Gå till startsidan
Visa viktig juridisk information
ons 23 september 2020, vecka 39
Den här sidan kan inte skrivas ut på vanligt sätt.
Använd istället knappen Skriv ut längst upp till höger på sidan.

Registrerade användare har fri tillgång till utskriftsfunktionen.
För icke registrerade användare är kostnaden 10 kr per utskrift.

Så här registrerar du dig och skriver ut:
1. Registrera dig (kostnadsfritt). Klicka på knappen Logga in uppe
till vänster på sidan och följ instruktionerna.
2. Ditt lösenord skickas till din e-postadress.
3. Logga in.
4. Gå till önskad behandlingsöversikt.
5. Klicka på knappen "Skriv ut" längst upp till höger på sidan.
6. Ett nytt fönster öppnas. Klicka på knappen 'Gå vidare'.
7. Utskriftsdialogen visas, klicka på Skriv ut.

Blefarit (ögonlocksinflammation)

Uppdaterad: 2020-08-19
ST-läkare Maja Wahlström, Wästerläkarna VC/VGR
Specialistläkare Susanna Palmer, Avonova Företagshälsa Järntorget/Göteborg/

Granskad av: Professor, överläkare Jan Ygge, S:t Eriks Ögonsjukhus/Stockholm
 • Kommentera innehållet i behandlingsöversikten.
 • Tipsa en kollega om behandlingsöversikten
 • Den här behandlingsöversikten har ingen patientbroschyr som anknyter till ämnet.
 • Den här behandlingsöversikten har ingen video som anknyter till ämnet
 • Den här behandlingsöversikten har ingen kurs som anknyter till ämnet
 • Utskriftsvänlig version av faktabladet
BAKGRUND
 

Blefarit är en inflammation i ögonlockskanten. Det är en vanlig åkomma som finns i alla åldrar men äldre och personer med känslig hud är extra drabbade.

Det finns flera olika bakomliggande orsaker. Associerade sjukdomar är allergier, atopiskt eksem, seborroisk dermatit och rosacea. Blefarit kan i sin tur leda till hordeolum, konjunktivit samt keratit.

Man skiljer på främre och bakre blefarit.
 

 • Främre drabbar framsidan av ögonlockskanten. Det orsakas vanligen av seborré eller stafylokocker som engagerar hårrötterna på cilierna. Vid en stafylokockinfektion utsöndrar bakterierna ett toxin som ger upphov till en kemisk konjunktivit som ger besvär av skav och irritation. Det finns även mer ovanliga agens. Behandlingen är dock densamma.

 • Vid bakre drabbas insidan av ögonlocket, med inflammation och tilltäppning av Meiboms körtlar som följd. Det uteblivna oljiga talget som annars fungerar som ett smörjmedel för konjunktiva, medför att det blir svårare för bindehinnan att hålla tårfilmen på plats och återfukta ögat. Detta bidrar till torra ögon och kan bli ett kroniskt och besvärande problem. Bakre blefarit är ofta associerat med seborroisk dermatit och rosacea.


SYMTOM
 

Båda ögonen är alltid påverkade i någon grad, även om besvären kan vara mer uttalade på ett öga.

De vanligaste symtomen är:
 

 • Rodnad, svullnad, krustor i ögonlockskanten

 • Skavkänsla, sveda, brännande känsla, klåda, trötthet i ögonen, fotofobi

 • Ökat tårflöde

 • Besvär i skov

 • Förlust av eller felväxande ögonfransar

 • Konjunktivit

 • Tillfällig synpåverkan om hornhinnan är drabbad


DIFFERENTIALDIAGNOSER
 

UTREDNING
 

Blefarit är en klinisk diagnos.


Anamnes
 

 • Symtombeskrivning och duration
 • "Igenklistrade" ögon, värst på morgonen
 • Bakomliggande orsaker, hudsjukdomar?
 • Andra torra slemhinnor (Sjögrens syndrom?)
 • Bruk av kontaktlinser

Status
 

 • Beskrivning av ögonlockskanterna (rodnade och/eller svullna?), tårfilmen och kornea.

 • Ser körtlarna igentäppta ut? Förekomst av pus eller fjällavlagringar i fransranden?

 • Entropion eller ektropion?

 • Förlust av ögonfransar?

 • Blinkningsfrekvens?

 • Kärlinjektion?

 • Ökat tårflöde?

 • Telangiektasier i huden? Hur ser huden i ansikte, på händer, hårbotten, hals ut i övrigt?

 • Visus ska vara opåverkat

Lab

Vid terapisvikt och kroniska besvär kan man överväga bakterieodling av sekret.
Glöm inte att inkludera klamydia.


Ögonmikroskopi

Vid tillgänglighet till ögonmikroskop inspekteras ögonlockskanterna samt kornea i förstoring. Infärgning kan avslöja små epiteldefekter på kornea samt torrfläckar och uppbrytning av tårfilmen i förtid (break up time, normalt > 10 s).


 

BEHANDLING
 

Prognosen är god vid okomplicerad blefarit. Det är dock viktigt att informera patienten om att det är ett kroniskt tillstånd och att besvären har en tendens att recidivera. Behandlingen bygger främst på egenvård, s k ögonlockshygien, med rengöring och smörjning av ögat. Detta minskar risken för bakteriella komplikationer och mängden mjäll.

Vid behov kan även komplettering med farmakologisk behandling behövas.


Rengöring

Tvätta ögat med varma, våta kompresser 1-2 gånger dagligen. Man kan som tillägg prova oparfymerat babyschampoo och vatten (spädes 1:4). Använd gärna lätt fingermassage för att möjliggöra öppning och tömning av körtlarna.


Smörjning

Efter rengöring kan mjukgörande salva på ögonlockskanterna användas. Dagtid rekommenderas receptfri gel eller ögondroppar, exempelvis lågviskös povidon (Oculac) eller mellanviskös hypromellos (Artelac). Droppa intensivt i början, trappa ner vid förbättring. Salva, t ex Oculentum simplex används med fördel till natten.


Farmakologisk behandling

Vid medelsvår till svår blefarit, eller om inte ovanstående behandling räcker:
 

 • Terracortril med Polymyxin B-salva; 1 x 3 i 5 dagar, 1 x 2 i 5 dagar och därefter 1 x 1 ytterligare 5 dagar.

 • Vid tecken på infektion kan Fucithalmic- eller Chloromycetin-salva övervägas.

 • Peroral antibiotika såsom Tetralysal bör skötas av ögonspecialist.

 • Vid seborroiskt eksem kan behandling med Ketoconazol-schampoo i hårbotten även ge god effekt på blefarit.


REMISS
 

Blefarit kan oftast skötas i primärvården. Följande patienter ska remitteras till ögonläkare:
 

 • Svåra och terapiresistenta fall. Upprepade behandlingar med kortison bör skötas av ögonspecialist.

 • Strikt ensidiga fall.

 • Vid samtidig trichiasis (felväxande ögonfransar).


UPPFÖLJNING
 

Bristande compliance är en vanlig bidragande orsak till återkommande problem. Patienten kan återuppta och intensifiera behandlingen hemma vid recidiv, men ska uppmanas att söka på nytt vid kraftig försämring eller infektiösa symtom.


 

ICD-10

Blefarit H01.0

 

Referenser

Riktlinjer för behandling av blefarit. Janusinfo. Länk

Andrew A Dahl, MD. Adult blepharitis, Medscape Ophthalmology. Länk

Blepharitis: current strategies for diagnosis and management. Can J Ophthalmol. 2008 Apr;43(2):170-9. doi: 10.1139/i08-016. Länk

Lindsley, Kristina et al. “Interventions for Chronic Blepharitis.” The Cochrane database of systematic reviews 5 (2012): CD005556. PMC. Web. 11 June 2017. Länk

Rynerson, James M, and Henry D Perry. “DEBS – a Unification Theory for Dry Eye and Blepharitis.” Clinical Ophthalmology (Auckland, N.Z.) 10 (2016): 2455–2467. PMC. Web. 11 June 2017. Länk

St Eriks Ögonsjukhus; sankterik.se. Ögonlocksinflammation (Blefarit). Faktagranskad av specialistläkare Emma Nivenius. Länk

Kugelberg M, Ygge J. Ögonboken, Liber 2011 sid. 105-107.

Läkemedelsboken; Ögonsjukdomar, Blefarit. 2017-03-19. Länk

Gå till början av sidan.

Copyright © 2020, Internetmedicin AB
ID:6802