Gå till startsidan
Visa viktig juridisk information
mån 30 mars 2020, vecka 14
Den här sidan kan inte skrivas ut på vanligt sätt.
Använd istället knappen Skriv ut längst upp till höger på sidan.

Registrerade användare har fri tillgång till utskriftsfunktionen.
För icke registrerade användare är kostnaden 10 kr per utskrift.

Så här registrerar du dig och skriver ut:
1. Registrera dig (kostnadsfritt). Klicka på knappen Logga in uppe
till vänster på sidan och följ instruktionerna.
2. Ditt lösenord skickas till din e-postadress.
3. Logga in.
4. Gå till önskad behandlingsöversikt.
5. Klicka på knappen "Skriv ut" längst upp till höger på sidan.
6. Ett nytt fönster öppnas. Klicka på knappen 'Gå vidare'.
7. Utskriftsdialogen visas, klicka på Skriv ut.

Stjärtfluss (perianal streptokockinfektion hos barn) - handläggning inom primärvård

Uppdaterad: 2019-04-29
Specialistläkare Susanna Palmer, Avonova Företagshälsa Järntorget/Göteborg/
ST-läkare Maja Wahlström, Wästerläkarna VC/VGR

Granskad av: Docent, allmänläkare Malin André, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Allmänmedicin och Preventivmedicin/Uppsala Universitet
 • Kommentera innehållet i behandlingsöversikten.
 • Tipsa en kollega om behandlingsöversikten
 • Den här behandlingsöversikten har ingen patientbroschyr som anknyter till ämnet.
 • Den här behandlingsöversikten har ingen video som anknyter till ämnet
 • Den här behandlingsöversikten har ingen kurs som anknyter till ämnet
 • Utskriftsvänlig version av faktabladet

Annonsören har inte något inflytande på innehållet i Internetmedicin.se
BAKGRUND


Hemolytiska streptokocker grupp A (GAS) är en vanlig orsak till perianal streptokockinfektion hos barn, även kallat stjärtfluss. GAS är även agens vid halsfluss (streptokocktonsillit) samt icke-bullös impetigo (svinkoppor).

Stjärtfluss behandlas i regel enkelt med PcV. Barnet har ej allmänsymtom som feber eller trötthet. Sekundär förstoppning på grund av smärta vid defekation är vanligt.

Familjemedlemmar eller andra närstående kan vara asymtomatiska bärare av streptokocker i svalg eller perianalt.


 

SYMTOM
 

 • Välavgränsad rodnad runt anus. Ibland spridning till yttre genitalia; vulvovaginit, balanit

 • Vaginal flytning hos flickor (föräldrar kan reagera på "kladd" i trosorna)

 • Lokal svullnad, smärta, irritation, klåda, smetighet

 • Smärta vid defekation (och/eller miktion), vilket kan leda till förstoppning

 • Fissurer

 • Blod och/eller pus per rektum
Länk: bilder på Dermis.net


 

DIFFERENTIALDIAGNOSER
 

UTREDNING


Anamnes
 

 • Debut av symtom och utveckling över tid.

 • Familjemedlemmar eller dagis-/skolkamratar med symtom på stjärtfluss, halsinfektion eller impetigo?

 • Feber?

Status
 

 • En så avslappnad undersökning som möjligt eftersträvas, gärna med en förälder/närstående i närheten av barnet. Det kan vara en fördel att informera om vad du gör, varför och att det inte kommer att göra ont.

 • Inspektera anus, perineum och yttre genitalia.

 • Infektioner/sår på andra delar av kroppen?

 • Vid symtom från halsen görs MoS-inspektion. Se Centorkriterier för faryngotonsillit.


Labb
 

 • StrepA-test från perianal hud. Det snabbtest som används för att påvisa GAS vid tonsillit går ofta bra att använda. Vid osäkerhet kring testets tillförlitlighet, skickas odling istället.

 • Odling rekommenderas hos flickor med vaginal flytning och negativt snabbtest för GAS. H. influenzae är i denna patientgrupp den näst vanligaste patogenen.


BEHANDLING
 

 • Lufta stjärten: råd om löst sittande byxor, gärna underkläder i bomull samt att sova utan underkläder. Täta blöjbyten.

 • Antibiotikabehandling som rekommenderas av Stockholms läns landsting:

  - Fenoximetylpenicillin (PcV) 25 mg/kg kroppsvikt x 3 i 7 dygn.

  - Recidiv behandlas med cefadroxil 12,5 mg/kg kroppsvikt x 2 i 5-7 dygn.

 • Vid PC-allergi rekommenderar flera landsting behandling med klindamycin (Dalacin) 5 mg/kg x 3 i 10 dagar.

 • Vid täta recidiv, överväg samtidig behandling med antibiotika av odlingspositiva familjemedlemmar. Samtliga bör då odlas från svalg och perianalt.

 • Behandla även med laxantia och/eller bulkmedel om barnet är förstoppat.


UPPFÖLJNING


Uppföljning sker lämpligen via telefonkontakt efter några dagar. Alternativt får familjen höra av sig vid utebliven förbättring.


 

REMISS
 

 • Akut remiss till Barnsjukhus vid allmänpåverkan, feber och tecken till mer utbredd infektion.

 • Remiss till Hudklinik vid upprepad terapisvikt eller misstanke om hudsjukdom.

 • Remiss till BUP, samtidigt som orosanmälan till Socialtjänsten, vid misstanke om sexuellt övergrepp.


ICD-10

Streptokockinfektion, ospecificerad lokalisation A49.1

 

Referenser

Reimer, Mats. Stjärtfluss – en barnsjukdom där diagnosen blir lätt med snabbtest. Läkartidningen Nr 43, 2004, p 3328. Länk.

Läkemedelsboken Vanliga problem under småbarnsåren. Edenwall, H, Delvert, J,Ekman, E. Länk.

Farmakologisk behandling av bakteriella hud- och mjukdelsinfektioner – ny rekommendation. Information från Läkemedelsverket 2018. Länk.

Barnhälsovårdens ”Rikshandboken”. Länk.

Region Jönköpings län webbplats Länk

Svenska barnläkarföreningens webbplats. Länk.

DermNet New Zealand 2017; Länk.

Echeverría Fernández M, López-Menchero Oliva JC, Marañón Pardillo R, Míguez Navarro C, Sánchez Sánchez C, Vázquez López P. [Isolation of group A beta-hemolytic Streptococcus in children with perianal dermatitis] An Pediatr (Barc). 2006 Feb;64(2):153-7. Länk.

Rekommenderade läkemedel för barn 2017-2018. Landstinget i Dalarna. Länk.

Gå till början av sidan.

Copyright © 2020, Internetmedicin AB
ID:6786