Gå till startsidan
Visa viktig juridisk information
tis 19 januari 2021, vecka 3
Den här sidan kan inte skrivas ut på vanligt sätt.
Använd istället knappen Skriv ut längst upp till höger på sidan.

Registrerade användare har fri tillgång till utskriftsfunktionen.
För icke registrerade användare är kostnaden 10 kr per utskrift.

Så här registrerar du dig och skriver ut:
1. Registrera dig (kostnadsfritt). Klicka på knappen Logga in uppe
till vänster på sidan och följ instruktionerna.
2. Ditt lösenord skickas till din e-postadress.
3. Logga in.
4. Gå till önskad behandlingsöversikt.
5. Klicka på knappen "Skriv ut" längst upp till höger på sidan.
6. Ett nytt fönster öppnas. Klicka på knappen 'Gå vidare'.
7. Utskriftsdialogen visas, klicka på Skriv ut.

Erythrasma

Uppdaterad: 2020-08-11
Med dr, specialistläkare Sam Polesie, Hudkliniken/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Granskad av: Med dr, spec i allmänmedicin Jessica Freudenthal, Kungsholmsdoktorn/
 • Kommentera innehållet i behandlingsöversikten.
 • Tipsa en kollega om behandlingsöversikten
 • Den här behandlingsöversikten har ingen patientbroschyr som anknyter till ämnet.
 • Den här behandlingsöversikten har ingen video som anknyter till ämnet
 • Den här behandlingsöversikten har ingen kurs som anknyter till ämnet
 • Utskriftsvänlig version av faktabladet
BAKGRUND
 

Etiologi

Erythrasma är en ytlig hudinfektion som orsakas av en grampositiv bakterie, Corynebacterium minutissimum. Den vanligaste lokalen är mellan tårna. Infektionen är underdiagnostiserad då den hos flertalet drabbade förblir mer eller mindre asymtomatisk. Några säkra svenska prevalensstudier saknas.

Då det finns snarlika differentialdiagnoser som kliniskt inte säkert kan skiljas från erythrasma, grundar sig diagnosen på användande av Woods lampa (ultraviolett ljus, 320-450 nm). Eryhrasma drabbar typisk i övrigt helt friska individer, men ökad risk föreligger vid samtidig:
 

Infektionen är ovanlig hos barn.


 

SYMTOM
 

Följande symtom kan föreligga, men tillståndet är ofta asymtomatiskt.
 

 • Torrhet
 • Rodnad
 • Fjällning
 • Lokaliserad klåda över aktuella utslag

Kliniska fynd

Infektionen är typiskt lokaliserad mellan tår eller i armhåla/ljumskveck. Mellan tår kan fjällning och även macererad hud föreligga. I ovanliga fall kan erythrasma vara orsak till pruritus ani. Fall av erythrasma i vulva finns rapporterat.
 

Erythrasma.jpg

Bild 1: Rodnad i ljumskar med lätt brunaktig ton samt korallröd fluorescens vid belysning med Woods lampa.


 

DIFFERENTIALDIAGNOSER
 

Den kliniska bilden kan vara snarlik den av kutan svampinfektion såsom intertriginös candida-infektion, tinea interdigitale och tinea inguinalis. Samtidig infektion med tinea förekommer. Tinea ger oftast mer besvär än erythrasma. Vid det senare ses t ex aldrig papler och vesikler.
 

 • Intertriginösa candida-infektioner
 • Tinea inguinalis/tinea interdigitale
 • Intertriginösa eksem
 • Invers psoriasis
 • Extramammär morbus Paget (ovanligt)


UTREDNING
 

Konventionell bakteriologisk odling kan inte utföras med avseende på C. minitissimum varpå diagnosen grundas på klinisk presentation. På hudklinik finns som regel Woods lampa att tillgå (ultraviolett ljus). Om drabbade områden belyses med Woods lampa i ett för övrigt helt mörklagt rum framträder typiskt ”korall-röd” fluorescens. Anledningen att området lyser upp beror på bakteriernas porfyrinproduktion.

 

Status

Hela huden bör undersökas. Särskild fokus bör läggas på ”inversa områden”, såsom ljumskar, mellan tår och armhålor.

Då sedvanlig bakteriologisk odling saknas grundas diagnosen snarare på negativa svampodlingar och uteslutande av alternativa diagnoser samt typiska fynd vid belysning med Woods lampa. Rodnaden är ofta förhållandevis diskret och kan anta en mer brunaktig ton.

Negativa fynd vid Woods lampa utesluter inte förekomst av erythrasma vilket har säkerställts i studier där man kompletterat utredningen med Gram-infärgning. Duschning före undersökningen kan orsaka falska negativa fynd.


 

BEHANDLING
 

Lokaliserad sjukdom

Lokalbehandling:

Mikonazol är primärt ett antimykotiskt läkemedel, men har även visat sig utöva antibakteriell effekt på gram-positiva bakterier. De exakta mekanismerna bakom detta är ofullständigt kartlagda.

 

Utbredd sjukdom

Vid utbredd sjukdom eller vid icke framgångsrik topikal behandling, bör systemisk behandling övervägas, men ges i praktiken sällan.UPPFÖLJNING
 

Någon uppföljning behövs som regel ej. Telefonuppföljning kan naturligtvis övervägas. Vid insättning av systemisk behandling kan ett kontrollbesök med ny undersökning med Woods lampa värderas.


 

PROGNOS
 

Recidiv av erythrasma förekommer, men några säkra siffror på detta saknas. Trångt åtsittande kläder samt en fuktig miljö kan predisponera för infektion och detta bör i möjligaste mån undvikas för att förhindra reinfektion. Överviktiga patienter bör rekommenderas viktreduktion.


 

ÖVRIGT
 

Erythrasma kan förekomma samtidigt som andra kutana corynebacterium-manifestationer såsom trichomycosis axillaris (TMA) och pitted keratolysis.


 

BILDARKIV
 

Bilder på Dermis.net


 

ICD-10

Erythrasma L08.1

 

Referenser

Rho NK, Kim BJ. A corynebacterial triad: Prevalence of erythrasma and trichomycosis axillaris in soldiers with pitted keratolysis. J Am Acad Dermatol. 2008 Feb;58(2 Suppl):S57-8. Länk

Inci M et al. The prevalence of interdigital erythrasma in southern region of Turkey. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2012 Nov;26(11):1372-6. Länk

Avci O et al.A comparison between the effectiveness of erythromycin, single-dose clarithromycin and topical fusidic acid in the treatment of erythrasma. J Dermatolog Treat. 2013 Feb;24(1):70-4. Länk

Nenoff P el al. New insights on the antibacterial efficacy of miconazole in vitro. Mycoses. 2017 Aug;60(8):552-557. Länk

Gå till början av sidan.

Copyright © 2021, Internetmedicin AB
ID:7775