Gå till startsidan
Visa viktig juridisk information
tis 15 oktober 2019, vecka 42
Den här sidan kan inte skrivas ut på vanligt sätt.
Använd istället knappen Skriv ut längst upp till höger på sidan.

Registrerade användare har fri tillgång till utskriftsfunktionen.
För icke registrerade användare är kostnaden 10 kr per utskrift.

Så här registrerar du dig och skriver ut:
1. Registrera dig (kostnadsfritt). Klicka på knappen Logga in uppe
till vänster på sidan och följ instruktionerna.
2. Ditt lösenord skickas till din e-postadress.
3. Logga in.
4. Gå till önskad behandlingsöversikt.
5. Klicka på knappen "Skriv ut" längst upp till höger på sidan.
6. Ett nytt fönster öppnas. Klicka på knappen 'Gå vidare'.
7. Utskriftsdialogen visas, klicka på Skriv ut.

Insulinpump och CGM, sjukhusvistelse och procedurer

Uppdaterad: 2019-04-02
Professor Johan Jendle, Örebro Universitetssjukhus/

Granskad av: Docent Stig Attvall, Diabetescentrum/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
 • Kommentera innehållet i behandlingsöversikten.
 • Tipsa en kollega om behandlingsöversikten
 • Den här behandlingsöversikten har ingen patientbroschyr som anknyter till ämnet.
 • Den här behandlingsöversikten har ingen video som anknyter till ämnet
 • Den här behandlingsöversikten har ingen kurs som anknyter till ämnet
 • Utskriftsvänlig version av faktabladet
BAKGRUND
 

Diabetesvården använder alltmer teknik i form av kontinuerliga glukosmätare (CGM) antingen s k intermittent scanning CGM (isCGM) eller realtids CGM (rtCGM) som idag får anses vara standard of care samt insulinpumpar. Dessa hjälpmedel har förbättrat diabetesvården och för många patienter lett till:
 

 • Sänkning av HbA1c
 • Minskade glukossvängningar
 • Minskade antal hypoglykemier
 • Förbättrad livskvalitet

Insulinpump

Cirka 30 % av vuxna med typ 1-diabetes och cirka 70 % av barn med typ 1-diabetes använder idag insulinpump, men stora variationer i användningen finns mellan olika regioner.


 

CGM
 

Enligt Socialstyrelsens nationella riktlinjer för diabetesvård 2018.


Rekommendationer

Hälso- och sjukvården bör:
 

 • Erbjuda kontinuerlig subkutan glukosmätning med intermittent avläsning (isCGM) till personer med typ 1-diabetes och problem med återkommande hyper- eller hypoglykemi (prioritet 2).

 • Erbjuda nyinsättning av kontinuerlig subkutan glukosmätning (isCGM eller rtCGM) till gravida med typ 1-diabetes (prioritet 2).

 • Erbjuda kontinuerlig subkutan glukosmätning med direktavläsning (rtCGM) till personer med typ 1-diabetes och problem med återkommande hyper- eller hypoglykemi (prioritet 3).

Hälso- och sjukvården kan:
 

 • Erbjuda kontinuerlig subkutan glukosmätning med intermittent avläsning (isCGM) till personer med typ 2-diabetes som behandlas med måltids- och basinsulin samt har problem med återkommande hyper- eller hypoglykemi (prioritet 6).

 • Erbjuda kontinuerlig subkutan glukosmätning med intermittent avläsning (isCGM) till personer med typ 1-diabetes utan problem med återkommande hyper- eller hypoglykemi (prioritet 6).

Hälso- och sjukvården kan i undantagsfall:
 

 • Erbjuda kontinuerlig subkutan glukosmätning med direktavläsning (rtCGM) till personer med typ 2-diabetes som behandlas med måltids- och basinsulin samt har problem med återkommande hyper- eller hypoglykemi (prioritet 8).

 • Erbjuda kontinuerlig subkutan glukosmätning med direktavläsning (rtCGM) till personer med typ 1-diabetes utan problem med återkommande hyper- eller hypoglykemi (prioritet 8).

Rekommendationer

Hälso- och sjukvården kan:
 

 • Erbjuda insulinpump med integrerad kontinuerlig subkutan glukosmätning (SAP) till personer med typ 1-diabetes och återkommande hyper- eller hypoglykemi (prioritet 4).

 • Erbjuda insulinpump till personer med typ 1-diabetes och återkommande hyper- eller hypoglykemi (prioritet 5).

Hälso- och sjukvården kan i undantagsfall:
 

 • Erbjuda insulinpump med integrerad kontinuerlig subkutan glukosmätning (SAP) till personer med typ 1-diabetes utan återkommande hyper- eller hypoglykemi (prioritet 9).

 • Erbjuda insulinpump till personer med typ 1-diabetes utan återkommande hyper- eller hypoglykemi (prioritet 10).

Hälso- och sjukvården bör endast inom ramen för forskning och utveckling:
 

 • Erbjuda nyinsättning av insulinpump med integrerad kontinuerlig subkutan glukosmätning (SAP) till gravida med typ 1-diabetes.

Kontinuerlig glukosmätning med isCGM (Flash Libre) används idag hos ca 60 % av personer med typ 1-diabetes och rtCGM (Dexcom G4, Dexcom G5, Enlite enhanced, Eversense) hos 10–15 % i samma grupp. Förekomsten är högre vid typ 1-diabetes och samtidig insulinpumpbehandling eller vid behandling av barn/ungdomar. Med ökat användande är det sannolikt att sjukhuspersonal som arbetar på andra kliniker än inom diabetesvården kommer i kontakt med både insulinpumpar och kontinuerligare glukosmätare.


 

HANDLÄGGNING
 

På vårdavdelning

Internationella riktlinjer rekommenderar att patienter med diabetes och hyperglykemi i samband med intensivvårdsbehandling behandlas med insulininfusion via perifer- eller central venkateter. Vid vård på övriga sjukhusavdelningar rekommenderas behandling med antingen multipla insulininjektioner givet som måltids- och basinsulin eller insulintillförsel via patientens egen insulinpump. Intensiv insulinbehandling, d v s multipla dagliga insulininjektioner (MDI) eller insulinpumpbehandling, leder till förbättrad metabol kontroll men kan även öka risken för hypoglykemier. Vid insulinbrist, exempelvis på grund av uteblivna insulindoser, ökar risken snabbt för utveckling av diabetesketoacidos (DKA). God kunskap och vårdprogram behövs därför på vårdavdelningar som behandlar dessa patientgrupper.

När en patient med diabetes som står på insulinpumpbehandling blir inlagd på sjukhus behöver man ta ställning till om patienten skall fortsätta pumpbehandling eller övergå till flerdos injektionsbehandling. Det finns inga randomiserade studier som undersökt effektivitet och säkerhet vid behandling med insulinpump på sjukhus. Däremot finns flera retrospektiva studier.

I de flesta fall med en påverkad patient som vårdas inneliggande på en vårdavdelning görs uppehåll i behandling med insulinpumpbehandlingen. För att insulinpumpbehandling skall kunna ske säkert på en vårdavdelning (som inte är förtrogen med sådan) krävs att patienten själv är kapabel att hantera och ta ansvar för sin insulinpump. Patientansvarig läkare behöver även anteckna i journalhandling:
 

 • Typ av insulin
 • Pumpinställningar; inkluderande basaldoser
 • Kolhydratkvoter (om sådan nyttjas av patienten)
 • Korrektionsfaktor (insulinkänslighetsfaktor, om sådan nyttjas av patienten)
 • Aktiv insulintid (IOB)

Vidare behöver mål för glukosvärden anges i journalen, vanligen 4,0–8,0 mmol/l men individualiserade mål förekommer där hänsyn tas till patientens diabetesduration, risk för hypoglykemier, risk för kardiovaskulär sjukdom, förväntad livslängd m m. Glukosvärden upp till 11 mmol/mol kan vara motiverade.

Inför kortare kirurgi, vanligen upp till 2 timmar, kan insulinpumpbehandling fortgå under operationen.

 

Inför/under procedurer (diagnostik/behandling)

Insulinpump och CGM skall avlägsnas vid följande fall:
 

 • Kritiskt sjuk patient vårdad på intensivvårdsavdelning
 • Inför bilddiagnostik med MR
 • Elkonvertering

Insulinpump och CGM behöver avskärmas med bly vid följande fall:
 

 • Röntgen
 • DT
 • Hjärtkatetrisering, genomlysning vid t ex pacemaker/ICD

Insulinpump och CGM kan komma att behöva flyttas vid:
 

 • Ultraljudsundersökning

Övriga situationer när insulinpump kan sitta kvar är de tillfällen där insulinpumpen inte riskerar att ta skada av eller är i vägen vid ingreppet/proceduren:
 

 • Esofago- eller koloskopi
 • Laserbehandling
 • Diatermi (bipolär diatermi teknik eller neutralelektrod/platta) i samband med kortare kirurgi


UPPFÖLJNING
 

Efter avslutat vårdtillfälle där insulinpumpen tillfälligt avlägsnas skickas gärna meddelande till behandlande diabetesteam.


 

ICD-10

Diabetes (sockersjuka) E10
Diabetes mellitus typ 1 E10

 

Referenser

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för diabetesvård. Länk

Kannan S, Satra A, Calogeras E, Lock P, Lansang MC. Insulin pump patient characteristics and glucose control in the hospitalized setting. JDST 2014;6:473-8. Länk

Bailon RM, Partlow BJ, Miller-Cage V et al. Continuous subcutaneous insulin infusion (insulin pump) therapy can be safely used in hospital in select patients. Endocr Pract 2009;15:24-9. Länk

America Diabetes Association. 14 Diabetes care in the hospital: Standards of Medical Care in Diabets-2018. Diabetes Care 2018;41(suppl1):S144-51. Länk

Grunberger G, Abelseth JM, Bailey TS, Bode BW, Handelsman Y, Hellman R, Jovanovič L, Lane WS, Raskin P, Tamborlane WV, Rothermel C. Consensus Statement by the American Association of Clinical Endocrinologists/American College of Endocrinology insulin pump management task force. Endocr Pract. 2014 May;20(5):463-89. Länk

Socialstyrelsen Riktlinjer typ 1 Diabetes. 2014. Länk

Vuxna med typ 1-diabetes nationellt vårdprogram för behandling med insulinpump, CGM och FGM. Sveriges Kommuner och Landsting, 2017 ISBN: 978–91–7585–577–6.
 

Gå till början av sidan.

Copyright © 2019, Internetmedicin AB
ID:7787