterad: 2019-01-06
Överläkare, PhD Tomas Ekberg, Tumörsektionen, ÖNH/Akademiska sjukhuset, Uppsala

Granskad av: Professor Torbjörn Ledin, Avdelningen för Logopedi, Audiologi och Otorhinolaryngologi/Linköpings universitet
 • Kommentera innehållet i behandlingsöversikten.
 • Tipsa en kollega om behandlingsöversikten
 • Den här behandlingsöversikten har ingen patientbroschyr som anknyter till ämnet.
 • Den här behandlingsöversikten har ingen video som anknyter till ämnet
 • Den här behandlingsöversikten har ingen kurs som anknyter till ämnet
 • Utskriftsvänlig version av faktabladet

Annonsören har inte något inflytande på innehållet i Internetmedicin.se

BAKGRUND
 

Spottkörtelcancer är relativt ovanligt. I Sverige uppträder cirka 100 fall per år. Vanligaste lokalisationen är gl. parotis (öronspottkörteln), men i gl. submandibularis och gl. lingualis är andelen maligna tumörer högre varför en tumör i dessa bör betraktas som malign tills motsatsen är bevisad. Cancer i övriga små spottkörtlar klassificeras efter lokal.

Det förekommer ett flertal histologiska tumörtyper där de vanligaste är:
 

 • Adenocarcinom
 • Mucoepidermoid cancer
 • Acinic cell cancer
 • Adenoidcystisk cancer

Spottkörtelcancer förekommer lika ofta hos män och kvinnor.


Riskfaktorer
 

 • Joniserande strålningSYMTOM
 

 • Palpabel knuta i spottkörtel.

 • Hudengagemang kan förekomma liksom påverkan på facialisnerv (nedsatt ansiktsmotorik) vid tumör i gl. parotis (öronspottkörteln).

 • I vissa fall smärta.

 • Förstorade halslymfkörtlar (metastaser) som då vanligen noteras på samma sida som knutan i spottkörtelnDIFFERENTIALDIAGNOSER
 

 • Benigna spottkörteltumörer
 • Spottkörtelcystor
 • Inflammatoriska och infektiösa tillstånd
 • Intraparotidal lymfkörtelförstoring (benign eller malign)
 • LymfomUTREDNING
 

Utredning av misstänkt spottkörtelcancer sker av ÖNH-läkare inom ramen för standardiserat vårdförlopp (SVF), se PM - Huvudhalscancer.


Anamnes
 

 • Resistens i spottkörtel?
 • Smärta? Ofta ett ogynnsamt prognostiskt tecken
 • Nervpåverkan? Ofta ett ogynnsamt prognostiskt tecken


Status
 

 • Fullständigt ÖNH-status.

 • Beskrivning av tumörens läge och storlek liksom eventuell fixation till hud och/eller underliggande skelett.

 • Nervpåverkan (n. facialis, n. hypoglossus, n. lingualis) noteras liksom eventuella förstorade halslymfkörtlar.


Labb
 

 • Tumörspecifika blodprover saknas.

 • S-krea bör kontrolleras inför radiologisk utredning med intravenös kontrast.


Bilddiagnostik
 

 • DT av hals och thorax
 • Ofta MR av primärtumörområdet
 • PET-DT kan övervägas efter specialistbedömning


Övriga undersökningar
 

 • Finnålscytologi av primärtumör och eventuellt misstänkta lymfkörtelmetastaser, gärna ultraljudslett.

 • Mellannålsbiopsi av primärtumör kan övervägas.BEHANDLING
 

Om tumören är resektabel är den primära behandlingen kirurgi. Beroende på tumörstorlek, marginaler och histologi ställningstagande till postoperativ strålbehandling. Strålbehandling till kurativ dos övervägs i icke-operabla fall, och cytostatika används främst som palliation.


 

UPPFÖLJNING
 

Alla patienter med spottkörtelcancer ska erbjudas uppföljning i 5 år efter behandling. Behandling och uppföljning registreras i Svenskt Kvalitetsregister.


 

PROGNOS
 

Spottkörtelcancer som diagnosticeras och behandlas i ett tidigt tumörstadium har god prognos. Det är i högre tumörstadium stora skillnader i överlevnad mellan olika histopatologiska diagnoser. Överlevnadssiffror är något sämre för cancer i gl. submandibularis jämfört med gl. parotis. Relativ 5-årsöverlevnad för all spottkörtelcancer i Sverige är cirka 75 %.


 

REMISS
 

Se PM - Huvudhalscancer


 

ICD-10

Malign tumör i parotiskörtel C07.9
Malign tumör i submandibulariskörtel C08.0
Malign tumör i sublingualiskörtel C08.1
Malign tumör i de stora spottkörtlarna med övergripande växt C08.8
Malign tumör i stor spottkörtel, ospecificerad C08.9

 


Referenser

Nationellt vårdprogram Huvud- och Halscancer, Rekommendationer utarbetade av nationell arbetsgrupp och fastställda av Regionala cancercentrum i samverkan 2015-08-25. Länk

Wahlberg P, Anderson H, Biorklund A, Moller T, Perfekt R. Carcinoma of the parotid and submandibular glands – a study of survival in 2465 patients. Oral Oncol 2002;38:706–13. Länk
 

Gå till början av sidan.

Copyright © 2020, Internetmedicin AB
ID:8105