Gå till startsidan
Visa viktig juridisk information
lör 30 maj 2020, vecka 22
Den här sidan kan inte skrivas ut på vanligt sätt.
Använd istället knappen Skriv ut längst upp till höger på sidan.

Registrerade användare har fri tillgång till utskriftsfunktionen.
För icke registrerade användare är kostnaden 10 kr per utskrift.

Så här registrerar du dig och skriver ut:
1. Registrera dig (kostnadsfritt). Klicka på knappen Logga in uppe
till vänster på sidan och följ instruktionerna.
2. Ditt lösenord skickas till din e-postadress.
3. Logga in.
4. Gå till önskad behandlingsöversikt.
5. Klicka på knappen "Skriv ut" längst upp till höger på sidan.
6. Ett nytt fönster öppnas. Klicka på knappen 'Gå vidare'.
7. Utskriftsdialogen visas, klicka på Skriv ut.

Tinea inguinalis (ljumsksvamp)

Uppdaterad: 2019-09-05
Med dr, specialistläkare Sam Polesie, Hudkliniken/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Granskad av: Med dr, Spec i allmänmedicin Jessica Freudenthal, Kungsholmsdoktorn/
 • Kommentera innehållet i behandlingsöversikten.
 • Tipsa en kollega om behandlingsöversikten
 • Den här behandlingsöversikten har ingen patientbroschyr som anknyter till ämnet.
 • Den här behandlingsöversikten har ingen video som anknyter till ämnet
 • Den här behandlingsöversikten har ingen kurs som anknyter till ämnet

Patientinformation från 1177 Vårdguiden:

 • Utskriftsvänlig version av faktabladet
BAKGRUND


Tinea inguinalis, även kallat tinea cruris definieras av kutan dermatofyt-infektion som förekommer i ljumskar. Av oklar anledning drabbas nästan uteslutande män. Vidare är det mycket ovanligt att barn drabbas.


Etiologi

Tinea inguinalis orsakas av trådsvamp (dermatofyter) tillhörande släktena Trichophyton, Epidermophyton och Microsporon. Dessa svampar parasiterar på hudens hornämne som digereras med potenta keratolytiska enzymer.

Dermatofyter ingår (till skillnad från jästsvamp) inte i hudens normalflora. Därmed är ett odlingsfynd med dermatofyt-växt att betrakta som patologiskt.

Trichophyton rubrum är den vanligaste orsaken till tinea inguinalis. Infektion framträder efter direktkontakt med smittad individ eller djur, eller sekundär smitta från annan kroppslokal såsom hårbotten, fötter eller naglar. Inkubationstiden är ofta flera veckor.


 

SYMTOM
 

 • Torrhet

 • Fjällning

 • Klåda

Kliniska fynd
 

 • Infektionen startar oftast som ett kliande cirkulärt, lätt fjällande och rodnad makula eller plack som sprider ut sig från ljumskvecket.

 • Därefter sker typiskt en central uppklarning, men det kvarstår vanligen en lätt upphöjd kant (markerad randzon).

 • Infektionen kan sprida sig i perineum, perianala områden samt skinkor. Hos män är ofta skrotum sparad.


DIFFERENTIALDIAGNOSER
 

 • Erythrasma (ger typiskt en ”korallröd” fluorescens med Woods lampa)

 • Intertriginösa eksem (som regel mer klåda och typiskt engagemang av andra lokaler)

 • Intertriginös candidainfektion (har typiskt ”satellit-pustler” utanför drabbad hud vilket kan vara ett sätt att skilja infektionerna åt)

 • Invers psoriasis (ofta förekommer även lesioner mellan skinkor och andra tecken till psoriasis såsom t ex nagelpsoriasis och hårbottenpsoriasis)


UTREDNING


Anamnes
 

 • Fråga om samtidig svampinfektion på annan lokal
 • Utlandsvistelser?
 • Kontakt med djur?
 • Omgivningsfall?
 • Fritidsaktivitet som medför direktkontakt t ex brottning?

Status
 

 • Hela huden inklusive hårbotten, finger- och tånaglar bör undersökas.

 • Särskild fokus ska läggas på undersökning av fötter då samtidig förekomst av tinea pedis är vanligt.

 • Vid misstänkt nagelsvamp bör även prov tas härifrån. Vid positivt prov från nagel bör man misstänka sekundär smitta med autoinokulation och även överväga behandling riktad mot nagelsvampen.

Lab
 

 • I och med att det finns snarlika differentialdiagnoser bör ljumsksvamp alltid bekräftas med mykologisk odling och odlingen måste då tas före insättning av behandling.

 • Om behandling sätts in mot suspekt svampinfektion och man i ett senare skede önskar ta svampodling vid exempelvis andra differentialdiagnostiska överväganden bör topikal behandling ha satts ut 4 veckor innan provtagning.

 • Vid oväntat stor utbredning bör misstanke väckas kring eventuellt bakomliggande immunbristsjukdom eller diabetes.

Övrigt
 

 • Om misstanke om smitta från husdjur (ofta hund eller katt); be patienten ta djuret till veterinär då husdjuret kan vara asymtomatisk bärare.


BEHANDLING


Lokaliserad sjukdom

Lokalbehandling med antimykotisk kräm såsom:
 

 • Terbinafin kräm 1 x 2 dagligen i 2-4 veckor.

 • Mikonazol kräm 1 x 2 till och med 1 vecka efter symtomfrihet (total behandlingstid typiskt 4 veckor).

Andra topikala medel såsom Canesten, Pevaryl, Cortimyk kan också användas. Om topikal behandling sviktar är systemisk behandling nästa steg.


Utbredd sjukdom

Vid utbredd sjukdom eller vid samtidig förekomst av tinea pedis bör systemisk behandling övervägas.
 

UPPFÖLJNING


Vid lokaliserad ljumsksvamp kan patienten behandlas i primärvården och behöver typiskt ingen uppföljning. Vid mer utbredd sjukdom där systemisk behandling övervägs bör dermatolog kontaktas före behandling och eventuell remiss till hudklinik. Vid systemisk behandling bör uppföljande besök övervägas i samband med avslut av systemisk behandling.


 

PROGNOS


Infektionen läker som regel på given behandling, men recidiv är vanliga. För att undvika recidiv är det värdefullt att ljumskarna torkas helt i samband med dusch. Torrläggande puder kan användas. Vidare är viktreduktion viktigt för överviktiga patienter och kan medföra färre recidiv.


 

BILDARKIV
 

Bilder på Dermis.net: Tinea inguinalis

Bilder på Dermis.net: Tinea corporisICD-10

Andra dermatofytoser B35.8

 

Referenser

Gupta AK, Cooper EA. Update in antifungal therapy of dermatophytosis. Mycopathologia. 2008;166:353-67. Länk

Gupta AK, Foley KA, Versteeg SG. New Antifungal Agents and New Formulations Against Dermatophytes. Mycopathologia. 2017 Feb;182(1-2):127-141. Länk

Gå till början av sidan.

Copyright © 2020, Internetmedicin AB
ID:7044