Gå till startsidan
Visa viktig juridisk information
sön 12 juli 2020, vecka 28
Den här sidan kan inte skrivas ut på vanligt sätt.
Använd istället knappen Skriv ut längst upp till höger på sidan.

Registrerade användare har fri tillgång till utskriftsfunktionen.
För icke registrerade användare är kostnaden 10 kr per utskrift.

Så här registrerar du dig och skriver ut:
1. Registrera dig (kostnadsfritt). Klicka på knappen Logga in uppe
till vänster på sidan och följ instruktionerna.
2. Ditt lösenord skickas till din e-postadress.
3. Logga in.
4. Gå till önskad behandlingsöversikt.
5. Klicka på knappen "Skriv ut" längst upp till höger på sidan.
6. Ett nytt fönster öppnas. Klicka på knappen 'Gå vidare'.
7. Utskriftsdialogen visas, klicka på Skriv ut.

Mastoidit, akut

Uppdaterad: 2019-09-17
Med dr, specialistläkare ÖNH Louise Honeth, ÖNH/Sergelkliniken

Granskad av: Docent Jonas Hedlund, Infektionskliniken/Karolinska Universitetssjukhuset Solna
 • Kommentera innehållet i behandlingsöversikten.
 • Tipsa en kollega om behandlingsöversikten
 • Den här behandlingsöversikten har ingen patientbroschyr som anknyter till ämnet.
 • Den här behandlingsöversikten har ingen video som anknyter till ämnet
 • Den här behandlingsöversikten har ingen kurs som anknyter till ämnet
 • Utskriftsvänlig version av faktabladet
BAKGRUND
 

Akut mastoidit är den vanligaste allvarliga komplikationen till akut mediaotit (AOM). Den kan uppstå akut eller utvecklas under loppet av flera dagar eller veckor i anslutning till en AOM. Mastoidit kan även utvecklas under pågående peroral antibiotikabehandling.

Sjukdomen drabbar framför allt barn och är något vanligare hos barn ≤ 2 år. Cirka 20-60 personer drabbas per år i Sverige. Hos små barn kan ibland AOM och mastoidit diagnostiseras samtidigt, eftersom förloppet kan vara så snabbt.

År 2009 infördes allmän pneumokockvaccination som eventuellt kan minska frekvensen mastoiditer i Sverige, som en följd av en minskad frekvens av AOM. Preliminära data från region Stockholm indikerar att så är fallet. Andra länder med liknade program och 13-valent pneumokockvaccin har ev kunnat påvisa en viss minskning av inläggningsfrekvensen för akut mastoidit hos små barn.
 

Visa behandlingsöversikt: Otit (öroninflammation) - akut


Patogenes

Den bakteriella inflammationen i mellanörat vid en AOM sprider sig in i örats cellsystem och via s k emissarievener i skelettet till periostet över mastoiden. När benet genom den inflammatoriska processen bryts ner bildas en subperiostal abscess, en mastoidit.


Bakteriologi
 

 • Pneumokocker och Grupp A-streptokocker (GAS) är vanligast
 • Pseudomonas aeruginosa, koagulasnegativa stafylokocker (KNS), H. Influenzae, Moraxella catarrhalis, mykobakterier, fusobacterium necroforum m fl förekommer också


SYMTOM
 

 • Utstående öra
 • Retroaurikulär rodnad, svullnad och smärta, ibland även fluktuation
 • Feber ≥ 38°C
 • Flytning från örat
 • Lätt till mycket påverkat allmäntillstånd, irritabilitet, trötthet
 • Nedsatt aptit
Visa behandlingsöversikt: Sekretorisk mediaotit (Otosalpingit) - handläggning i primärvårdDIFFERENTIALDIAGNOSER
 

 • Perforerad AOM
 • Extern otit
 • Hudinfektion retroaurikulärt (aterom)
 • Svullen lymfkörtel


UTREDNING
 

Anamnes
 

 • Pågående/nyligen genomgången ÖLI
 • Pågående akut mediaotit (AOM) (föreligger i en majoritet av fallen)?
 • Behandlad AOM under de senaste veckorna?
 • Diagnostiserad sekretorisk mediaotit (SOM)?
 • Smärta, rodnad samt retroaurikulär buktning på drabbad sida?
 • Feber?
 • Irritabillitet/trötthet?
 • Bristande aptit?
 • Tidigare öronoperation (TMD-rör, Cochleaimplantat)
 • Medfödd anatomisk avvikelse (hörselgångsatresi, läpp-käk-gomspalt)?
 • Annan komplicerande sjukdom (Down's syndrom, immunbrist)?

Status
 

 • Smärta, rodnad samt retroaurikulär buktning på drabbad sida
 • Temp ≥ 38°C (vanligare hos barn < 2 år)
 • Ev påverkat/irriterat AT
 • Rodnad buktande trumhinna som vid AOM
 • Ev varig eller serös flytning i yttre hörselgången (vanligare hos barn > 2 år)
 • Ev taksänkning i den yttre hörselgången

Lab

Provtagningen ska inte fördröja bedömning av specialistläkare inom ÖNH, då diagnosen till övervägande del är klinisk.
 

 • Infektionsparametrar (CRP, LPK, SR)
 • Odling från flytning från yttre hörselgången vid trumhinneperforation

Bilddiagnostik

CT-öron vid behov (bedöms av ÖNH-läkare) - görs sällan i akutskedet. Diagnosen är fr a klinisk och man vill undvika onödig röntgenstrålning.


 

BEHANDLING
 

Akut

Misstanke om denna åkomma skall hanteras skyndsamt av specialistläkare inom ÖNH på en slutenvårdsenhet (i Sverige, utomlands är det inte ovanligt att dessa patienter initialt handläggs av en pediaktriker och vårdas på allmänpediatrisk vårdavdelning).

Akut remiss till ÖNH-klinik för inläggning. Där sker undersökning och om möjligt provtagning enligt ovan. I.v. antibiotika bredspektrum initialt t ex cefotaxim (Claforan) 50 mg/kg x 3, sedan avsmalning när odlingssvar föreligger.

Paracentes i narkos och samtidig ev dränage av abscessen med incision eller aspiration retroaurikulärt med odling sker så snart som möjligt. Ingen föregående radiologi är nödvändig.


 

UPPFÖLJNING
 

Sker hos ÖNH-specialist ett par dagar till veckor efter utskrivning beroende på sjukdomsförlopp och erhållen behandling. Trumhinna och hörsel utvärderas, samt uppföljning av eventuella komplikationer.


 

PROGNOS
 

Vid rätt och skyndsam behandling är prognosen god. Komplikationer är i Sverige ovanliga, men vanligare internationellt (2-35 %). Förekommande komplikationer är extrakraniella som:
 

Eller intrakraniella komplikationer som:
 

 • Sinustrombos
 • Meningit
 • Epiduralabscess
 • Postoperativ likvorläckage
 • Förhöjt intrakraniellt tryck
 • Hjärnabscess
 • Duradefekter


ICD-10

Akut mastoidit H70.0
Mastoidit, ospecificerad H70.9

 

Referenser
 

Acute mastoiditis in children aged 0-16 years--a national study of 678 cases in Sweden comparing different age groups. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 2012, 76(10):1494-1500. Länk

Cost-effectiveness of a 10- versus 13-valent pneumococcal conjugate vaccine in Denmark and Sweden. Clin Ther 2013, 35(2):119-134. Länk

Incidence of acute mastoiditis in Colorado children in the pneumococcal conjugate vaccine era. Pediatr Infect Dis J 2014, 33(5):453-457. Länk

Trends in Otitis Media Incidence After Conjugate Pneumococcal Vaccination: A National Observational Study. Pediatr Infect Dis J 2017, 36(11):1027-1031. Länk

Pediatric acute mastoiditis in the era of pneumococcal vaccination. Laryngoscope 2018, 128(6):1480-1485. Länk

Therapeutic approach to pediatric acute mastoiditis - an update. Braz J Otorhinolaryngol 2018, 17(18):30426-30429. Länk

Acute mastoiditis in an Italian pediatric tertiary medical center: a 15 - year retrospective study. Ital J Pediatr 2018, 44(1):71. Länk

A systematic review of diagnostic criteria for acute mastoiditis in children. Otol Neurotol 2008, 29(6):751-757. Länk

Clinical strategies for the management of acute mastoiditis in the pediatric population. Clin Pediatr (Phila) 2010, 49(2):110-115. Länk

Acute mastoiditis in children in Sweden 1993-2007--no increase after new guidelines. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 2011, 75(12):1496-1501. Länk

Infants under the age of six months with acute mastoiditis. A descriptive study of 15 years in Sweden. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 2014, 78(7):1119-1122. Länk

Subperiosteal abscesses in acute mastoiditis in 115 Swedish children. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 2015, 79(7):1115-1120. Länk

Infants under the age of six months with acute mastoiditis. A descriptive study of 15 years in Sweden. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 2014, 78(7):1119-1122. Länk

Subperiosteal abscesses in acute mastoiditis in 115 Swedish children. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 2015, 79(7):1115-1120. Länk
 

Gå till början av sidan.

Copyright © 2020, Internetmedicin AB
ID:7644