Gå till startsidan
Visa viktig juridisk information
mån 19 augusti 2019, vecka 34
Den här sidan kan inte skrivas ut på vanligt sätt.
Använd istället knappen Skriv ut längst upp till höger på sidan.

Registrerade användare har fri tillgång till utskriftsfunktionen.
För icke registrerade användare är kostnaden 10 kr per utskrift.

Så här registrerar du dig och skriver ut:
1. Registrera dig (kostnadsfritt). Klicka på knappen Logga in uppe
till vänster på sidan och följ instruktionerna.
2. Ditt lösenord skickas till din e-postadress.
3. Logga in.
4. Gå till önskad behandlingsöversikt.
5. Klicka på knappen "Skriv ut" längst upp till höger på sidan.
6. Ett nytt fönster öppnas. Klicka på knappen 'Gå vidare'.
7. Utskriftsdialogen visas, klicka på Skriv ut.

Entropion (inåtvänt ögonlock)

Uppdaterad: 2018-10-13
ST-läkare Maja Wahlström, Wästerläkarna VC/VGR
Specialistläkare Susanna Palmer, Avonova Företagshälsa Järntorget/Göteborg

Granskad av: Professor, överläkare Jan Ygge, S:t Eriks Ögonsjukhus/Stockholm
 • Kommentera innehållet i behandlingsöversikten.
 • Tipsa en kollega om behandlingsöversikten
 • Den här behandlingsöversikten har ingen patientbroschyr som anknyter till ämnet.
 • Den här behandlingsöversikten har ingen video som anknyter till ämnet
 • Den här behandlingsöversikten har ingen kurs som anknyter till ämnet
 • Utskriftsvänlig version av faktabladet

BAKGRUND
 

Entropion innebär att ett ögonlock (oftast det nedre) är inåtvänt. Cilierna sveper då mot ögonbulben och varje ögonrörelse kan ge irritation av hornhinnans yta. Med tiden förvärras ofta tillståndet och kräver kirurgisk behanhandling. Långvarig påverkan på kornea kan leda till allvarliga komplikationer, såsom epitelskador, keratit, ärrbildning samt även synförlust.

Entropion är vanligast hos äldre och uppkommer långsamt och successivt. Det orsakas oftast av åldersförändringar (senilt entropion) då ögonlockets muskulatur förslappas. Andra bakomliggande orsaker är trakom och herpes zoster. Det finns även en sällsynt, medfödd, variant.


 

SYMTOM
 

 • Ökat tårflöde

 • Skav

 • Främmande kroppskänsla

 • Blefarospasm


DIFFERENTIALDIAGNOSER
 

 • Basaliom

 • Blefarit

 • Hordeolum

 • Trikiasis - förvärvat tillstånd med felväxande cilier som skaver mot kornea.

 • Distichiasis – kongenitalt tillstånd där ögonlockscilier växer ut från den tarsala konjunktivan och skrapar mot kornea.

 • Epiblefaron – ett extra hudveck som ligger över den undre ögonlockskanten och kan skava mot kornea.


UTREDNING
 

Anamnes
 

 • Beskrivning av besvär. Fråga om värk, skavkänsla, ökat tårflöde, ljuskänslighet.
 • Grad och duration av besvär.
 • Infektionstecken?

Status
 

Entropion är en klinisk diagnos:
 

 • Inspektion: Ögonlockens ställning. Nedre ögonlocket inåtvänt, eventuellt vid knip? Svullnad? Rodnad? Ögonfransriktning?

 • Palpation av ögonlocket: Ömhet?

Övriga undersökningar
 

Vid fluoresceinfärgning av ögat och färgupptag i korneas nedre del, men ingen tydlig entropion: be patienten knipa med ögat 30 sekunder. En intermittent entropion kan då bli manifest.


 

BEHANDLING
 

Egenbehandling
 

Man kan fästa det nedre ögonlocket med hudvänlig tejp mot kinden tillfälligt i väntan på kirurgi.

 

Annan behandling
 

 • Remiss till ögonspecialist. Behandlingen innebär kirurgisk intervention och ger goda resultat. Vid spastisk entropion kan dock Botulinumtoxininjektioner ges.

 • Bandagelins.

 • Behandling av sekundära inflammationer/infektioner.

 • Tårsubstitution, exempelvis karbomer (Viscotears) (ögongel 2mg/g) 1 droppe 3-4 gånger dagligen, som symtomatisk lindring vid ögonirritation i väntan på specialistbedömning.


UPPFÖLJNING


Ingen specifik uppföljning behövs från primärvården då patienten i regel remitteras vidare för kirurgi.


 

KOMPLIKATIONER
 

Irriterade ögon, korneala ulcerationer, keratit, nedsatt visus.

 

Remiss till ögonspecialist
 

 • Entropion behandlas med kirurgi. Vid oretat öga finns ingen prioritet.

 • Finns kornealpåverkan ska ögonläkare bedöma patienten inom ett dygn.


ICD-10

Entropion och trikiasis H02.0

 

Referenser
 

Pereira MG, Rodrigues MA, Rodrigues SA. Eyelid entropion. Semin Ophthalmol.
2010 May;25(3):52-8. doi: 10.3109/08820538.2010.488573. Review. PubMed PMID:20590413. Länk

Kocaoglu FA, Katircioglu YA, Tok OY, Pulat H, Ornek F. The histopathology of
involutional ectropion and entropion. Can J Ophthalmol. 2009 Dec;44(6):677-9.doi: 10.3129/i09-152. PubMed PMID: 20029486. Länk

Emedicine. Medscape. Entropion. länk

Lönwe B. Ögonsjukdomar i primärvården, 2005. s. 99-100.

Kugelberg M, Ygge J. Ögonboken, Liber 2011 sid. 172-173.
 

Gå till början av sidan.

Copyright © 2019, Internetmedicin AB
ID:6862